Tirsdag forrige uke ble en ung mann henrettet i byen Dammam i Saudi-Arabia, opplyser landets innenriksdepartement i en uttalelse.

Flere medier skriver at Mustafa Hashem al-Darwish ble henrettet ved halshugging, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra noe offisielt hold. Seniorrådgiver i Amnesty International Norge, Ina Tin, sier at halshugging er den vanligste henrettelsesmetoden i Saudi-Arabia.

- Det er halshugging som er den foretrukne henrettelsesmetoden i Saudi-Arabia. Det er et skarpt sverd som føres ned mot halsen. Folk blir tvunget til å knele, og så kommer det en bøddel som med ett hugg skiller hodet fra kroppen, sier Tin til Nettavisen.

- Tidligere skjedde dette gjerne på offentlige plasser, ofte foran moskeene i forbindelse med fredagsbønnen. Det ser ut til at Saudi-Arabia har gått bort fra den praksisen, og at henrettelsene nå ofte foregår inne i fengslene, sier hun.

Les også: Brutal familietragedie: - Datteren utførte henrettelsen på sin egen mor

- Kan ha vært 17 år gammel

Organisasjonen Reprieve, som kjemper mot bruken av dødsstraff, hevder Darwish var mindreårig da han begikk forbrytelsene han ble dømt til døden for, melder Reuters.

Darwish ble arrestert i mai 2015 for forbrytelser knyttet til deltagelse i gateprotester under Den arabiske våren på begynnelsen av 2010-tallet. Darwish kan ha vært så ung som 17 år gammel da enkelte av disse hendelsene fant sted.

Amnesty International Norge sier også at det er uklart om Darwish var mindreårig. Hvis så er tilfelle, skulle han i henhold til saudiarabisk lovgivning ikke ha blitt henrettet.

- Mustafa Hashem al-Darwish skal ha deltatt i såkalte opptøyer som myndighetene kaller det. Det skjedde i 2011-2012. Poenget er at det er litt uvisst nøyaktig hvor gammel han var da dette skjedde, om han var 17 eller 18 år. Alderen har mye å si. Saudi-Arabia har sagt at de har avskaffet dødsstraff for mindreårige lovbrytere. Dette kan være en sak som ikke lever opp til deres eget lovverk, sier Tin.

Det saudiarabiske kongeriket utstedte et såkalt kongelig dekret (bestemmelse/vedtak) i 2020 som forsikret om å avskaffe praksisen med å idømme dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige. Det kongelige vedtaket skulle ha tilbakevirkende kraft, og dermed også gjelde for dødsdømte som ventet på å få dommen sin effektuert. Dødsdommene skulle omgjøres til ti år lange fengselsstraffer.

- Amnesty ber norske myndigheter om å protestere i alle saker som gjelder henrettelser. Denne saken er spesielt problematisk fordi det er potensielt blitt henrettet en mindreårig lovbryter. Det er en svært kritikkverdig henrettelse. Vi ber norske myndigheter være tydelige overfor saudiarabiske myndigheter om at dette er helt uakseptabelt, sier Tin.

UD: - Henrettelser av mindreårige er forbudt

Nettavisen har kontaktet Utenriksdepartementet og spurt om hvordan norske myndigheter stiller seg til henrettelsen av Mustafa al-Darwish.

- Vil norske myndigheter protestere overfor Saudi-Arabia i denne konkrete saken og andre dødsstraff-saker i Saudi-Arabia?

- Utenriksdepartementet tar jevnlig opp bruk av dødsstraff generelt og i konkrete saker spesielt, med Saudi-Arabia, både bilateralt og i multilaterale fora. Både departementet og ambassaden i Riyadh har fulgt saken til Mustafa al-Darwish. Utenriksministeren tok opp denne saken i forrige uke med Saudi-Arabias ambassadør til Norge, samt status for Saudi-Arabias avskaffelse av praksisen med å idømme dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige, skriver statssekretær Audun Halvorsen i en e-post til Nettavisen.

- Den saudiske menneskerettighetskommisjonen har uttalt seg om saken og hevder al-Darwish ikke var mindreårige på gjerningstidspunktet. Norge tar avstand fra all bruk av dødsstraff under enhver omstendighet. Norge tar jevnlig opp vår motstand mot dødsstraff i politiske samtaler med Saudi-Arabia. Vi vil fortsette å følge med på omstendighetene i denne og andre saker om dødsstraff i Saudi-Arabia, sier Halvorsen.

- Hva tenker norske myndigheter om den foretrukne henrettelse-praksisen i Saudi-Arabia, som jo er henrettelse ved halshugging?

- Norge tar avstand fra all bruk av dødsstraff under enhver omstendighet. Dødsstraff er ikke forenlig med tanken om individets verdighet og prinsippet om human behandling og det eksisterer ingen dokumentasjon på at dødsstraff virker avskrekkende eller reduserer kriminalitet. Der dødsstraff praktiseres, inkludert i Saudi-Arabia, oppfordrer Norge til umiddelbar stans i henrettelser, eller moratorium som første skritt mot avskaffelse. Henrettelser av mindreårige, gravide eller strafferettslige utilregnelige personer er forbudt for alle statsparter til FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, svarer Halvorsen.

Les også: Amerikansk Khashoggi-rapport offentliggjøres

Bevisene

Ifølge tiltalen, som Reuters har sett en kopi av, var Darwish anklaget for blant annet å ha deltatt i «væpnet opprør» og «forstyrret nasjonens sikkerhet ved deltagelse i opptøyer».

Bevisgrunnlaget består av «støtende oppførsel mot sikkerhetsstyrker», en signert tilståelse, deltagelse i mer enn ti «opptøyer» i 2011 og 2012, fotografier som viser at han skyter mot sikkerhetsstyrker og en teknisk rapport av telefonen hans, som angivelig inneholdt et «støtende» bilde.

Tiltalen spesifiserer imidlertid ikke de spesifikke datoene Darwish skal ha deltatt i «opptøyene». Aktivistgrupper mener han kan ha vært bare 17 år gammel da han deltok i mange av protestene.

Les også: Trump bryter 132 år lang tradisjon - henretter folk bare dager før Biden overtar

Tortur for å fremtvinge en tilståelse

Amnesty International Norge opplyser at Darwish tilhørte sjia-minoriteten i Saudi-Arabia, og var derfor spesielt utsatt for undertrykking.

- Det vi vet fra andre lignende saker, er at saudiarabiske myndigheter behandler sjiamuslimer som bruker sin ytringsfrihet ved å protestere i gaten, mye hardere enn sunni-majoriteten i landet. Det er flere sjiamuslimske gutter som deltok i disse demonstrasjonene i forbindelse med Den arabiske våren, som skal ha blitt dømt til døden. Noen av disse sakene har Amnesty jobbet med i mange år, sier Tin.

- I fjor ble lovgivningen endret og Saudi-Arabia gikk bort fra praksisen med dødsstraff for mindreårige lovbrytere i en del saker. Noen av disse guttene har fått omgjort dødsdommene til ti års fengselsstraff. Men det gjelder ikke Mustafa, sier Tin.

- Det som er problematisk med disse sakene, er at det tilsynelatende er blitt brukt tortur for å fremtvinge en tilståelse. Dette er en metode Saudi-Arabia bruker regelmessig. Derfor vet vi ikke om de faktisk har begått de forbrytelsene de dømmes for, nemlig at disse guttene angivelig skal ha brukt vold mot sikkerhetsstyrker, sier Tin.

- Jeg ble slått og torturert

Reprieve hevder Darwish ble plassert på isolat kort tid etter fengslingen i mai 2015. Han skal ha blitt banket opp såpass hardt at han ved flere anledninger mistet bevisstheten, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Darwish har selv sagt i retten at tilståelsen er ugyldig fordi den ble fremtvunget under tortur.

- Tilståelsen min er ikke gyldig fordi jeg ble truet, slått og torturert til å tilstå. Jeg ble også torturert på følsomme områder av kroppen min, som gjorde at jeg mistet bevisstheten. Jeg tilsto fordi jeg fryktet for livet mitt, sa Darwish til dommeren.

Darwish har også fortalt hat han ble truet av en dommer med ytterligere tortur hvis han ikke signerte tilståelsen.

- Det er grusomt at Mustafa faktisk ble henrettet. Både fordi dødsstraff strider med retten til liv, noe som er Amnestys vurdering, men også fordi rettsprosesser som fører til dødsstraff er i mange tilfeller basert på tilståelser som er fremtvunget ved tortur, sier Tin.

- Terrorcelle og væpnet opprør

Saudiarabiske myndigheter sier Darwish ble tiltalt for å ha dannet en terrorcelle og for forsøk på å utføre et væpnet opprør, melder BBC.

Landets innenriksdepartement hevder også at Darwish forsøkte å drepe lokale sikkerhetsstyrker.

Kongeriket Saudi-Arabia har hittil i år henrettet 26 mennesker, ifølge The Washington Post. Avisen henviser til tall hentet fra European Saudi Organization for Human Rights.

Til sammenligning ble det utført 27 henrettelser i Saudi-Arabia i hele 2020.

Hvordan kan de henrette en gutt?

Darwish ble dømt til døden 28. mars 2018. Familien til Darwish ble aldri varslet i forkant om henrettelsen, og fikk dermed dødsbudskapet overlevert gjennom mediene.

«For seks år siden ble Mustafa arrestert sammen med to venner på gaten i Tarout. Politiet slapp ham fri uten å sikte ham, men konfiskerte telefonen. På et senere tidspunkt fant vi ut at det var et fotografi på telefonen som var støttende for dem. De ringte oss senere og ba Mustafa om å hente telefonen sin. Men istedenfor å gi den tilbake, anholdt de ham og lidelsene startet. Hvordan kan de henrette en gutt på grunn av et mobilbilde?» sier familien i en uttalelse som er gjengitt av Reprieve.