(Bergensavisen): Mandag informerte byrådet om en alvorlig teknisk svikt knyttet til bekymringsmeldinger sendt til barnevernet. Feilen har gjort at 21 meldinger til barnevernet i Bergen er slettet før de noengang ble lest.

Sosialbyråd Line Berggren Jacobsen ble informert om svikten 1. juni, fortalte hun. Det til tross for at kommunen ble gjort kjent med svikten allerede i mars.

Det fremgår av Bergen kommunes avviksmelding til Datatilsynet som ble sendt 11. mai i år.

Der står det at avviket ble oppdaget 10. mars. Nesten tre måneder før kommunens hasteinnkalte pressekonferanse om svikten mandag 5. juni.

– Feilen burde vært meldt fra til Datatilsynet i mars, sier Knut Schjerven Roald, personvernombud i Bergen kommune til BA.

I perioden fra 31. mars og frem til 2. mai, altså etter at avviket ble oppdaget, har seks meldinger til barnevernet blitt slettet før de ble lest.

Helsesykepleier varslet

Helsesykepleieren brukte 1. februar i år den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger for å melde inn bekymring for to barn og en mor - og i tillegg sensitiv informasjon om stefar.

– Bekymringsmeldingen kom ikke frem til barneverntjenesten og dermed ble ikke bekymringsmeldingen vurdert, skriver kommunen i avviksmeldingen.

Det fremgår at helsesykepleier fikk kvittering fra KS om at bekymringsmelding var sendt.

Les også: Krever svar fra statsråd etter svikt i barnevernet: – Ekstremt bekymringsfullt

10. mars kontaktet helsesykepleier fellesmottaket i barneverntjenesten, etter å ha oppdaget at de ikke hadde fått tilbakemelding fra barnevernet.

Ved fellesmottaket bekreftet de at meldingen ikke hadde kommet i dagsystemet, ifølge avviksmeldingen.

KS fikk informasjonen to måneder senere

I dette tilfellet kunne helsesykepleier forklare at situasjonen hadde forbedret seg i perioden siden bekymringsmeldingen ble sendt. Saken ble derfor ikke tatt videre.

«Fellesmottaket tok den 12.04.23 kontakt med KS i forhold til dette og andre forhold som ikke er knyttet til dette avviket», skriver kommunen i avviksmeldingen.

Avviket som omhandler bekymringsmeldingen ble imidlertid ikke tatt videre med KS før den 8. mai da systemkoordinator fikk kopi av kvitteringen som ble mottatt ved innsending av bekymringsmeldingen den 1. februar.

Les også: 21 bekymringsmeldinger slettet: – Vi er bekymret for barna

Da bekreftet KS at bekymringsmelding ble sendt fra KS og mottatt av leverandør for barneverntjenesten sitt fagsystem, Visma.

Kommunen oppga videre til Datatilsynet at systemkoordinator opprettet sak hos Visma den 8. mai, og at det er bekreftet at Visma har eskalert saken videre internt.

– Bra at kommunen er åpen

Kommuniasjonsdirektør i Datatilsynet Janne Stang Dahl sier at saken er prioritert i Datatilsynet.

– Det er viktig er å finne hva som har skjedd, sier Dahl.

Les også: Flere kommuner bekrefter at de er rammet av teknisk feil

Hun forteller at Datatilsynet jobber med å finne informasjon og å gi informasjon til kommunen om hva de kan gjøre.

– Det som er bra er at kommunen er åpen, sier Dahl.

24 bekymringsmeldinger som ble sendt via Nasjonal portal for bekymringsmeldinger har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har nådd frem til kommunen. I tre av tilfellene har kommunen likevel fått fatt i og fulgt opp meldingene.

På en pressekonferanse mandag fortalte sosialbyråd Line Berggren Jacobsen (Ap) at hun ble varslet om saken først 1. juni.

Skal gi svar mandag

BA har spurt byråden om hun tenker at hun burde visst om avviket tidligere da det ble oppdaget 10. mars. Byråden har også fått spørsmål om seks bekymringsmeldinger som ble slettet etter at avviket ble oppdaget.

– Vi skal gå gjennom tidslinjen nøye og komme med svar på spørsmål angående denne i løpet av dagen eller kvelden, sier Jacobsen.