Tirsdag ble resultatene for høstens nasjonale prøver i lesing for alle fylkene offentliggjort, men ikke resultatene for de enkelte skolene.

Med bakgrunn i offentlighetsloven har Nettavisen søkt om innsyn i alle resultatene, og har nå fått oversendt skoleresultatene for 5., 8. og 9 trinn fra Utdanningsdirektoratet.

Les også: Guttene leser dårligst

Søk på din skole
Her kan du søke på din skole:

Trykk ctrl + f for å søke - skriv så inn navnet på skolen.

Her kan du søke i resultatene for 5. årstrinn (PDF)

Her kan du søke i resultatene for 8. årstrinn (PDF)

Her kan du søke i resultatene for 9. årstrinn (PDF)

5. trinn: Troms-skole på topp
På 5. trinn er det to skoler som ligger på topp av resultatlista, Lommedalen skole i Bærum i Akershus - og Rossfjord barne- og ungdomsskole i Lenvik i Troms.

Skolene har fått et gjennomsnittlig resultat på 2,9, på en skala som går fra 1 til 3.

Til sammenligning er det gjennomsnittlige resultatet for hele landet på 2,0.

Nederst på lista ligger Rafsbotn skole i Alta i Finnmark, med et resultat i lesing på 1,3.

8. trinn: fra 2,2 til 4,2
På 8. trinn er det også to skoler som har gjort det best, Kongsberg International School i Kongsberg i Buskerud - og Rauland skule i Vinje i Telemark.

Disse skolene har fått et gjennomsnittlig resultat på 4,2, på en skala som på det trinnet går fra 1 til 5.

Landsgjennomsnittet ligger på 3,1.

Nederst på resultatlista på 8. trinn finner vi tre skoler, som har fått et resultat på 2,2: Hornindal skule i Hornindal i Sogn og Fjordane, Glomfjord skole i Meløy i Nordland og SPAIN - den norske skole i Costa Blanca.

9. trinn: En skole på topp
9. trinn har gjennomført de samme prøvene som 8. trinn.

Her er det en skole som har gjort det best; Sunnylven skule i Stranda i Møre og Romsdal, med et resultat på 4,6.

Like bak, med et gjennomsnitt på 4,5, kommer Kastellet skole i Oslo.

Dårligst ut i prøvene kommer Sollerudstranda skole i Oslo, og Nordhordland kristne grunnskole i Lindås i Hordaland - med et resultat på 1,9.

Gjennomsnittlig mestringsnivå på 9. trinn er 3,5.

Tre fylker best
Det er tre fylker som samlet sett har gjort det best i leseprøvene på 5. trinn: Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag - som har fått et gjennomsnittlig resultat på 2,1.

Også på 8. trinn er det Oslo og Akershus som topper resultatlistene, med et gjennomsnitt på 3,3.

Her kan du lese mer om resultatene

Gutter leser dårligst
Her er noen av hovedfunnene i resultatene:

  • Jenter presterer fortsatt bedre enn gutter. Det er større forskjeller på 8. og 9. trinn enn på 5. trinn. Forskjellene er på samme nivå som i fjor.
  • Elevene på 8. og 9. trinn gjennomfører samme prøve. Det er flere elever på 9. trinn som oppnår høyeste mestringsnivå, enn det er nedgang i andelen elever på de laveste mestringsnivåene. Det kan tyde på at forskjellen mellom de svakeste og sterkeste elevene i lesing øker mellom 8. og 9. trinn.
  • Elevene i Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag gjør det i gjennomsnitt bedre enn det nasjonale nivået på 5. trinn.
  • Oslo og Akershus har best resultater på 8. trinn, men Buskerud, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag gjør det også bedre enn landsgjennomsnittet.

NB! Nasjonale prøver i lesing ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn 14. september. Til sammen var det om lag 180.000 elever som gjennomførte prøven.