En ung rumensk mann tar oss med inn i Kalfarveien 20, der han tidligere har bodd. Han har fremdeles kontakt med flere som nå bor i bygget, og ifølge han bor det rundt 20 mennesker der per dags dato. Han ønsker ikke å stå frem med navn, skriver Bergensavisen.

Lukten er nærmest uutholdelig, og det kryr av rotter. På fem minutter teller vi flere titalls. Overalt ligger boss, matrester og tydelige spor av avføring. Innimellom dette ligger det også klær og dyner, og det er tydelig at dette er tilholdssted for mer enn rotter.

- Dette er mye verre enn jeg hadde trodd. Det er så uverdig, sier Atle Sveen. Han og konen Turid Sveen er tilknyttet Romania Hjelpen, og den unge rumeneren bor nå hjemme hos dem. De er sjokkert over forholdene mannen nå avslører at flere rumenere nå bor i, midt i Bergen.

Den unge rumeneren forteller at folkene som bor her oppholder seg utendørs store deler av døgnet, men at de sover inne i huset. Han forsikrer om at det ikke er snakk om barn, men utelukkende voksne mennesker.

Bor i bygget

En av dem som nå bor i huset er Constantin Baghea, som ankom Norge for få dager siden etter å ha mistet jobben han hadde i Romania. Da BA møter han sammen med de tre sitter han på Fisketorget. Det er ikke lett å få noe klar svar på hva han mener om tilstanden i huset, men han bekrefter at rundt 20 mennesker bor i huset og formidler klart at han ikke ønsker å bli boende.

Kommunens etat for helsetjenester kjenner til adressen på grunn av klager på rotter fra borettslaget i nummer 22. 14. juli var de på befaring i området, og konstaterte problemet.

- Eier er nå tilskrevet. Enhver eier er pliktig til å drive forebygging og utredning når det gjelder rotteproblemer, opplyser avdelingsleder Sonja Skotheim ved etaten. Etaten har ikke kjennskap til andre kritikkverdige forhold ved adressen.

Har prøvd å sperre av

Styret i Borettslaget Kalfarveien 22, Magdalena Grønlie, bekrefter at folk bor i bygget.

- De er ikke til bry, men vi ønsker jo ikke at det skal bo folk der, og det gjør nok ikke de selv heller, sier Grønlie som også har kontaktet eier angående rottene.

Bygget eies av Bergen Fjellsiden AS. Styreleder, Karsten Aubert, forteller at de er kjent med at folk gjentatte ganger har tatt seg inn i bygget siden de kjøpte det for halvannet år siden.

- Vi har sperret med sprinkler, spiker, gjerder og skruer. Men de kommer seg inn likevel, sier Aubert.

Venter på riving

Eieren mener den eneste løsningen på problemet både med rotter og folk som tar seg inn, er å rive deler av bygget og bygge opp nytt. Det er også planen, men ifølge han har forsinkelser i byggesaken ført til at de ikke har fått tillatelse ennå.

- Reguleringsplanen måtte endres. Vi ønsker at rivingen skal skje så fort som mulig, men vi kan ikke gå fortere frem enn vanlige prosesser tillater.n.

Aubert sier de vil gjøre nye forsøk på å stenge av bygget, men at når det gjelder rottene er riving eneste løsning.

- Så da må man bare vente på at bygget blir revet, eller kan dere gjøre noe annet?

- Jeg ser ingen umiddelbar løsning.

Kommunen krever handling

- Så lenge bygget er der har de et ansvar. De må gjennomføre bekjempelse og utryddelse av rottene, sier Skotheim og presiserer at det da vil være aktuelt å ta kontakt med et skadedyrfirma. I tillegg er eierne etter forskriften pliktige til å holde det rent og ryddig og fjerne skjulesteder for rottene.

- Dette må gjøres nå, uavhengig av om de venter på riving, fastslår Skotheim.

Politiet har ikke kjennskap til problemer ved adressen.

- Vi har ikke fått inn noen meldinger på dette, men vi må nå se på det og ta kontakt med huseier, sier seksjonsleder for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt, Jørn Solsvik, etter at BA har fortalt om forholdene. Solsvik opplyser at det i slike tilfeller er veldig lite politiet kan gjøre.

Bildeserie

Bildeserie

- Uverdige forhold

Marcos Amano, daglig leder ved stiftelsen Robin Hood Huset, kjenner ikke til den aktuelle adressen.

- Men flere rumenere, bulgarere og nasjonaliteter bor under uverdige forhold eller på gaten i Bergen.

Deres kontakt med de rumensktalende ble redusert da Justis- og beredskapsdepartementet ikke videreførte midler til rådgivingstiltak ovenfor fattige tilreisende fra EØS-området. De måtte legge ned sitt rådgivingsprosjekt i februar.

Hos Akuttovernattingen i Bergen kan fattige tilreisende fra EØS-område overnatte for 15 kroner. Her må man registrere seg før kl. 2130, og innsjekk i overnattingslokalene er mellom kl. 22 og 22:30

- Men det er jo etter dette at man finner mest flasker ute, sier rumeneren som tidligerebodde i huset som en mulig grunn til at flere velger å sove der fremfor å benytte Akuttovernattingen.

Les flere saker fra Bergensavisen her.