Han er med i aktivistgruppa Stopp oljeletinga og var med på å tilgrise Monolitten og flere statuer i Vigelandsparken i Oslo under en klimaaksjon fredag. Aksjonene var ifølge gruppa, en reaksjon på det de mener er et skuffende klimatoppmøte i Egypt.

Selv om aktivistgruppas standpunkt er ikkevoldelig, sier Skahjem at han tror vold vil bli nødvendig i klimakampen, og at han på sikt vil kunne støtte det.

– Ikke mot mennesker, men mot infrastruktur, sier Skahjem.

Han er ikke i tvil om hvem han mener kan være de fremste norske sabotasjemålene for ekstreme klimaaktivister:

– Og hvis ti mennesker blir drept av en bombe mot Equinor?

– Da vil jeg ikke støtte det, men jeg vil forstå at det kan skje, svarer han, og understreker at han uttaler seg på vegne av seg selv og ikke de andre aksjonistene.

Inspirert av motstandsheltene

Skahjem er mastergradsstudent i filosofi og sier han lar inspirere av blant annet Nelson Mandela. Ifølge Skahjem fant Mandela ut at vold var nødvendig den 16. desember 1961, da det ble gjennomført en rekke sabotasjeaksjoner i Sør-Afrika under apartheidregimet. Han understreker at Mandela i ettertid fikk fredsprisen.

.

Skahjem opplever at han driver en slags forsvarskamp for klimaet, og lar seg inspirere av motstandsheltene under krigen.

– Da jeg forsto at klimaendringene truet mitt liv og mine søstres liv, da forsto jeg at jeg måtte gjøre noe, sier han.

Grepet av frykt for undergangen

Skahjem sier at han har "klimaangst". Det betyr at midt i hverdagslige gjøremål så kan han bli grepet av frykt for den undergangen han mener vi er på vei imot, hvis ikke noe drastisk blir gjort.

Han sier han stiller to krav.

– For det første må Norge stoppe oljeleting. For det andre så må store bedrifter som profitterer på dagens system nasjonaliseres, poengterer han.

Les også: Aksjonister demonstrerte – griset til Monolitten i Oslo

Equinor: – Tar avstand

Skahjem mener at aksjoner som de han er en del av nå, tester demokratiet:

– Hvis vi får lov til å holde på, da er Norge demokratisk. Men hvis staten bruker for mektige midler til å stoppe oss, da er ikke Norge lenger et demokrati, sier han.

– Men er ikke prosjektet deres dypt udemokratisk? I Norge har vi en kontinuerlig klimadebatt og et politisk system der man blir enige gjennom valg og kompromisser. Så kommer dere å sier at dere må gjøre som vi vil?

– Parlamentarismen er kun et forsøk på å oppnå demokrati. Demokrati er at folket styrer. Hvis de på Stortinget ikke styrer slik de bør og ikke handler i folkets interesse, så har folket rett til opprør, sier Skahjem og viser til teoriene til den politiske filosofen John Locke.

Tar avstand

I sin trusselvurdering for 2022 skrev PST: «PST vurderer det som svært lite sannsynlig at venstreekstremister eller aktivister knyttet til klima, miljø- og naturvern vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge i 2022.»

– Det kan jo være at de endrer denne vurderingen etter å ha hørt dette intervjuet, svarer Skahjem.

Nettavisen har spurt Equinor om hva de mener om Skahjems uttalelser.

– Vi tar avstand fra vold og terrorisme, men anerkjenner retten til ytringsfrihet, sier informasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor.