Gå til sidens hovedinnhold

Her er den nye Lambertseter-byen

Mange ønsker å bo på Lambertseter. Det ønsket vil Obos imøtekomme og legger planer for området rundt det gamle senteret.

LAMBERTSETER: Obos har utformet et planinitiativ som innebærer å utvikle et bolig- og næringskompleks ved det gamle senteret på Lambertseter.

LES OGSÅ: 115 p-plasser og garasjer selges på Lambertseter

Planene innebærer tre blokker på tomten mellom det gamle senteret og T-banen/perrongen. Det planlegges for syv boligetasjer pluss forretninger i første etasje.

På den andre siden av senteret som vender mot Langbølgen planlegges det et avlangt kontorbygg i fem etasjer. I dag er det en parkeringsplass her tilknyttet senteret.

Bydelen mulig leietaker

– Det er politisk enighet om at Lambertseter sentrum skal bli et urbant område med gode offentlige tilbud og lettstelte boliger tett på T-banestasjonen, sier Åge Pettersen i Obos og presiserer at planene fortsatt er i første stadium.

– Innsendt planinitiativ er primært bearbeidet i forhold til forespørsel om nytt kontorbygg fra Bydelsadministrasjonen for Nordstrand Bydel. Foreslått kontorbygg i fem etasjer en tenkt plassert langs Langbølgen med mulighet for supplerende tilleggsarealer og parkeringsplasser fra foreslått nybygg langs T-banen, sier Pettersen.

Areal for kontorbygg blir på cirka 5000 kvadratmeter.

– Næringsbyggene langs T-banen er lite hensiktsmessige og tomten er dårlig utnyttet per i dag. Det mangler blant annet gangforbindelse internt på området i nord-sør retning samt til og fra stasjonen. Underjordiske parkeringsplasser er og vil bli mangelvare i området, sier Åge Pettersen og legger til:

– Vi foreslår et nybygg med muligheter for forretnings-, offentlig- og servicefunksjoner i første etasje og tre blokker med boliger inntil åtte etasjer. Foreløpige tall viser at det er mulig å etablere 60–65 leiligheter av forskjellige størrelser med gode sol- og utsiktsforhold.

LES OGSÅ: Kommunen vil doble husleien på Lambertseter gård

Grove skisser

Pettersen og Obos presiserer at tegningene som her presenteres er utkast og ikke de endelige plantegningene.

– Illustrasjonene er enkle og grove volumstudier som er ment som et underlag for faglig diskusjon. De skal etter hvert bearbeidelse til et høyere kvalitetsnivå og presenteres i andre fora.

Oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten er berammet den 28. juni 2013.

Planinitiativet var til behandling hos Nordstrand bydelsutvalg tirsdag. Bydelsutvalget vedtok følgende innstilling:

«Bydelsutvalget imøteser et planforslag som innebærer en oppgradering/utvikling av tidligere Lambertseter senter, men oppfatter det foreliggende planinitiativet som lite estetisk og voluminøst. Bydelsutvalget mener at planlagt bebyggelse på tomten i større grad må tilpasses omkringliggende bebyggelse med hensyn til høyde og utforming (...)»

LES OGSÅ:

Lambertseter senter utvider

Lambertseter: Ønsker leiligheter her om noen år

Søsken splittes på grunn av skolegrenser på Lambertseter og Karlsrud

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis