- Jeg har enorm respekt for den jobben som blir gjort, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til Nettavisen om innsatsen på sykehusene og i helsevesenet 22 måneder etter at pandemien kom til Norge.

Se videointervju med Johan Torgersen:

Sykehusene opplever sin hittil største bølge med covid-pasienter. Selv om tallene har flatet noe ut, er det stor usikkerhet knyttet til omikron-effekten framover. En foreløpig topp ble nådd 17. desember med 383 inneliggende covid-pasienter. Torsdag var tallet 326. Andelen intensivpasienter var 115. Intensivsykepleiere og leger har slått alarm og pekt på at kapasiteten var for lav allerede før pandemien kom og at det nå nærmer seg et bristepunkt.

Les også: Over 20 omikron-smittet etter julefest i Lyngdal

Belastningen kan øke

De nærmeste ukene blir kommunene og sykehusene bedt om å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

I den siste ukerapporten advarer Folkehelseinstituttet (FHI) for en pandemi som kan bli vanskeligere å holde under kontroll:

«Siden omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig», skriver de.

Les også: Israel har godkjent en fjerde vaksinedose for spesielt sårbare grupper

17. november: Intensivsykepleiere ved UNN om arbeidet med covid-pasienter.

Vikarmangel og sterkt press

Johan Torgersen, som selv er lege og spesialist i anestesiologi med PhD fra Universitetet i Bergen og som også har vært leder i Yngre legers forening, kjenner sykehushverdagen både fra innsiden og som helsetopp:

- På noen sykehus er det en veldig presset arbeidssituasjon, en situasjon de har har stått i gjennom lang tid, så det sliter på. Mange er sykemeldt, så den grunnbemanningen man har til vanlig er sårbar. Man får ikke inn vikarer, så det er et sterkt, sterkt press. Det er ikke bare snakk om antall pasienter, men pasienter med korona må ivaretas på en helt spesiell måte. Selve arbeidssituasjonen er mer slitsom enn med ordinære pasienter, forklarer han.

Les også: Smitteutbrudd på oljeplattform i Nordsjøen

- Jeg er dypt takknemlig

Han roser ledelse og ansatte på sykehusene som står midt oppe i dette:

- Helsepersonell er ekstremt fleksible og arbeidsomme. De jobber ut fra et sterkt ønske om å gjøre godt for pasientene, både covid-pasienter og andre. Jeg har enorm respekt for den jobben som blir gjort. Jeg er dypt takknemlig.

- Hva er det viktigste vi andre kan gjøre for å avhjelpe?

- Det grunnleggende er det viktigste: Vaksiner deg! Ta første, andre og tredje dose, vær hjemme når du er syk, hold avstand og tenk på at viruset smitter når vi møtes, avhengig av hvordan vi møtes.

Les også: - Vi vet for lite om omikron i en norsk kontekst

Teste seg før nyttårsfesten?

- Før nyttårsselskapet, er det en idé å teste seg?

- Også i festlig lag skal man prøve å holde avstand, men ja, det kan være en løsning å ta en hurtigtest før du møter mange andre. Det er ikke noe myndighetene anbefaler, men privatpersoner som samles kan godt gå på apoteket og kjøpe hurtigtester og teste seg, sier Torgersen.

- Hvor viktig er det at vi får vaksinert oss?

- Det er avgjørende viktig, både første, andre og tredje dose. Vaksinen er det viktigste våpenet vårt i denne pandemien. Når vaksinetallene øker, så får vi en bedring i situasjonen. Det er vaksinen som vil hjelpe oss ut av dette på sikt.

- Når har vi et klarere bilde av effektene av omikron-varianten?

- Ja, det vil nok gå noe mer tid, og det er vanskelig å være eksakt på dager eller uker. Vi vet en del om omikron gjennom studier gjort i andre land. Samtidig må vi faktisk undersøke hvordan denne virusvarianten virker i en norsk kontekst.