Gå til sidens hovedinnhold

Her er brevet han gjemmer seg bak

Derfor holder de kjeft om alt som har med superlønninger å gjøre.

I forrige uke ble det gjennom Riksrevisjonens årlige rapport kjent at Statens pensjonsfond - utland, bedre kjent som Oljefondet, hadde betalt ett enkelt forvaltningsselskap 500 millioner kroner i honorar etter å ha forvaltet en investering på 2,8 milliarder kroner.

Norges Bank har konsekvent nektet å opplyse om hvilket forvaltningsselskap som inngikk den lukrative avtalen, ei heller hva slags forvaltning dette dreide seg om, hvor forvalteren holder til eller om dette er en forvalter som fortsatt har oppdrag for fondet.

NA24 ba dermed Norges Bank Investment Management (NBIM) om å få innsyn i protokollen ved anskaffelse av denne forvaltningskontrakten, samt tilbud og kontrakten, noe NBIM nekter å utlevere.

«NBIM er for det første av den oppfatning at avtaler med eksternforvaltere ikke er omfattet av offentleglova», er en del av svaret, der det også kommer frem at de mener at slike opplysninger er taushetsbelagt i forhold til Sentralbankloven

* De hevder at offentliggjøring av betingelsene til eksterne forvaltere vil kunne føre til at fondet tjener mindre penger enn hva tilfellet er når disse holdes skjult.

* NBIM hevder også at avtalene som er inngått med eksternforvaltere er så sentrale for de forretningsmessige forholdene at de må behandles konfidensielt.

Som begrunnelse for at informasjonen skal unntas offentlighet står det blant annet:

«Etter vårt syn faller avtaler mellom NBIM og NBIMs eksternforvaltere klart innenfor bestemmelsens ordlyd. En slik forståelse er videre i tråd med uttalelser i kongelig resolusjon til offentleglova av 17. oktober 2008 (side 65). Det heter her at bakgrunnen for at slike dokumenter ikke omfattes av loven er at «innsyn i meir konkrete investeringsstrategier, planar mv. vil kunne føre til at formuesforvaltninga blir dårlegare enn elles.» Det heter videre at «Kjerneområdet for kva slags dokument som fell utenfor lova er dokument som inneheld konkrete vurderingar og avgjerder om investeringar og om strategi og taktikk i samband med dette.» Vi tolker «strategi» og «taktikk» vidt, slik at det oppfatter både den rent investeringsmessige delen av NBIM, men også den operasjonelle delen av virksomheten, herunder taktikk og strategi knyttet til avtaleforhandlinger og innholdet i selve avtalene.»

Her kan du lese hele avslaget til Norges Bank (NB PDF)

Krevde svar
Da det ble klart at Riksrevisjonen langet ut mot både på beløpet og prosenten av gevinsten som ble oppnådd og kritiserte både Norges Banks internkontroll og Finansdepartementets oppfølging, reagerte FrPs Jørund Rytman, som sitter i Stortingets finanskomité.

Rytman viste til at det store, amerikanske pensjonsfondet CalPers offentliggjør en liste over eksterne forvaltere og hvor mye disse betales. Noe han synes Finansdepartementet og Statens pensjonsfond bør lære av.

Les også: Krever å få avslørt superlønnen

Her stilte han følgende spørsmål:

«Vil finansministeren ta initiativ slik at navn, forvaltningskapital og honorarer på de eksterne forvalterne i Statens pensjonsfond hyret av NBIM offentliggjøres?».

Skuffet over svaret
Tirsdag kveld kom Johnsen med sitt svar:

- Jeg er ikke fornøyd med svarene. Det var et langt og fyldig svar, men det er litt arrogant at han i det hele tatt ikke kommer det noe i møtet. Slikt hemmelighold kan føre til mistanker om korrupsjon og kameraderi, sier Jørund Rytman til NA24.

«Jeg er ikke kjent med at det er vanlig praksis blant store fond internasjonalt å offentligjøre navn, forvaltningskapital og honorar for hver enkelt ekstern forvalter», skriver Sigbjørn Johnsen.

- Det at Johnsen sier dette med tanke på at det store pensjonsfondet CalPers offentliggjør slik informasjon kan tyde på uvitenhet, sier Rytman.

