Den evigvarende og betente konflikten mellom tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund (NFF) har fått en ny utvikling (se faktaboks om konflikten under).

24. september i høst møtte Edvartsen lederen for dommerkomiteen i fotballforbundet, Jon Skjervold, på restauranten «Pikene på Torvet» i Lillestrøm. Formelt er dommerkomiteen oppnevnt av forbundsstyret og er øverste organ i NFF for å beslutte hvem som får dømme på toppnivå.

I løpet av våren, sommeren og høsten har det vært løpende dialog mellom Edvartsen og Skjervold om et mulig dommercomeback. Møtet i Lillestrøm var det svært få som visste om.

Les også: John Christian Elden mener NFF har bløffet i rasismesak med Svein-Erik Edvartsen

Dette krangler de om

Det er ubestridt at Edvartsen og Skjervold har hatt dialog om dommercomeback. Første kontakt var i mai, men partene er totalt uenig om hvilket nivå som har vært aktuelt å dømme på.

- Jeg og Skjervold har mailet, ringt og sendt hverandre SMS-er flere ganger i juni og juli. Skjervold kalte meg inn til teamsmøte 26. august, én måned senere ble vi enige om å møtes fysisk. Temaet har hele tiden vært comeback som toppdommer, sier Edvartsen til Nettavisen.

Skjervold bekrefter også at det har vært dialog mellom ham og Indre Østlandet fotballkrets, som er den kretsen Edvartsen hører til.

- Møtet på Lillestrøm kom i stand etter initiativ fra ham. Tema for ham var å orientere om dialogen med Indre Østland fotballkrets for å komme tilbake og dømme på kretsnivå. Det var ikke snakk om noe toppnivå og han bare orienterte om prosessen, sier Skjervold til Nettavisen.

- Jeg har hatt dialog med Edvartsen siden i sommer for å bidra med å rettlede ham inn mot fotballkretsen han tilhører. Jeg har også hatt dialog med kretsen, dette var for å høre hvordan han hadde tilnærmet seg.

Dommersjef Terje Hauge, som enkelt forklart kan sies å ha det operative ansvaret for toppdommerne i NFF, var også orientert om dialogen.

Dette bekrefter kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Andersen. Hauge nekter selv å svare på spørsmål og henviser til Tvedt Andresen. Hun svarer ikke på noen andre spørsmål.

Les også: Edvartsen varslet NFF om rasisme i 2017: - Har ikke fått svar på fire år

Edvartsen: Dette var planen

Ifølge den tidligere toppdommeren Edvartsen skal comebackplanen ha vært at han skulle dømme første halvdel av 2022 i 3. divisjon, altså på kretsnivå. Dersom han var den best kvalifiserte dommeren skulle han innstilles til toppdømming i 2. divisjon sommeren 2022.

- Deretter skulle jeg følge samme system hvis jeg var den beste i 2. divisjon med tanke på opprykk til 1. divisjon og videre til Eliteserien. Skjervold lovet meg fair behandling og at jeg skulle bli vurdert på bakgrunn av sportslige prestasjoner og ikke en historisk konflikt, sier Edvartsen.

Skjervold fastholder at det bare har vært snakk om dømming på kretsnivå og vil ikke kommentere Edvartsens påstander om comebackplanen.

KOMMENTAR: Det beste Edvartsen vet er å plage NFF

10. juni fattet dommerkomiteen følgende vedtak:

«Dommerkomiteen viser til NFFs lover og generelle retningslinjer for rekruttering og utvikling av dommere. Komiteen har ikke konkret informasjon om eller inntrykk av at Svein-Erik Edvartsen har gjort seg aktuell for å komme tilbake som dommer innen toppfotballen.»

Selv om dommerkomiteen fattet vedtak i juni fortsatte dialogen mellom Edvartsen og Skjervold. Edvartsen står urokkelig på at dialogen har dreid seg om et mulig comeback som toppdommer.

Han mener også å kunne dokumentere dette.

- Det er ren løgn at det ikke har vært snakk om dømming på toppnivå i dialogen med Skjervold. Han prøver trolig å ro inn illojaliteten det kan synes at han har vist mot sine egne etter pepper derfra. Problemet hans er at jeg kan bevise hva han har lovet, sier Edvartsen.

Han påpeker også at NFFs dommerkomité ikke har ansvaret for dommere på kretsnivå.

- Planen var selvsagt hele tiden comeback som toppdommer. Kretsleder skrev også til meg at han skjønte at ambisjonene er langt høyere enn 3. divisjon. Det er utvilsomt at Skjervold og jeg diskutere en comebackplan som toppdommer. Jeg hadde selvsagt ikke brukt masse tid i seks måneder på å finne løsninger dersom hovedmålet med dommercomeback bare var å dømme Løten mot Ottestad en gang i fremtiden. Det tror jeg det fleste forstår, sier Edvartsen tydelig irritert.

Elden: - Målet er fortsatt toppdømming

Edvartsen har fått bistand fra stjerneadvokaten John Christian Elden i den årelange konflikten med NFF. Han mener også at det er uomtvistet at ambisjonene for hans klient er dømming på toppnivå.

- Edvartsens uttalte mål er å fortsette med dømming der han faglig var rangert som nest best i Norge. NFF inngikk forlik og lovet å skape arenaer som snarlig ville ha ham tilbake i løpet av det halvannet året de kjøpte seg ut ved å lønne ham som dommer uten at han arbeidet. Vi legger til grunn at NFF oppfyller sine forpliktelser som et seriøst organ, skriver Elden i en mail til Nettavisen.

Den blå jakken

Skjervold mener møtet var av privat karakter, men Edvartsen oppfattet at dommerlederen kom i NFF-regi blant annet fordi han hadde den karakteristiske blå NFF-jakken med tilhørende logo.

- Normalt begynner man å dømme på kretsnivå. Møtet han inviterte til i høst var rent privat, sier Skjervold.

- Tøy fra NFF er ofte noe jeg ofte går med i privat sammenheng. Men jeg skjønner at det kan misforstås. Under møtet ble jeg informert om hvordan han hadde hatt dialogen med kretsen og hva han tenkte videre, men vi konkluderte ikke med noe. Det ble ikke diskutert dømming i toppfotballen. Han må begynne å dømme på kretsnivå hvis det skal ha noen mening.

- Skal legge til rette på kretsnivå

Kort fortalt kvalifiserer dommere seg for å dømme på et høyere nivå ved å ha gode prestasjoner over tid. Dommere som er aktuell for opprykk til et høyere nivå blir fulgt tett av dommerveildere.

Systemet er likt enten det er krets- eller toppnivå.

Etter kampene er det gjennomgang av ulike situasjoner og det skrives rapport og gis karakterer. Aktuelle dommere blir så innstilt fra dommerkomiteen fra aktuell krets eller NFF sentralt hvis de dømmer i 2. divisjon og oppover. Dette regnes som toppfotballnivå.

Les også: - Jeg er utsatt for et maktmisbruk av en annen verden

- Er NFF sentralt, ved dommersjef Terje Hauge eller generalsekretær Pål Bjerketvedt, eller øvrige medlemmer av dommerkomiteen, informert om møtet du (Skjervold) hadde med Edvartsen?

- Jeg hadde telefonsamtaler, sendte e-poster og har hatt møter uten at jeg orienterte om det fra gang til gang.

- Hvem har visst om den kontinuerlige dialogen dere har hatt?

- Saken startet i sommer og Terje (Hauge) har visst om dialogen. Saken var ute av komiteen etter vedtaket i juni. Etter det har jeg svart Edvartsen om hans muligheter for å dømme videre og han ble henvist til kretsen.

- Hvorfor involverer dommerkomiteen seg i en sak om dømming på kretsnivå?

- Ì denne saken har det vært naturlig. Det er heller ikke sjelden at dommerkomiteen sentralt har dialog med lokale dommerkomiteer. Han fikk beskjed fra oss om å ta kontakt med kretsen. Det har vært dialog om dømming, men på kretsnivå. Det er bare rett og rimelig å få ham inn på kretsnivå, det er det som er det normale kvalifikasjonsnivået.

- Jeg har uttrykt overfor Edvartsen at vi skal legge til rette for ham for dømming på kretsnivå. Da var det hans tilhørende krets, Indre Østland, som var aktuelt. Jeg synes det har vært en ryddig prosess.

Avslag etter Nettavisen-oppslag

19. oktober fattet Indre Østland fotballkrets vedtak om ikke å la Edvartsen få dømme i 3. divisjon. VG omtalte dette 3. desember.

I vedtaket, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at det var et møte mellom NFF Indre Østfold og Edvartsen i september. I vedtaket heter det:

«I møtet var Edvartsen tydelig på at hans målsetting og motivasjon for å komme tilbake er å dømme på toppnivå. I møtet presiserte kretsen at forutsetningene fra styrets vedtak i 2019 må oppfylles før dette kan reverseres, samt at kretsen kun kan tillate dømming på kretsnivå.

I etterkant av møtet på Hamar 21. september 2021 er det blåst liv i konflikten mellom Svein Erik Edvartsen og NFF, nye medieoppslag som ikke underbygger forbedring av samarbeidsklima og det er påstander om rasisme som ligger bak mediesaken.»

Mediesaken det refereres til var rasismesaken mellom NFF og Edvartsen som Nettavisen omtalte 4. oktober. I mai 2017 varslet Edvartsen om at han var utsatt for rasisme, men har ennå ikke fått svar på saksbehandlingen av forbundet.

Edvartsen mener han er blitt lurt av Skjervold.

- Jeg er enig med Skjervold helt frem til jeg oppdaget at prosessen i seks måneder har vært ett narrespill fra hans side, og at han tydeligvis ikke hadde forankret verken prosessen eller lovnadene han har gitt meg internt.

- Har du fortsatt ambisjoner om å dømme på toppnivå og mener du det er blitt mer realistisk etter møtet med Skjervold?

- Jeg trodde det helt til jeg skjønte at han har drevet narrespill i seks måneder, sier Edvartsen.

Skjervold understreker at hans rolle som leder for dommerkomiteen ikke gjør at han kan garantere for et comeback som toppdommer for Edvartsen.

- Han måtte først bygge tillit fra kretsnivå. Og jeg har ikke kunnet love noen noe som helst. Det er det ikke mulig å gjøre.

- Han må rett og slett gjenreise tillit. Det er dette som har vært utfordringen for ham. Men jeg har aldri gitt signaler om at han skulle komme tilbake på toppnivå.