*Nettavisen* Nyheter.

Helsetilsynet: 8 av 10 Nav-kontor bryter loven

Et omfattende tilsyn avdekker lovbrudd i 76 av 92 kommuner som tilbyr kvalifiseringsprogrammet som skal få langtidstrygdede tilbake i arbeid. Illustrasjonsbilde. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

05.03.15 13:02

Statens helsetilsyn la torsdag fram de nedslående resultatene fra et landsomfattende tilsyn , gjennomført av Fylkesmannen i 2013 og 2014.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal tilbys personer som har vært uten arbeid over tid og kan bare tilbys én gang. Personer må vurderes grundig først, for å kartlegge om de egner seg for KVP og hvilken arbeidsevne de har. Deretter må de følges opp med individuelt tilpasset program og støtte fra saksbehandler i Nav.

Tilsynet, som er gjennomført ved 90 Nav-kontorer, viser lovbrudd i form av mangelfull informasjon, feil ved rekruttering og programmer av dårlig kvalitet. Svært mange deltakere får heller ikke den oppfølgingen de har krav på.

Alvorlig

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn anbefaler kommunene nå å gå gjennom egen praksis i arbeidet med KVP:

– Det er alvorlig når kvalifiseringsprogrammer tildeles deltakere som ikke kan nyttiggjøre seg tiltaket, eller når programmet ikke gir mulighet for kvalifisering til arbeidslivet fordi tiltakene ikke er tilpasset deltaker, eller fordi oppfølgingen er for dårlig. Rettigheten til KVP er da brukt opp og kan ikke kreves på et senere tidspunkt.

I nesten halvparten av kommunene begås feilene helt fra starten: Søkernes situasjon er ikke godt nok kartlagt, de settes inn i program uten at det er undersøkt om de er kvalifisert til KVP og hvilken arbeidsevne de har.

I omtrent halvparten av kommunene tilbys det heller ikke tilfredsstillende individuell tilpasning, og programmet består dermed av kurs og tiltak som ikke samsvarer med deltakerens behov.

Refs til kommuner

KVP var opprinnelig den rødgrønne regjeringens fattigdomssatsing og spesielt knyttet til daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssens utskjelte kommentar om at «sosialklienter må stå opp om morran». Frischsenteret evaluerte programmet og konkluderte for under ett år siden med at programmet hadde stor effekt på deltakernes yrkesdeltakelse: Flere sosialklienter kom seg opp om morgenen, på jobb og tjente mer enn før.

Men siden denne evalueringen ble gjennomført, har færre deltatt i programmet, mens sosialutgifter og arbeidsløshet øker blant unge. Da de dårlige resultatene fra Helsetilsynet begynte å komme i fjor høst, skrev Kommunal Rapport at kommunene får refs både fra Nav og Statens helsetilsyn for manglende satsing på kvalifiseringsprogrammet.

Nåværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har flere ganger tatt til orde for å innføre aktivitetskrav for personer som mottar trygd eller sosialhjelp. Innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere er med i regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandler forslaget og leverer sin innstilling 17. mars. Innstillingen skal behandles av Stortinget 24. mars. (©NTB)

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED

Annonsebilag