Tirsdag ble de fylkesvise resultatene for de nasjonale prøvene i regning på 5, 8, og 9. trinn offentliggjort av Utanningsdirektoratet.

- Analysen viser at guttene presterer noe bedre enn jentene på nasjonale prøver i regning, men kjønnsforskjellene er små, skriver direktoratet på sine nettsider.

I de nasjonale prøvene blir elevene fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. På 5. trinn er det tre mestringsnivåer, mens det på 8. og 9. trinn er fem nivåer.

På 5 trinn er landsgjennomsnittet i regning 2,0, på 8. trinn 3,1 og 9. trinn 3,4.

Her kan du sjekke resultatene for alle fylkene (ekstern lenke)

Store forskjeller
Resultatene viser at det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder andelen elever på de laveste mestringsnivåene.

På 5. trinn skiller det hele 18 prosentpoeng mellom fylkene på høyest og lavest andel på de laveste mestringsnivåene. Høyest andel på det laveste nivået har Finnmark (40 prosent), og lavest har Sogn og Fjordane (22 prosent).

Det imidlertid i Oslo at andelen elever på laveste nivå øker mest, med 4,3 prosentpoeng.

På 8. trinn er det Østfold som har den høyeste andelen elever på laveste nivå (31 prosent), og den laveste andelen har Sogn og Fjordane (20 prosent).

Nettavisen har tidligere i høst presentert resultatene i de nasjonale prøvene i lesing og engelsk:

Er din skole best i engelsk?

- Vi er desidert best

Her er de beste skolene

Guttene leser dårligst

Disse gjorde det best
Det er elevene i Akershus, Oslo og Sogn og Fjordane som har gjort det best i regning på 5. trinn, med et gjennomsnitt på 2,1.

På 8. trinn topper Oslo listen alene, med et snitt på 3,4.

Andre funn i resultatene:

* Det er en svak økning i andel elever som blir fritatt fra nasjonale prøver i regning.

* Andelen kommuner som presterer over det nasjonale nivået går noe ned fra året før på 5. trinn, og noe opp på 8. trinn.

* Det er kun små endringer i gjennomsnittlig mestringsnivå for de 12 største kommunene fra år til år.

Det nasjonale prøvene i regning ble gjennomført i uke 42-44, og om lag 180.000 elever har tatt prøven.