Gå til sidens hovedinnhold

– Sykdom er ikke noe man planlegger og kan samkjøre med kommunens frister

Marianne Fjeld (42) er en av 43 mossinger som venter på TT-kort. – Jeg var ikke kjent med at det var søknadsfrist for tildeling av TT-kort. Sykdom tar vel heller ikke hensyn til det dessverre, sier hun.

(Moss Avis)

I mars åpnet Fjeld seg i Moss Avis om hvordan det er å leve med den sjeldne sykdommen POTS, at hun roper desperat etter hjelp og er sengeliggende på andre året.

Tidligere i år bestemte hun seg for å søke om tilskudd til transport, såkalt TT-kort, for å kunne hente/bringe dattera på skolen og gjøre andre personlige gjøremål de dagene hun klarer å stå.

TT-kort er et tilbud for dem som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler, heter det på Moss kommunes hjemmeside.

283 får TT-kort

Kommunen svarer at de har et begrenset antall hjemler for tildeling av TT-kort og at Fjeld dermed et satt på venteliste. Ifølge Mette Thomson, leder ved tjenestekontoret i Moss, disponerer kommunen 283 hjemler i 2018.

«På grunn av stor søknadsmengde er det ikke tilstrekkelig hjemler til alle som har søkt. Du søkte etter søknadsfristen, som var 01.10.17, og antall hjemler er allerede fordelt. Du er satt på venteliste for TT-kort. Dersom det blir ledige hjemler i 2018 vil din søknad bli vurdert for tildeling av TT-kort», skriver kommunen til Fjeld.

Den syke 42-åringen har klaget på vedtaket, og hun har nå fått beskjed om at den skal behandles i formannskapet. I klagen skriver Fjeld blant annet:

«Dette avslaget innebærer at jeg ikke kan forlate huset og blir helt isolert. Min mann jobber og vi er avhengig av at han skal beholde den, da jeg må gå på AAP (Arbeidsavklaringspenger). Det vil si at jeg er avhengig av min mann. Dette er ikke riktig».

Hun påpeker at de gangene hun forlater huset er det stort sett til legetimer i offentlig og privat regi. Hun stiller spørsmål ved hvordan hun skal klare det.

«Jeg må kjøres fra dør til dør. Jeg tåler lite stimuli, så å dele med andre eller offentlig kommunikasjon er fullstendig utelukket, da det medfører en sterk symptomforverring.»

– Ikke noe man planlegger

Fjeld mener det åpenbart er for få hjemler i Moss kommune og at de burde økes. Hun forventer å få den hjelpen hun har krav på.

– Jeg vil jo tenke at det er flere enn meg som har fått beskjeden om at klagen er sendt videre og at den må behandles i formannskapet. Men jeg tror folk bare gir opp og ikke orker å ta opp kampen, sier hun og legger til:

– Sykdom er ikke noe man planlegger og kan samkjøre med kommunens frister.

Vurderes fortløpende

Ifølge Thomson i Moss kommune foretas en tildeling av hjemler for TT-kort den 1. januar hvert år og søknadsfristen for TT-kort for 2018 var den 10. oktober 2017.

– Søknader som Moss kommune mottar etter fristen vurderes fortløpende. Dersom søker fyller vilkårene for TT-kort blir de satt på venteliste. Dersom de ikke fyller vilkårene for TT-kort får de avslag på sin søknad. Når det blir ledige hjemler gjennom året blir de ledige hjemlene tildelt søkere som står på venteliste, forklarer hun.

– Er det for få hjemler i kommunen når det er 43 personer på venteliste?

– Alle som søkte i tide og fylte vilkårene for TT-kort i desember 2017 fikk tildelt TT-kort for 2018. Det er Østfold fylkeskommune som avgjør hvor mange hjemler kommunen får, sier Thomson.

Hun ønsker ikke å kommentere Fjelds uttalelser om at sykdom dessverre ikke tar hensyn til kommunens frister, og viser til Østfold fylkeskommune.

Skulle ikke ha ventelister

Fylkeskommunen mener på sin side at det er kommunen som skal kommentere slike saker.

– Det er den enkelte kommune som må svare på dette, jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold Kollektivtrafikk.

Han kan imidlertid fortelle at det i fjor ble gjort et politisk vedtak om at ventelistene i de ulike kommunene skulle bli nullet ut fra nyttår av. Tanken var at det ikke skulle være ventelister.

– At det er 43 på venteliste i Moss er nytt for meg. Målet er at vi ikke skal ha det, men det er i utgangspunktet Moss kommune som tar vurderinger, sier Johnsen.

Kommentarer til denne saken