Gå til sidens hovedinnhold

Her døde 65 nordmenn i fjor

Her er det nesten seks ganger høyere ulykkesrisiko enn i Norge.

Thailand har det siste tiåret blitt et yndet feriemål for nordmenn. Det fører også med seg stadig flere norske dødsfall i landet.

- Vi hadde 65 dødsfall i 2011. Årsaken til dødsfallene er de samme som tidligere - stort sett sykdom, enten ved ung eller fremskreden alder, samt noen ulykker, sier konsul Birgit Brantenberg ved den norske ambassaden i Bangkok til Nettavisen.

I 2010 var det registrert 61 dødsfall blant nordmenn i Thailand, mens i 2006 var antall dødsfall nede på 31.

- Stadig flere dødsfall
Direktør i Europeiske Reiseforsikring, Harald Skøien Hollerud, er ikke overrasket over det høye tallet på norske dødsfall i Thailand, og sier det er mer risikofylt å være i Thailand enn i Norge.

- Generelt henger dette godt sammen med vårt inntrykk, nemlig at det blir flere og flere dødsfall i Thailand. Et område som vi ser utpeker seg, er trafikkulykker, og vi har i flere sammenhenger påpekt at det er høy ulykkesrisiko i dette landet, faktisk nesten seks ganger høyere ulykkesrisiko enn det vi er vant til i Norge, sier direktør Harald Skøien Hollerud i Europeiske til Nettavisen.

Videre sier Hollerud at det er en del uformelle trafikkregler i Thailand som gjør det mer risikofylt for turister å ferdes i trafikken.

- I tillegg til at det er venstrekjøring har for eksempel Thailand en del uformelle trafikkregler, for eksempel at større kjøretøyer har «forkjørsrett» fremfor mindre, sier han.

- Farlig i trafikken
Hollerud understreker også at fotgjengere bør være ekstra varsomme når de befinner seg i trafikkerte områder i Thailand.

- Vi er her hjemme vant til at bilistene stopper for gående i gangfelt, noe som er fraværende i andre deler av verden. I tillegg er det farlig å kjøre motorsykkel eller moped i for eksempel Bangkok på grunn av et meget utfordrende trafikkbilde. Generelt kjøres det fort, og det er ikke alltid at bilkjøring og alkohol er atskilt. For fotgjengerne innebærer dette en betydelig høyere ulykkesrisiko, sier Hollerud.

Eldre, norske menn
Mange assosierer kanskje Thailand med norske menn i overgangsalderen som reiser ned for å finne seg en ung partner. Statistikken bekrefter i hvert fall at det er flere norske menn enn kvinner som havner på thailandske sykehus som følge av alkoholrelaterte skader.

- En del langtidsferierende er typisk mer utsatt for sykdom, ulykker og dødsfall, og det er mange av denne type mennesker som reiser til Thailand - billig å bo, varmt og godt klima! Når det gjelder andre typer saker, ser vi at det er en del alkoholrelaterte saker, og det er en del middelaldrende med overrepresentasjon av menn som legges inn på hospital med bakgrunn i alkohol. Noe av årsaken er lett tilgang til en rimelig pris, sier Hollerud.

120.000 reiser i 2010
Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyser at det er over 100.000 norske reisende i Thailand vært år.

- Det var om lag 120.000 reiser (med nordmenn red.anm.) til Thailand i 2010. På disse reisene hadde vi 203.000 overnattinger. Det vil si i gjennomsnitt 16 til 18 dagers varighet, sier seniorrådgiver Tom Granseth i Statistisk sentralbyrå til Nettavisen.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021