MORTENSRUD: – Over tretti prosent av byens befolkning har innvandrerbakgrunn. Mange kan ikke godt nok norsk eller er analfabeter. Helsevesenet har derfor stadig utfordringer med å nå store deler av denne gruppen, sier prosjektleder for Helseradio, Anders Huuse Kartzow.


Det er dette nyskapningen Helseradio skal gjøre noe med.

Lytte og ta kontakt

Tilbudet består av et radioprogram som sendes fast hver første helg i måneden på FM 99,3 og DAB+ fra nå i september til mars neste år.

– I løpet av den timen Helseradio varer, får lytterne ikke bare helseinformasjon, men også mulighet for dialog med helsepersonell som snakker deres eget språk, sier Kartzow.

Sendingene skjer i regi av Oslo universitetssykehus, Oslo Kommune Helseetaten, Ressurssenter for migrasjonshelse og Pak Radio Vocie of Oslo. Se faktaboks for sendeskjema.

Fredag var det offisiell åpning i Pak Radio Voice of Oslo sitt studio i det lille blå huset i skogen ved Stenbråten skole. Det er for øvrig samme sted som Søndre Nordstrand innvandrerforening holder hus.

Enestående medium

Tove Strand, viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus klippet snoren sammen med Kari Sletnes, etatsdirektør i Helseetaten.

– Helseradio er en fantastisk måte å nå mennesker på. Ikke alle behersker norsk, men her kan de få lytte på sitt eget språk, sa Strand og ønsket lykke til med en innøvd hilsen på urdu.

Kari Sletnes fulgte opp med flere superlativer:

– Radio er et enestående kommunikasjonsmedium. Vi oppfordrer målgruppen for Helseradio til å bruke, høre, følge med og ta kontakt. Vi er interessert i hva folk er opptatt av, sier hun.

Den tredje samarbeidspartneren, Ressurssenter for Migrasjonshelse Aker (RMA) er en del av kommunens primærhelsetjeneste. I forbindelse med åpningen av Helseradio, har de en oppfordring til alle ansatte i bydelshelsetjenesten.

– Ta kontrakt med oss i RMA ved spørsmål rundt innvadrerhelse generelt, sier deres prosjektleder Aida Kreso.

Etterspurt program

I studio til Pak Radio Voice of Oslo sitter ansvarlig redaktør, Aziz Rehman og gleder seg til å komme i gang.

– Jeg tror på suksess. Helseradio er en flott og nyttig idé, et spennende og lærerikt lavterskeltilbud. Helse er en del av livet det er viktig å ta vare på. Uten helse kan vi ikke leve, sier Rehman.

Han har allerede erfaring med temaet. For ett år siden ble det nemlig også sendt helsesendinger fra Pak Radio Voice of Oslo.

– Mange har spurt meg når vi kommer i gang igjen. Jeg er glad jeg kan si at sendeplanen nå er klar, sier Mortensrud-beboer Rehman, som skal være programleder på urdu sammen med Mohammad Qadeer fra Haugerud.

– Arabisk blir det ved avdelingsredaktør Mohammed Jazim fra Holmlia, programmet på somali skal ledes av avdelingsredaktør Zakaria fra Sagene, sier Rehman.

Kan ønske seg tema

Hvert Helseradioprogram har sitt eget tema. Åpningshelgen var det hjerte- og karsykdommer. 4. og 5. oktober står kreft på sendeplanen, 1. og 2. november psykiske lidelser og 6. og 7. desember folkehelse.

Lytterne oppfordres til å komme med forslag til hva sendingene etter jul skal inneholde.

– Jeg ønsker meg barnehelse og familieplanlegging, sier Tove Strand.

Hele programoversikten finnes på www.oslo-universitetssykehus.no/helseradio