Regjeringen knuste fredag drømmen om utenlandsferier i sommer.

Myndighetene er ikke rede til å åpne for utenlandsreiser ennå, men fra 15. juni kan det bli lettelser for reiser i Norden og fra 20. juli for enkelte andre land.

Nettavisen snakket med helsedirektør Bjørn Guldvog like etter pressekonferansen.

Se videointerjvu øverst i saken!

- Guldvog, hva er dine sommerferieplaner?

- Foreløpig har jeg tenkt til å jobbe en god del. Så har jeg tenkt til å reise til fjells, og så får vi se ... om det kan bli en tur til Sverige i løpet av sommeren. Jeg håper det også.

Norge har vært langt mer restriktive enn Sverige ved valg av strategi da vi 12. mars stengte alle landet skoler og barnehager og innførte hytteforbud.

Les også: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august

Ny beslutning 15. juni

- Sverige har en annen strategi og en annen smittesituasjon enn Norge. Regjeringen har sagt at de innen 15. juni vil vurdere om vi skal åpne opp for reiser til de nordiske landene, og da vil man naturligvis se på smittesituasjonen i hvert enkelt land, forklarer Guldvog.

- Mye kan skje i Sverige nå i løpet av få uker, og jeg håper de vil lykkes med å ta ned smitten mer enn i dag, legger han til.

- Synes du det kan være en god idé å åpne for å reise til Danmark - men ikke Sverige?

- Vi tror det er klokt å se Norden i en sammenheng, men det er mange andre hensyn man da tar enn de rent smittefaglige, presiserer han.

- Lik smittesituasjon avgjørende

- Når det gjelder smittevernet, er man opptatt av at smittesituasjonen skal være nokså lik i de to landene. Da har det nemlig ingen hensikt å si man ikke skal kunne reise mellom landene.

Guldvog sier det kan komme særskilte råd, ved en oppmykning vis-a-vis Norden, hvis det er regionale forskjeller.

Line Vold i FHI sier til Nettavisen at det er altfor tidlig å spå noe om høstferien i uke 40.

- Det er tidlig å si noe om hvordan situasjonen blir i høstferien, sier Vold til Nettavisen.

- Vi har matematiske modeller som predikerer utviklingen, og jo lenger frem i tid det er, jo vanskeligere er det å si. Det avhenger helt av utviklingen i smittesituasjonen.

- Kan du si noe om uke 40?

- Nei, det kan jeg ikke nå.