Gå til sidens hovedinnhold

Her er det best sykehjemsdekning

- Vi opererer ikke med ventelister, sier toppkommunen. Dårligst ut kommer Frp-kommuner. Søk på din kommune.

Mens mange kommuner sliter med å skaffe nok sykehjemsplasser til de eldre, er det andre som absolutt ikke har det samme problemet.

Nettavisen har sammenlignet sykehjemsdekningen for personer over 80 år i alle norske kommuner, ved å hente ut kommunenes egne tall fra Statistisk sentralbyrås database Kostra.

Søk på sykehjemsdekningen i din kommune (institusjonsplasser i % av innbyggere over 80 år)

- Har ikke ventelister
Klart best dekningsgrad har kraftkommunen Bykle i Aust-Agder.

I Høyre-kommunen, som har 980 innbyggere, har de institusjonsplasser til nærmere 90 prosent av de eldste som bor i kommunen.

- Vi opererer ikke med ventelister. Her får de hjelp når de trenger det, sier tjenesteleder Vidar Johnsen i Bykle kommune til Nettavisen.

Kommunen har for tiden ti sykehjemsplasser.

- Vi har vel omtrent like mange innbyggere som er over 80 år nå. Så for tiden er det fult belegg, sier han.

Les også: Sp-kommuner er dyrest

Frp-kommuner dårligst
Sykehjemsdekningen i hele landet for personer over 80 år, var i fjor på 21,3 prosent.

I kommunene der Høyre har ordføreren, var dekningen i gjennomsnitt på 20,6 prosent. SV-kommunene kom best ut, med en sykehjemsdekning på 24 prosent.

Her er gjennomsnittlig dekningsgrad for de andre partiene: Ap (20,5), Sp (22,1), KrF (18,2), V (21,3), Frp (16,7) og andre partier og bygdelister (28,1).

Har også aldershjem
I tilegg til sykehjemsplasser, har Bykle også 14 aldershjemsplasser, der det for tiden står fire ledige plasser.

- Aldershjemmet er for tiden ikke fullt, men hos oss er dette tilsvarende det andre kommuner vil kalle en omsorgsbolig. De kommer dit fra hjemmet sitt og bor på aldershjem til de er så dårlig at de går over til en sykehjemsplass, forteller Johnsen.

Han sier at dem som får demens, kan bli boende en god stund lenger på aldershjemmet.

- Dermed så får vi mange institusjonsplasser i forhold til innbyggere, sier han.

Johnsen sier det er en trend i Bykle å flytte på aldershjem.

- I kommunen har det vært en trend at når en kommer til en viss alder, så er man klar til å flytte på hjemmet. Terskelen er ikke så stor for å få plass der som på sykehjemmet, sier han.

Les også: - Derfor er vi billigst i landet

- Får tidligere hjelp
Bykle er en liten kommune med store kraftinntekter. Dermed står de i en særstilling i landet.

- Hva betyr kraftinntektene for tilbudet dere kan gi til de eldre?

- Vi har jo bedre muligheter til å yte tjenester. Folk får tidligere hjelp enn de ville ha fått i andre kommuner, det er jeg helt sikker på, sier Johnsen, og legger til:

- Vi har jo et romslig driftsbudsjett, og det gjør at vi har mulighet til å yte tjenester på et tidlig nivå, sier han.

Venter eldreboom
For noen år siden hadde Bykle flere eldre innbyggere, men antallet har gradvis gått nedover.

Om noen år venter de imidlertid en eldreboom igjen.

- Vi venter en boom når vi kommer til 2020-2025. Da venter vi betydelig flere eldre i kommunen, samtidig som vi vil ha færre unge innbyggere i kommunen til å betjene de eldre, sier Johnsen.

Årsaken til eldrebølgen er at det bor mange innflyttere i kommunen, ifølge tjenestelederen.

- Vi har fra 80-tallet hatt en betydelig befolkningstilflytting. Så det er mange av disse som nå blir gamle, om de blir her, sier han.

Kommunen har nå startet et arbeid med å se på hva de må gjøre for å møte eldrebølgen.

- Vi har oversikt
Men som en liten kommune har de likevel noen klare fordeler fremfor en stor kommune.

- Det er noen fordeler med å være liten, det er helt klart. Vi har jo god oversikt over bygda og over dem som trenger hjelp, sier Johnsen.

Kommentarer til denne saken