Helse Nord gjennomgår rutinene

Foto: (Finnmarken / Kåre M. Hansen)

Helseforetakene i Helse Nord gjennomgår nå interne systemer og rutiner for hvordan pasientrettighetsbestemmelsene ivaretas.

28.01.10 11:06

På bakgrunn av de siste dagers oppmerksomhet rundt håndteringen av og rutiner for innkalling og oppfølging av pasienter i Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, ber Helse Nord RHF om at helseforetakene gjennomgår rutinene i eget helseforetak/sykehus.

- Pasientrettighetsloven skal sikre at folk får undersøkelse og behandling til rett tid basert på en medisinsk prioritering og likebehandling. Vi gjennomgår våre rutiner slik at folk skal føle seg trygge på helsetjenesten, sier administrerende direktør Lars H. Vorland i Helse Nord RHF.

Spørsmålene:

Følgende spørsmål er sentrale i gjennomgangen:

Blir henvisningene vurdert rettidig og av rett faginstans i foretaket?

Har det forekommet endringer i frist for rett til prioritert helsehjelp etter at denne er satt, og i så tilfelle i hvilket omfang? Hvis ja, er eventuelle endringer sporbare og medisinsk begrunnede?

Får pasienter som er gitt rett til prioritert helsehjelp alltid brev med informasjon om sine rettigheter etter pasientrettighetsloven?

Fremkommer det informasjon i avvikssystemet eller pasientklager som kan tyde på at pasienter har kommet senere til behandling og oppfølging enn det som vurderes som medisinsk forsvarlig?

- Vi håper gjennomgangen skal vise at vi har systemene i orden. Blir det avdekket mangler skal disse rettes opp for å sikre at pasientrettighetene ivaretas, sier Lars H. Vorland.

Granskning pågår
Rutinegjennomgangen skjer etter at det ble klart at et ukjent antall polikliniske pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum ikke er blitt kalt inn til kontroller og oppfølging når de skulle.

Det pågår en gransking for å finne årsaken til svikten, som kan ha fått alvorlige konsekvenser for enkelte pasienter.

Mandag 25. januar opplyser Statens helsetilsyn at de politianmelder sykehuset.

Ledelsen ved sykehuset og helseforetaket Vestre Viken ble oppmerksom på saken i november 2009. Da kom det et brev til Kirurgisk poliklinikk ved sykehuset fra en pasient som tidligere var operert for kreft. Vedkommende spurte hvor det ble av innkallingen til poliklinisk oppfølging etter operasjonen.

Stikkprøver viste da at dette ikke var et enkeltstående tilfelle.

Sykehuset iverksatte tiltak samtidig med at Helsetilsynet ble varslet og det ble igangsatt en intern gransking.

Innklaget til fylkeslegen
Onsdag ble det kjent at Kirkenes sykehus er innklaget til Fylkeslegen i Finnmark, etter ikke å ha innkalt en pasient til kontroll etter et operativt inngrep.

I 1999 fikk pasienten påvist polypper på tykktarmen.

Disse ble fjernet, men legen ved Kirkenes sykehus ga samtidig beskjed om at pasienten ville bli innkalt til nødvendig kontroll påfølgende år, og til jevnlige kontroller etter dette, dersom det ble ansett som nødvendig.

Dette skal også ha blitt ført inn i journalen til pasienten.

Den første innkallingen kom aldri, og ti år senere har pasienten utviklet kreft.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.