Gå til sidens hovedinnhold

Helsemyndighetene anbefaler at de nasjonale koronatiltakene videreføres

Helsedirektoratet og FHI mener de nasjonale koronatiltakene i all hovedsak bør videreføres, men anbefaler noen lettelser.

I sin anbefaling til regjeringen skriver Helsedirektoratet at slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll.

De mener det fortsatt er behov for det de kaller et sterkt nasjonalt sikkerhetsnett.

– I og med at nedgangen i smittetallene nå synes å ha stoppet, og vi ennå ikke har fått omfattende erfaring med de nye, mer smittsomme virusvariantene, er det forbundet med risiko å lette for mye på tiltakene nå, skriver direktoratet.

Samtidig anbefaler de noen lettelser for barn og unge.

Direktoratet og FHI anbefaler blant annet at kommunene og ikke regjeringen skal beslutte om videregående skoler skal stenge når det blir innført strenge smitteverntiltak.

Helsedirektoratet støtter også FHIs anbefaling om at studenter og elever kan være mer fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det gjelder i områder uten utbrudd.


Inntil 200 i kirkene

Helsedirektoratet vil åpne for like mange deltakere på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser som er tillatt på arrangementer med fastmonterte seter.

– Det betyr at det kan være inntil 200 personer innendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, og inntil 600 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer, utendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Kommunene bør selv vurdere behov for strengere regler lokalt, skriver direktoratet.

Ja til cuper

Helsedirektoratet støtter Folkehelseinstituttets anbefaling om at det kan arrangeres kamper, cuper stevner for barn og unge under 20 år for innbyggere i kommunen. Det må tas hensyn til den lokale smittesituasjonen.

Fortsatt skjenkebegrensning

Helsedirektoratet mener det er for tidlig å lempe på de nasjonale skjenkebestemmelsene.

Helsedirektoratet legger i sin vurdering til grunn at vi er i en sårbar situasjon der det er avgjørende å ikke slippe opp for tidlig.

Helsedirektoratet støtter FHIs anbefaling om at skjenkestopp endres fra kl 2400 til 2200.

Reiser

Det anbefales å videreføre rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands

Studenter

Helsedirektoratet støtter FHI sin anbefaling om at studenter og elever kan være mer fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Dette gjelder i områder uten utbrudd.

Sosial kontakt

Det anbefales å videreføre de nasjonale anbefalingene:

  • Alle bør begrense sosial kontakt.
  • Det oppfordres til å møte andre utendørs
  • Ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
  • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand (minst 1 meter)
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Oppheving av ringtiltakene

Helsedirektoratet anbefaler at ringtiltakene i Vestland oppheves fra mandag 22.februar. Folkehelseinstituttet mener også at situasjonen nå er mer oversiktlig, og at tilstrekkelige avbøtende tiltak er på plass.

Reklame

Slik sparer du enkelt 600 kroner på mobilabonnementet