Onsdag formiddag har Helsedirektoratet publisert nye faglige vurderinger og anbefalinger om innenlands bruk av koronasertifikat, som de har sendt videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

- Helsedirektoratet er åpen for preventiv bruk av koronasertifikat. Vi forslår i så fall å målrette preventiv bruk mot arenaer med høyest smitterisiko, der tiltaksbyrden ved koronasertifikat er begrenset (ikke-essensielle arenaer), er noe av det Helsedirektoratet skriver.

Helsedirektoratet definerer begrepet «preventiv bruk», at man kan bruke sertifikatet uten at krav om stenging/restriksjoner er et umiddelbart alternativt. De understreker også at koronasertifikat allerede er utbredt i mange land, men at det er svært vanskelig å trekke slutninger basert på sertifikatbruk og smitteutvikling i andre land.

- Ikke adgang til delvaksinerte

Helsedirektoratet har kommet med en følgende vurdering på hvordan kommunene kan innføre bruk av koronasertifikat lokalt for å lette på restriksjoner.

- Lettelser ifm. koronasertifikat bør knyttes til full beskyttelse, det vil si fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i løpet av de siste 12 måneder. Delvaksinasjon bør ikke lenger gi adgang på linje med full beskyttelse, skriver de.

Punktvis har Helsedirektoratet listet opp hvor koronasertifikatet kan vurderes å tas i bruk:

* Arrangementer på offentlig sted

* Serveringssteder, eventuelt med serveringssteder med skjenkebevilling

* I tilfelle av en mer alvorlig smittesituasjon åpner vi også for bruk ved andre arenaer inkludert treningssentre, svømmehaller og underholdningstilbud som kino, teater, fornøyelsesparker og lignende.

Dette sa statsminister Jonas Gahr Støre nylig:

Ser ikke koronapasset som «urettferdig» lenger

Helsedirektoratet opplyser at grunnlaget for å ta i bruk et koronasertifikat nå er langt sterkere enn tidligere.

- Da koronasertifikatet ble tilgjengelig, var vaksine mot covid-19 et knapphetsgode. Det er ikke lenger tilfelle. De aller fleste som anbefales vaksinasjon har nå fått tilbud om vaksine, og det er få individer som har medisinske grunner til å ikke la seg vaksinere. Vi vurderer derfor at tiltaksbyrden og urettferdigheten ved å innføre koronasertifikat er betraktelig lavere enn tidligere. Det er bred vitenskapelig enighet om at vaksinasjon gir helsegevinst for den enkelte i tillegg til for samfunnet (ved vaksinasjon av anbefalte grupper).

Les også: Det problematiske passet

- Videre kan restriksjoner, som f.eks. antallsbegrensninger og avstandskrav, ha store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Helsedirektoratet viser til FHIs generelle vurdering og støtter denne. Helsedirektoratet vurderer også at det ikke kan legges like mye vekt på likebehandling av vaksinerte og uvaksinerte nå som tidligere, når vaksinene ikke lenger er et knapphetsgode, skriver Helsedirektoratet.

Uenighet med FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) er på sin side skeptiske til å innføre bruk av koronasertifikat til «preventiv bruk».

- FHI har liten tiltro til at preventiv bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad, men vurderer samtidig at effekten av koronasertifikat ikke er godt evaluert opp mot andre smitteverntiltak, skriver Helsedirektoratet.

FHI sier også følgende om koronasertifikatet:

- Preventiv bruk av koronasertifikat uten mulighet til adgangstesting er et inngripende tiltak med sannsynlig begrenset smittereduserende effekt. Land som Italia, Østerrike og Tyskland, som har hatt relativt lik vaksinasjonsgrad som Norge, har hatt en ganske omfattende bruk av koronasertifikat nasjonalt over lang tid. Vi ser tilsvarende økning i smitte i disse landene. Effekten av tiltaket er så vidt vi vet ikke evaluert systematisk. FHI er i gang med en kartlegging av bruk i utvalgte land, står det å lese i dokumentene fra Helsedirektoratet.