Gå til sidens hovedinnhold

- Helt nødvendig

Forbered deg på minst et år med kaos når all Bogstadvei-trafikk skal ledes over i sidegater.

FROGNER: Men Andreas Melander som representerer de næringsdrivende i Bogstadveien og Hegdehaugsveien er positiv til planene.

Allerede i november 2005 hadde gårdeierne møte for å diskutere planene om å grave opp Bogstadveien fra Sorgenfrigaten til Parkveien. Den gang lå det an til oppstart i 2008. Nå skriver vi 2009, og sannsynlig oppstart er flyttet til våren 2010. Men behovet for å grave opp hele gaten er ikke blitt mindre.

Tilpasset trikken

Det er nødvendig å grave opp absolutt hele gaten fra vegg til vegg. Et av målene med gravingen er å legge helt nye fundamenter for trikken. Andre steder i byen har de bare flikket på traseene. Her vil man gjøre alt fra bunnen av. De nye italienske trikkene er mer enn dobbelt så tunge som de gamle trikkene, og de stiller helt andre krav til skinnegangen, forteller Melander.

Når gaten først må graves opp er det også klokt å gjøre flere ting. Derfor vil Oslo kommune også legge nye rør for vann og kloakk i Bogstadveien. Det betyr at man må grave seg hele tre meter ned. Dette gjør prosjektet mye større, til gjengjeld slipper vi to runder med graving, sier Melander.

Mye plunder

For dem som driver handel i Bogstadveien er det absolutt grunn til å grue seg til anleggsperioden. Er det noe folk i Oslo har lang erfaring med, så er det hull i veien og enveiskjøringer. Samtidig er Melander fornøyd fordi de næringsdrivende blir lyttet til.

Gravingen skal skje etappevis, og blir organisert slik at biltrafikken kan ledes over i sidegatene. Ikke en eneste butikk skal noen gang være uten adkomst for gående, sier Melander. Han ser ikke bort fra at arbeidene vil strekke seg over ett og et halvt år, og sier det har vært viktig at både beboere, gårdeeiere og butikkeiere er blitt lyttet til. Ennå er ikke planene endelig vedtatt. Men Melander regner med at de politiske bitene faller på plass i løpet av noen måneder.

Varme fortau

Når arbeidene er ferdig mener Melander at Bogstadveien vil fremstå enda mer tiltalende enn i dag. Slik planene ser ut i dag innebærer de at bilene får langt mindre plass; nå skal de følge trikketraseene, og ikke ha doble filer noen steder, slik som i dag. De vil også bli tvunget til å kjøre saktere, i og med at de blir liggende bak trikken. Resten av veglegemet skal bli gangarealer. Og det blir opphøyde brede fortau på begge sider av veien. Med oppvarming!

På vinterstid vil vi da slippe issvuller og snø som i dag er til fare for alle fotgjengere. Særlig for de eldre selvfølgelig, men ingen er glad i glatte fortau, sier Melander.

Ikke gågate

Mange har ønsket seg Bogstadveien som gågate. Deriblant BU-leder Bjarne Ødegaard. Han er skeptisk til fornuften i å bruke anslagsvis 100 millioner kroner på å ruste opp Bogstadveien uten å gjøre store grep. Han ønsker seg en paradegate i ny drakt der bilene ikke lenger forstyrrer.

Melander er glad bilene fortsatt skal få slippe inn i Bogstadveien. Han sier veldig mange av dem som handler her kommer i bil. Derfor er han også glad for at antall parkeringsplasser ikke vil bli redusert i forhold til dagens nivå.

Gigant-trikker

Melander er misfornøyd med en ting, og det er dimensjoneringen av gaten i forhold til trikkene. Han mener Oslo burde klare seg med mye mindre trikker enn de italienske. Han har hele tiden argumentert for mindre trikker, og dermed mindre behov for så omfattende arbeider i gaten. Men hittil har han talt for døve ører.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn