Gå til sidens hovedinnhold

Henla klagen

Fylkesmannen avviste klagen fra beboerne i Munkerudåsen 61b og 63. Dermed kan byggingen i Munkerudåsen komme i gang.

Munkerud: Beboerne i Munkerudveien 61b og 63 klagde på rammetillatelsen gitt av Plan- og bygningsetaten (PBE) for bygging i Munkerudåsen 26 og 28.

Ikke betydelig ulempe

Klagen var begrunnet med at de fire planlagte bygningenes utforming og plassering ville medføre urimelig sjenanse for naboene og at tiltaket ikke var tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse.

I et brev fra PBE datert 4.august i år heter det at byggingen vil påvirke klagernes opplevelse av lys og luft mellom eiendommene, men at konsekvensene ikke regnes som betydelig ulempe. Fylkesmannen i Oslo og Akershus slutter seg under tvil til PBEs vurdering, og kommenterer at tvilen i stor grad gjelder ulempen Munkerudveien 61b blir påført av huset som skal bygges i Munkerudåsen 26. Fylkesmannen har ved vurderingen lagt vesentlig vekt på at reguleringsplanen for området har formål om fortetting og at et visst tap av sol og lys må påregnes for eiendommer som ligger øst for en ubebygd kolle i et slikt område.

Ti boenheter

Oslo kommune vedtok i vår en reguleringsplan for området, den såkalte småhusplanen, som skal sørge for at bygging i området skal skje med strøkstilpasning. Men småhusplanen kom så sent at det ikke har rettsvirkning i denne saken. Fylkesmannen konkluderer likevel med at området ikke har så enhetlig bebyggelsesmønster at de planlagte boligene kommer i noen konflikt med dette.

Vegetasjonen er allerede fjernet fra området og deler av kollen er sprengt bort. Nå vil arbeidet med de fire husene, med i alt ti boenheter og garasjeanlegg snart sette i gang.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter