Friske meninger

Helsebyråden i Oslo: - Pasienter foran papirer

Sykehus-strid i Oslo - Ullevål sykehus bestemt nedlagt:

- Hvis Bent Høie eller Siv Jensen har en Sareptas krukke full med penger til drift av sykehus, er det på tide å åpne den nå. Jeg er først i køen til å bruke dem på bedre sykehus, skriver Oslos helsebyråd. Foto: Bernt Sønvisen/Flickr/CC BY 2.0

- Hvis Bent Høie eller Siv Jensen har en Sareptas krukke full med penger til drift av sykehus, er det på tide å åpne den nå. Jeg er først i køen til å bruke dem på bedre sykehus, skriver Oslos helsebyråd. Foto: Bernt Sønvisen/Flickr/CC BY 2.0

Som helsebyråd har jeg behov for å minne om at dette først og fremst handler om pasientene i Oslo, og behovet for bedre kapasitet for en voksende befolkning i Norges hovedstad.

Av Tone Tellevik Dahl, helsebyråd i Oslo

Torsdag 20.06.19 fattet Helse Sør-Øst vedtak om å bygge nye sykehus i Oslo. Et på Gaustad og et på Aker.

Det er nødvendig å komme i gang med planene for å sikre et godt sykehustilbud i Oslo, men det er et vepsebol av kryssende interesser.

Som helsebyråd har jeg behov for å minne om at dette først og fremst handler om pasientene i Oslo, og behovet for bedre kapasitet for en voksende befolkning i Norges hovedstad.

Hvis Stortinget vil følge anbefalingen fra Helse Sør-Øst, får Oslo nye sykehusbygg til en verdi av 37 milliarder kroner. En sum og en oppgradering mange andre regioner kan drømme om.

Det er mange gode grunner til at det er Oslo sin tur. Oslos sykehus dekker en rekke regions-funksjoner, og har et nasjonalt ansvar for en rekke pasientgrupper.

Utette tak og bygg fra svenskekongens tid

Befolkningen vokser, den blir eldre og har behov for mer kompleks hjelp. Psykiatrien, somatikken og rusbehandlingen er fragmentert. Oslo universitetssykehus (OUS) holder til på mer enn 40 adresser i Oslo. Tre av byens 15 bydeler er sendt til Akershus for å bli friske. I tillegg er det slik at det drypper gjennom taket på dagens Ullevål sykehus. Pasienter som er nyoperert i magen og tarmen, ligger på flersengs-rom og har ikke eget bad. Vi har bygg som strekker seg tilbake til svenskekongens tid.

Derfor mener jeg det er bra at det nå er fattet en beslutning. Saken er sendt videre på den lange veien frem mot en faktisk byggestart. Nå skal Helse- og omsorgsdepartementet, med sykehusminister Bent Høie i spissen, bli enige om hva de skal sende til Stortinget som sitt forslag til statsbudsjett. Det er mange dumper igjen på veien, og dagens minister er kjent for å ha sparekniven klar når sykehusbudsjettene skal opp til votering.

Tomtesalg må til

I papirene som nå danner grunnlag for beslutningen står det at tomten på Ullevål må selges, for å kunne sette sammen et realistisk budsjett. En ting er at et lån skal betjenes, men det som er vel så viktig, er driften mens det bygges.

Utredning på utredning er laget, skrevet på nytt og på nytt, og beslutning på beslutning er fattet. Papirbunken er stor.

Vi kan ikke akseptere at det kuttes ned på behandlingskapasiteten de neste 15 årene, fordi det ikke er avsatt penger til å behandle pasienter mens det bygges. Jeg ser av debatten at mange ikke fanger opp at det ikke er penger til å drifte sykehus på tre steder. Det er ikke penger til å ha sykehus i drift på Rikshospitalet, Ullevål og Aker.

Hvis Bent Høie eller Siv Jensen har en Sareptas krukke full med penger til drift av sykehus, er det på tide å åpne den nå. Jeg er først i køen til å bruke dem på bedre sykehus, fremfor riving av bomstasjoner, men det er en annen debatt.

Helsefarlig uro i byen vår

Selv om styret i Helse Sør-Øst har tatt en beslutning er det fortsatt uro i byen vår. Mye henger sammen med at det er gjort en for dårlig jobb med å trygge innbyggerne, medarbeidere, tillitsvalgte og styremedlemmer på at dette er den rette beslutningen.

Utredning på utredning er laget, skrevet på nytt og på nytt, og beslutning på beslutning er fattet. Papirbunken er stor. For meg nærmer det seg et uverdig spill som setter Oslo-helsa i fare.

Jeg ser blant annet at Norsk Sykepleierforbund er villige til å skrote nytt sykehus på Aker, så lenge de får beholde Ullevål sykehus. Har de glemt at vi bygger storbylegevakt på Aker, fordi vi skal ha lokalsykehus nettopp der? Jeg mener vi ikke har tid til mer terningspill. Bygg forfaller, pasienter trenger hjelp og vi i Oslo trenger sårt mer kapasitet.

- Nok er nok, tilliten er tynnslitt

I kommunen har vi ansvaret for helheten i pasienttilbudet. Forebygging, rehabilitering, tilrettelegging, oppfølging etter utskriving og mer til. Skal vi klare å følge opp våre egne innbyggere, kan vi ikke ha mer enn 100.000 av dem på et sykehus utenfor byen. Vi kan ikke akseptere at pasientene i Groruddalen igjen blir ofret til fordel for flere utredninger, mer papirarbeid og flere styrevedtak. Nok er nok.

Jeg forventer at Bent Høie nå er tydelig i sin tale og lover Oslos befolkning at han får orden i rekkene. Han må kunne kreve at ledelsen i OUS og HSØ bruker alle sine krefter på å gjenreise en tynnslitt tillit. Uten den tilliten, blir Oslos innbyggere igjen satt sjakk matt av ulike fag- og profesjonsinteresser, og vi får ikke nye sykehus før vi kan lese år 2040 i kalenderen.

Frem til Stortinget skal gjøre sine vedtak i høst, må Helse Sør-Øst, og til syvende og sist helseministeren, gjøre en jobb med å gi svar på de spørsmålene som gjenstår.

Blikket opp og frem

Ingen er tjent med at det gjenstår vesentlig tvil og usikkerhet rundt den store og viktige beslutningen som skal tas. Lite tyder på at styrevedtaket alene har skapt nødvendig ro.

Jeg mener vi ikke har tid til mer terningspill. Bygg forfaller, pasienter trenger hjelp og vi i Oslo trenger sårt mer kapasitet.

Nå er det på tide å vende blikket opp og frem, og ikke ned i papirbunken igjen.

Nå må arkitektene bort fra tegnebrettet, og håndverkerne må frem med spaden. Hvis ikke kan de som blir syke i Oslo - og landet for øvrig - se langt etter nye sykehus før vi skriver år 2040.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.