*Nettavisen* Nyheter.

Her er bankene som vakler

Gjensidige NOR Equities har gransket norske banker og laget en liste over banker med sårbar likviditet. Her kan du se hvilke banker som ligger dårlig an

19.05.08 01:11

Analysen til Gjensidige NOR Equities peker spesielt ut Sparebanken Rana, Privatbanken og Kredittbanken som banker med sårbar likdviditetsituasjon.Men også Sandsvær Sparebank, Sparebank1 Vestfold, Sandnes Sparebank, Høland Sparebank og Sparebank1 Midt-Norge vurderes som noe utsatte.- Flere banker som fikk problemer høsten 2002 har gjennomført tiltak for å stabilisere likviditetssituasjonen og/eller soliditeten. Nordlandsbanken ble kjøpt opp av DnB, mens Sparebanken Flora-Bremanger fusjonerte med Sparebanken Sogn og Fjordane, Kredittbanken har solgt en del av utlånsmassen og gjort andre grep, flere grunnfondsbanker har gjennomført emisjoner, og atter andre har endret fundingstrukturen i mer langsiktig retning, skriver meglerhuset i analysen.Storbankene Gjensidige NOR og DnB beskrives begge som robust fundet. Det samme gjelder for BNbank.I analysen har meglerhuset vurdert bankene etter flere kriterier:- Innskuddsdekning (innskudd fra kunder/brutto utlån til kunder)


- Lang funding (innskudd + ansvarlig kapital + vp.gjeld>1 år)/brutto utlån)


- Egenkapital


- Ubrukte kommiterte linjer (reserver)


- Likvide aktiva (som kan realiseres raskt ved behov, f. eks sertifikater, obligasjoner og rentebærende papirer, samt aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning)


- Diversifisering av fundingen


- Tillit i markedet


- Resultater, tap, soliditet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.