Vestlig etterretning skal ifølge Sky News ha avverget et omfattende, koordinert terrorangrep i Tyskland, Storbritannia og Frankrike, og muligens USA.

Terrorplottet skal ha hatt likhetstrekk til Mumbai-aksjonen i 2008, da ti terrorister gikk til væpnet angrep mot sivile i byens turist- og finansstrøk. Terroristene var utstyrt med granater og håndvåpen, og skjøt vilkårlig på store folkemengder.

Denne type terroraksjoner skiller seg kraftig ut fra de tradisjonelle terroraksjoner som bærer preg av selvmords- og bombeaksjoner.

Lærer av hverandre
Norsk terrorekspert er ikke overrasket over at terrorister tar i bruk nye, brutale metoder.

- Jeg er ikke så veldig overrasket. Grunnen er at terrorgruppene lærer av hverandre, og Mumbai-aksjonen ble sett på som en vellykket aksjon. Det andre er at man har sett elementer av dette i tidligere aksjoner, men kanskje ikke så dramatisk som Mumbai-aksjonen, sier terrorekspert ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Brynjar Lia, til Nettavisen.

172 mennesker ble skutt og drept under Mumbai-aksjonen, og flere titalls mennesker ble holdt som gisler i ulike bygninger og hoteller i finansstrøket. Mumbai-aksjonen er likevel ikke enestående.

- I Saudi-Arabia hadde man minst to aksjoner i perioden fra 2003 til 2006, som minte litt om Mumbai med gisseltaking og henrettelser. Det har også vært snakk om terrorceller som har blitt rullet opp som har planlagt tilsvarende, sier Lia.

Toronto 18
Lia henviser til den såkalte «Toronto 18»-aksjonen som ble avdekket i juni 2006 i Canada. 18 personer ble pågrepet, mistenkt for å være del av en islamistisk terrorcelle i Toronto. Planen var å gjennomføre en rekke bilbombeangrep, skyte på folkemengder, samt storme offisielle bygninger og ta gisler.

- Gisseltakingsaksjoner av denne typen er ikke som tradisjonell gisseltaking. Målet kan i en del tilfeller være at gislene ikke skal overleve, men at medieoppmerksomheten skal være maksimal, sier han.

- Vet man om terrorister trener på denne typen terroraksjoner i treningsleirene i Sør-Waziristan?

- Man visste litt mer om hva de trente på i Afghanistan på 1990-tallet. Hva slags trening man har drevet i Waziristan de siste årene, har det ikke kommet så mye informasjon om, bortsett fra skytetrening og bombelaging.

- Jeg har ikke vært borti informasjon om at de har trent spesifikt på denne type kommandooperasjoner, men det er ikke overraskende hvis de har gjort det, legger han til.

Attraktivt med kommandoaksjoner
- Er det enklere å gjennomføre denne type aksjoner enn å gjennomføre tradisjonelle bombeaksjoner?

- Det varierer nok mye fra land til land, og fra hvilket mål man hadde tenkt seg. I noen land er det lettere å få tak i skytevåpen enn sprengstoff, og de siste årene har det vært mye fokus på å kontrollere tilgangen til ingrediensene som hydrogenperoksyd i hjemmelagde bomber. Og det faktum kan gjøre det mer attraktivt å gå for denne type kommandoaksjoner enn selvmordsaksjoner, sier Lia.

De siste årene har det blitt avdekket en rekke planlagte terrorangrep på nordamerikansk og europeisk jord. I Norge fikk vi sjokkmeldingen i sommer da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste at tre personer var pågrepet og mistenkt for å ha planlagt terror.

En av de siktede har nylig tilstått i avhør, og fortalt at Jyllands-Posten var målet. Avisen trykte de omstridte Mohammed-tegningene i 2005, og har siden den gang vært et yndet terrormål.

Rustet til å avdekke terrorplaner
Lia mener vestlig etterretningstjenester og sikkerhetstjenester er godt rustet til å avdekke terrorplaner, til tross for at nettverkene blir mer globaliserte.

- Kunnskapen om disse miljøene har blitt større de siste årene, men utfordringene er mange, blant annet er det slik at ekstremistmiljøene endrer seg over tid. Man har nå fått flere nye etniske grupper inn i al-Qaida, og da får man flere språk, kulturer og land å forholde seg til. Det gjør at internasjonalt samarbeid mellom sikkerhetstjenestene er veldig viktig.

- Suksessraten til de europeiske etterretningstjenestene har vært veldig høy, og mange aksjoner har blitt avverget.

Ifølge ABC News ble det koordinerte terrorplottet avslørt under et avhør av en terrormistenkt tysker, som ble pågrepet i sommer.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å kommentere det omfattende terrorplottet som var planlagt mot flere europeiske byer.

- Men er Norge rustet til å takle denne type kommandolignende terrorangrep?

- Det ønsker vi ikke å kommentere, sier kommunikasjonsrådgiver i PST, Siv Alsén, til Nettavisen.

Alsén bekrefter imidlertid at PST jobber tett med dansk etterretning, ettersom ett av målene i det norske terrorplottet var danske Jyllands-Posten.

- Det er samarbeid i den forstand at man har kontakt med PET (Politiets etterretningstjeneste i Danmark), sier Alsén i en knapp kommentar.