Helsedirektoratet la torsdag kveld frem en ny rapport hvor de gjennomgår hvilke anbefalinger de har gitt til regjeringen i forbindelse med oppmyking av korona-tiltakene.

To ganger i rapporten tar direktoratet til orde for at arbeidstakere ikke bør jobbe mer enn seks timer på kontoret. I stedet ønsker de at man bør spre start- og sluttidspunktet utover dagen. Hensikten er strekke rushtiden utover et lenger tidsrom.

Les også: Så liten effekt tror Folkehelseinstituttet de forskjellige korona-tiltakene har hatt

Vil ha fleksibel arbeidstid innenfor normal arbeidstid

De ønsker derimot ikke at start- og sluttidspunktet skal skje utenom normal arbeidstid 08-16:

«1. Differensiert arbeidsstart‐ og slutt hhv. kl. 08‐09‐10/ kl. 14‐15‐16 for alle yrker der det er mulig.

Dette tiltaket antas å ha særlig stor smittebegrensende effekt fordi passasjertettheten på kollektivtransport reduseres betydelig i rushtiden. Tiltaket begrenser også kontakthyppigheten på jobb. Differensiert arbeidstid bør imidlertid holdes innenfor normal arbeidsdag (kl. 08‐16) av hensyn til barnehager, skoler og andre virksomheter i samfunnet som baseres på normale åpningstider.»

Det samme gjentas senere i rapporten.

«Det anbefales fortsatt fleksibel arbeidstid. Det anbefales for eksempel differensiert arbeidsstart‐ og slutt hhv. kl. 08‐09‐10/ kl. 14‐15‐16 for alle yrker der det er mulig. Differensiert arbeidstid bør imidlertid holdes innenfor normal arbeidsdag.»

- Når vi har foreslått differensiert arbeidsstart- og slutt i områder der arbeidstakere i stor grad er avhengige av å reise kollektivt, er det for å hindre at alle må reise kollektivt samtidig, for å begrense eventuell smittespredning. Virksomheter og ansatte forventes å gå i dialog om hvordan de samtidig kan oppfylle krav til oppgaver og arbeidstid, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Nettaivsen.

Oppdatert lørdag 9. mai: I en e-post skriver Helsedirektoratet følgende:

«Direktoratets forslag om bruk av differensiert arbeidstid for å begrense antallet kollektivreisende i rushtiden er ikke et forslag om å innføre 6-timers arbeidsdag og må ses i sammenheng med bruk av hjemmekontor og andre fleksible løsninger i arbeidslivet. Det er fullt mulig å opprettholde 38-timers arbeidsuke selv om man differensierer arbeidsstart mellom enkelte arbeidstakere. For mange vil det eksempelvis være mulig å begynne tidlig på jobb enkelte dager og jobbe hjemmefra noen timer andre dager. Da blir det også mulig for barneforeldre å hente barn i barnehager og skoler til normal tid, som er begrunnelsen for at Helsedirektoratet ikke anbefaler at arbeidsdagen forskyves mot kveldstid men holdes innen ordinære rammer.»

- Regjeringen trekker egne vedtak

Arbeids- og sosialdepartementet avviser at dette betyr at sekstimersdagen nå innføres i Norge.

I regjeringens vedtak står ingenting om forskyving av arbeidstid, men i stedet at i «områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig , med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt for Oslo-området og andre byer med press på kollektivtrafikken i rushtiden.»

- Arbeids- og sosialdepartementet har sjekket med Helse- og omsorgsdepartementet som sier følgende: Helsedirektoratet leverer sine råd til Helse- og omsorgsdepartementet. Disse rådene er basert på innspill fra en rekke ulike instanser. Basert på disse rådene trekker regjeringen sine egne konklusjoner og vedtak, opplyser departementet i en e-post til Nettavisen.

De mener dette betyr at arbeidsgivere skal være fleksible på når man kan komme og gå, men at man likevel skal jobbe full tid:

- Når det gjelder rådene om arbeidstid fra Helsedirektoratet gjelder dette personer som må reise til og fra jobb med offentlig transport. Poenget med disse rådene er å spre tidspunktet folk reiser på slik at det er mulig å overholde anbefalingene om avstand på minst en meter. Det betyr ikke at folk skal jobbe mindre, men det er en oppfordring til at arbeidsgivere i størst mulig grad legger til rette for at de som kan, får en mer fleksibel arbeidsdag. For eksempel: Du kan komme på jobb kl. 10.00 og kl. 15.00 for å hente i barnehagen. De resterende 2,5 timene kan man ta hjemme på kvelden. Evt man har noen korte og noen lange dager. Det er viktig å understreke at dette er råd, ikke regler, påpeker de.

Avviser at dette betyr innføring av sekstimersdagen

Regjeringen understreker at de ikke har kommet med noen anbefalinger om sekstimersdag:

- Utover det, kan Arbeids- og sosialdepartementet opplyse om at regler om arbeidstid reguleres i lov vedtatt av Stortinget eller avtales mellom partene i arbeidslivet. Regjeringen har ikke kommet med konkrete anbefalinger om hvordan arbeidstiden skal organiseres og tilpasses situasjonen i den enkelte virksomhet. Som Helse- og omsorgsdepartementet opplyser handler dette ikke om sekstimersdagen, men at både arbeidsgiver og arbeidstakere bes være fleksible for å unngå topper i kollektivtrafikken. Det vil i stor grad være opp til arbeidslivets parter å finne fram til gode løsninger som ivaretar både virksomhetens og arbeidstakernes behov samtidig som smittevernrådene følges.

Les også: Ap-topp: - Terskelen må være svært høy for å gjøre dette igjen