Gå til sidens hovedinnhold

Her bobler det av drivhusgass

Metangass fra nordområdene bekymrer klimaforskerne.

Permafrosten og havet har holdt den fanget i tusenvis av år. Nå bobler den potente drivhusgassen metan til overflaten i takt med nedsmeltingen i Arktis. Forskerne er bekymret.

- Det er fortsatt CO2 som står for det store bidraget når det gjelder drivhusgasser, men metan står også på dagsorden når vi skal forske på virkningene av klimaendringene. Et forskningsprosjekt som starter opp i år skal gjøre målinger og lage modellsimuleringer for å se på virkningene av økte utslipp av metan i Arktis, forteller Ole Amund Søvde, som er atmosfæreforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Forskningsprosjektet Søvde refererer til heter MOCA, er finansiert av forskningsrådet og skjer i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning og skal ledes av Cathrine Lund Myhre.

Dette forskningsprosjektet tar sikte på å øke forståelsen og kunnskapen om utslipp av metan fra våtmarker, permafrostområder, biomassebrenning, hav og jordbruk og hvordan metan påvirker klima og oksidasjon i atmosfæren.

Forskningsstiftelsen CICERO mener det ikke er tvil om at den globale oppvarmingen øker og at økningen er størst i de nordligste områdene. Det resulterer blant annet i smelting av iskappene rundt polene.

Les også: Se, her har Nordpolen smeltet

- Metan frigjøres fra hydrater på havbunnen ved en viss temperatur og når permafrosten smelter. Hvis havtemperaturen øker i Arktis, er det større sannsynlighet for økte utslipp av metan, sier Søvde til Nettavisen.

- En økonomisk tidsbombe
Også i andre land står forskningen på økte utslipp av metan høyt på dagsorden.

En ny studie betegner de økte utslippene av metan fra et varmere Arktis som en «økonomisk tidsbombe» som kan eksplodere og koste verdensøkonomien 60 trillioner dollar (354 trillioner kroner), heter det i en artikkel i The Independent.

En gruppe vitenskapsmenn og økonomer er enige om at metangassen som lurer under overflaten i Arktis kan vise seg å bli en av de farligste resultatene av den regionale oppvarmingen i nord, der islaget har krympet med en tredjedel siden 1970-årene.

Lager datamodeller
Ved hjelp av datamodelleringer har forskerne kommet til at relativt brå utslipp av metan over en tiårsperiode kan få katastrofale følger for avlinger, havnivå og ekstremvær.

- Dette er en økonomisk tidsbombe som vi på den internasjonale arena ennå ikke helt har tatt inn over oss, sier professor Gail Whiteman ved Erasmus-universitetet i Rotterdam ifølge Independent.co.uk.

3656268

Han har ledet studien som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Han mener verdens ledere i langt større grad må sette problemet på dagsorden.

Forskernes estimater over hvor mye metan som kan sive ut av Arktis var basert på anslag gjort etter at russisk-amerikanske ekspedisjoner til Sibir målte metan som boblet til overflaten fra underjordiske lagre.

Russiske forskere har beregnet at det skal være noe sånt som 50 milliarder tonn med metan gjemt bort under permafrosten i det arktiske havet nord for Sibir.

Den internasjonale studien anslår blant annet at metanutslippene kan bli framskyndet med 15 til 35 år dersom den globale temperaturen går forbi den «sikre» grensen på 2 grader Celsius over førindustrielt nivå. Denne grensen vil vi nå før 2035 hvis vi ikke klarer å begrense økningene av drivhusgasser til atmosfæren.

- Ikke noe vi kan gjøre
Vladimir Romanovsky ved University of Alaska i Fairbanks sier dette om utfordringene med permafrost som tiner:

- Vi har - i alle fall i teorien - kontroll over de menneskeskapte utslippene. Vi føler dermed at vi kan gjøre noe hvis det blir nødvendig. Når det gjelder permafrost på retur, er det ikke noe vi kan gjøre for å kontrollere eller stoppe dette. Det bare fortsetter av seg selv, uttaler han i denne videoen fra Yale Climate Forum.

VIDEO: «This is not cool», en film fra The Yale Forum on Climate Change.

HTML EMBED

En rapport fra Verdens meteorologiske organisasjon, som ble lagt fram tidligere denne måneden, viser at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren økte betraktelig over det første tiåret på 2000-tallet. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2010 39 prosent høyere enn i 1750. Konsentrasjonen av metan var 158 prosent høyere og nitrogenoksid 20 prosent høyere.

VIDEO: På jakt etter metan. Miljøforsker Katey Walter Anthony ved University of Alaska i Fairbanks setter fyr på en metanlomme under isen i Fairbanks.

HTML EMBED

Kommentarer til denne saken