Gå til sidens hovedinnhold

Her er de beste skolene i regning

Bærum-skole på topp. Søk på din skole her.

Tirsdag ble resultatene for høstens nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn for alle fylkene offentliggjort, men ikke resultatene for de enkelte skolene.

Med bakgrunn i offentlighetsloven har Nettavisen søkt om innsyn i alle resultatene, og har nå fått oversendt skoleresultatene fra Utdanningsdirektoratet.

Søk på din skole
Her kan du søke på din skole:

Trykk ctrl + f for å søke - skriv så inn navnet på skolen.

Her kan du søke i resultatene for 5. årstrinn (PDF)

Her kan du søke i resultatene for 8. årstrinn (PDF)

Her kan du søke i resultatene for 9. årstrinn (PDF)

5. trinn: Bærum-skole best
På 5. trinn er det én skole som ligger på toppen av lista, Jar skole i Bærum i Akershus. Skolens elever har fått et gjennomsnittlig resultat på 2,9, på en skala som går fra 1 til 3.

Like bak på resultatlista finner vi Midtbygda Oppvekstsenter i Sør-Fron i Oppland, avd. skule (2,8), Slevik skole i Fredrikstad i Østfold (2,7), Gaupen skole i Ringsaker i Hedmark (2,7), Nes barneskole i Ringsaker i Hedmark ( 2,7), Os skole i Os i Hedmark (2,7), Sørbø skole i Sandnes i Rogaland (2,7), Hafslo barne- og ungdomsskule i Luster i Sogn og Fjordane (2,7), Skei skule i Jølster i Sogn og Fjordane, Åsheim barneskole i Trondheim (2,7) og Skelstadmark Oppvaktsenter - Skjelsmark skole - i Stjørdal i Nord-Trøndelag (2,7).

Resultater nasjonale prøver 2011:
Nettavisen har de siste ukene publisert både de fylkesvise resultatene - og resultatene for alle landets skoler - i høstens nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning. Her får du oversikt over sakene vi har skrevet:

Regning:
Søk på din skole: Her er de beste skolene i regning
Fylkesresultatene: De beste fylkene i matte

Engelsk:
Søk på din skole: Er din skole best i engelsk?
Fylkesresultatene: - Vi er desidert best

Lesing:
Søk på din skole: Her er de beste skolene
Fylkesresultatene: Guttene leser dårligst

Landsgjennomsnittet på 5. trinn er 2,0.

Nederst på lista ligger Steinerskolen på Hedemarken - avd. grunnskolen Ottestad - i Stange i Hedmark. Skolen har fått et resultat på 1,0.

8. trinn: Privatskole på topp
På 8. trinn er det International School Telemark i Porsgrunn som har fått best resultater. Skolen har fått gjennomsnittlig resultat på 4,5, på en skala som går fra 1 til 5.

Deretter kommer skolene Biralee International School Trondheim AS i Trondheim (4,3), Midtstuen skole i Oslo (4,2) og Stiftelsen Trondheim International School i Trondheim (4,2).

Landsgjennomsnitt på dette trinnet er 3,1.

På bunnen av lista finner vi Steinerskolen på Ringerike i Buskerud, med et resultat på 1,8.

9. trinn: Oslo-skole på bunn
På 9. trinn er det to skoler som har gjort det best i regneprøvene, Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo - avd. grunnskole - i Oslo (4,6), og Stordal skule i Stordal i Møre og Romsdal (4,6).

Nesten like bra har disse skolene gjort det: Hedalen barne- og ungdomsskole i Sør-Aurdal i Oppland (4,5), og Biralee International School Trondheim AS i Trondheim (4,5).

Dårligst ut kommer Sollerudstrands skole i Oslo, med et gjennomsnittlig mestringsnivå på 1,9.

Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 9. trinn på 3,4.

Her kan du lese mer om de nasjonale prøvene i regning (ekstern lenke)

Store forskjeller
Det er elevene i Akershus, Oslo og Sogn og Fjordane som har gjort det best i de nasjonale prøvene i regning på 5. trinn, med et gjennomsnitt på 2,1.

På 8. trinn og 9. trinn topper Oslo listen alene, med et snitt på 3,4 for begge trinnene.

Resultatene viser at det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder hvor mange elever som har havnet på de laveste mestringsnivåene.

På 5. trinn skiller det hele 18 prosentpoeng mellom fylkene på høyest og lavest andel på de laveste mestringsnivåene. Høyest andel på det laveste nivået har Finnmark (40 prosent), og lavest har Sogn og Fjordane (22 prosent).

Det imidlertid i Oslo at andelen elever på laveste nivå øker mest, med 4,3 prosentpoeng.

På 8. trinn er det Østfold som har den høyeste andelen elever på laveste nivå (31 prosent), og den laveste andelen har Sogn og Fjordane (20 prosent).

Guttene gjør det best
Her er noen av hovedfunnene i resultatene:

* Guttene presterer noe bedre enn jentene, men kjønnsforskjellene er små.
* Det er en svak økning i andel elever som blir fritatt fra prøvene.
* Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder andelen elever på de laveste mestringsnivåene.
* Andelen kommuner som presterer over det nasjonale nivået går noe ned fra året før på 5. trinn, og noe opp på 8. trinn.
* Det er kun små endringer i gjennomsnittlig mestringsnivå for de 12 største kommunene fra år til år.

Det nasjonale prøvene i regning ble gjennomført i uke 42-44, og om lag 180.000 elever tok prøven.

Kommentarer til denne saken