Sigbjørn Johnsen begrunner i likhet med NBIM hemmeligholdet med at Oljefondet kan komme til å tjene mindre penger.

«Normalt vil navn på enkeltforvaltere, forvaltningskapital og oppnådd honorar bli oppfattet å være forretningssensitiv informasjon. Offentliggjøring av denne typen informasjon vil derfor kunne få som konsekvens at banken må betale en høyere pris for eksterne forvaltningstjenester enn i dag eller at de ikke får tilgang til de beste forvalterne.»

Johnsens svar avsluttes på følgende måte:

«Men for ikke å undergrave bankens forhandlingsposisjon i kontraktsforhandlinger med eksterne forvaltere er det ikke vurdert som hensiktsmessig å kreve offentliggjøring av honorar til hver enkelt forvalter.»

Rytman er av en annen oppfatning.

- Jeg tror at det vil bli endringer i hemmeligholdet til slutt.

Her kan du lese hele svaret fra Sigbjørn Johnsen

- Sendt til Singapore
Men til tross for hemmelighetskremmeriet fra myndighetene har det lekket ut hvem det er som skal ha mottatt pengene.

Dagsavisen viser onsdag til kilder som hevder at det er den 59 år gamle forvalteren Tan Chong Koay og hans selskap Pheim Asset Management i Singapore som står bak superbonusen. Ifølge fondets årsrapporter dukket Pheim opp som aksjeforvalter i 2008.

Beløpet på 500 millioner kroner har ifølge Riksrevisjonens rapport kommet etter reforhandling. Den opprinnelige avtalen ville nemlig medført et honorar på 900 millioner kroner. Honoraret er ekstra oppsiktsvekkende fordi det opprinnelig forvaltede beløpet ikke var mer enn 2,8 milliarder kroner.

Innblandet i kursmanipulasjon
Tan Chong Koay og Pheim Asset Management har ikke bare gjort seg bemerket for rekordutbetalingen fra Oljefondet. I sommer har den kjente forvalteren vært innblandet i en høyprofilert sak i Singapore.

Singapores sentralbank vant rettssaken som var anlagt mot Tan og hans malayiske fond fikk 1 millioner kroner i bot for å ha manipulert aksjene i det børsnoterte selskapet United Envirotech i 2004. Selskapet manupulerte aksjekursen i teknologiaksjen for å bedre utviklingen i eget fond, viser avgjørelsen til retten.

Manipuleringen av aksjekursen førte til at Tan og hans forvaltningsselskap fikk utbetalt 250.000 kroner i forvaltningsbonus.

Dommen er anket.

Les også: Han fikk halv milliard av Oljefondet

Fornøyd med høye honorarer
Finansdepartementet har tidligere meldt at de ikke ser noen grunn til å være misfornøyd med høye honorarer.

- Når det inngås avtaler med eksterne forvaltere, er det en forutsetning at mesteparten av den meravkastningen de klarer å skape skal tilfalle Pensjonsfondet. For de som er opptatt av at Pensjonsfondet skal tjene penger, er høye honorarer en god nyhet. Det betyr at vi får mer penger som kan brukes på velferd og andre gode formål i Norge. Motsatt vil det være slik at lave eller ingen honorarer er et uttrykk for at Pensjonsfondet har tjent mindre penger, har statssekretær Hilde Singsaas meddelt til NA24.

Hun skriver at sammenlikninger med andre store fond viser at forvaltningskostnadene er relativt lave, og hun mener det vil bryte med den klare arbeidsdelingen vi har mellom Finansdepartementet og Norges Bank hvis departementet skulle engasjert seg sterkere i arbeidet med å følge opp eksterne forvaltere.

Nest størst
I forrige uke passerte Oljefondet for første gang 3.000 milliarder kroner.

Fondet er verdens nest største statsfond. Det største er antatt å være Abu Dhabi Investment Authority, men dette fondet går ikke ut med tall, så det er betydelig usikkerhet rundt størrelsen. Dette fondet er estimert å være over 600 milliarder dollar, eller rundt 4.000 milliarder kroner.

Selv om vi nå har passert 3.000 milliarder, er det mer i vente. Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte for kort tid siden at man hadde ambisjoner om å doble oljefondets verdi til 5.600 milliarder kroner innen 2020.

Les mer: Oljefondet har passert 3000 milliarder kroner

Kommentarer til denne saken