Gå til sidens hovedinnhold

404 - File Not Found

[]

Her døde flest på jobb

Én næringsgruppe er spesielt utsatt.

Tall fra Arbeidstilsynet viser at 54 mennesker mistet livet på arbeidsplassen i fjor. 20 prosent av arbeidsskadedødsfallene skjedde i bygg- og anleggsbransjen.

- Totalt døde 11 personer innen bygge- og anleggsvirksomhet i fjor. Det er 11 personer for mye. Folk skal ikke dø på jobb, sier Erik Beck i Arbeidstilsynet.

Nettavisen møter den erfarne tilsynslederen på Barcode-byggeplassen i Bjørvika. Beck peker på sikring av arbeid i høyden, stillaser og forklarer engasjert om viktigheten av at byggherrer setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Kjenner du til eller har bilder av farlige situasjoner på arbeidsplasser? Kontakt Henrik.Arneberg@Nettavisen.no

Spikerpistol i hodet
- Vi er ute på omtrent 250 tilsynsrunder på ulike byggeplasser hvert år og ser mye rart. Tipsene strømmer inn, enten fra bekymrede ansatte, konkurrenter eller forbipasserende som observerer kritikkverdige forhold de melder ifra om. I tillegg reiser vi mye rundt og sjekker på egen hånd, sier han.

Ifølge Beck er bygge- og anleggsvirksomhet en bransje med store sikkerhetsmessige utfordringer.

- På en byggeplass er det ofte mange aktører tett samlet på samme område. Det jobbes mye med store maskiner, løft av tungt gods og bruk av farlige redskaper. Resultatet dersom dette håndteres feil er i verste fall fatale ulykker. Derfor er det viktig at aktørene blir enda flinkere til å drille sine ansatte på gode sikkerhetsrutiner. Vi har for eksempel sett grove ulykker der arbeidere har brukt spikerpistoler feil og endt opp med å treffe kollegaer i hodet, sier han.

Se tabell over arbeidsskadedødsfall her

Sviktende sikkerhetsrutiner
Ifølge Beck skyldes mange av ulykkene i bygg- og anleggsbransjen dårlige sikrede stillaser, usikrede åpninger i gulv eller generell uorden på arbeidsplassen.

- Det gjelder ikke kun ved dødsulykker på arbeidsplassen, men også i arbeidsulykker der ansatte faller og skader seg alvorlig. Ofte er det tilfeldigheter som fører til at ikke ting gikk verre enn det gjorde. Mange ulykker kunne fort endt i dødsfall, sier han.

Selv om flere av fjorårets dødsulykker skjedde på større byggeplasser, mener tilsynslederen at faren for ulykker er stor blant små- og mellomstore virksomheter.

- De store bedriftene har mer ressurser til HMS-opplæring av ansatte. Ut ifra egen erfaring ser vi at mange ulykker skjer i små og mellomstore bedrifter. Her ser vi ofte at opplæring i bruk av utstyr og gjennomgang av sikkerhetsrutiner svikter, sier Beck.

* Av de totalt 54 som døde på jobb i 2011 var 10 utenlandske statsborgere. Det er en høyere andel enn tidligere år. Tre polske statsborgere mistet livet på jobb i fjor. To var danske statsborgere, de øvrige var henholdsvis svensk, litauisk, gresk, slovakisk og kroatisk.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken