Fredag kunne du lese i Nettavisen om Høyre-kommunen Bykle i Aust-Agder, som har landets beste sykehjemsdekning for eldre over 80 år.

Bykle har institusjonsplasser til nærmere 90 prosent av sine eldste innbyggere.

Kontrasten er stor til kommunene i Norge som har dårligst sykehjemsdekning, og som har institusjonsplasser til under fem prosent av 80- og 90-åringene.

SØK på din kommune her

- Barnehagen prioritert
En av bunnkommunene er Ap-kommunen Lødingen i Nordland, som har en institusjonsdekning på 4,7 prosent, ifølge Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Hos oss har barnehagen blitt prioritert fremfor sykehjemmet, sier ordfører Vibeke Tveit i Lødingen til Nettavisen.

Tveit innrømmer at de burde har prioritert begge deler.

- De burde vært likt prioritert, men barnehagene har vært så dårlige. Dessuten har vi store oppsamlede underskudd, så klart det har med økonomien å gjøre, sier ordføreren.

Hun forteller at kommunen om kort tid skal starte med barnehageutbyggingen.

LES OGSÅ: Her er det dårligst sykehjemsdekning

- Mange trenger plass
I dag har Lødingen, som har 2200 innbyggere, åtte sykehjemsplasser.

- Mange av dem som bor i våre omsorgsboliger eller i enebolig, er så dårlige at de trenger sykehjemsplass, vedgår Tveit.

- Hvorfor har dere da ikke flere sykehjemsplasser?

- Vi hadde opprinnelig 32 sykehjemsplasser, men vi ble anbefalt etter veiledning og råd fra Ressurssenter for omstilling i kommunene, å hjemle 24 av plassene om til omsorgsboliger med heldøgnspleie. Det skulle være en økonomisk gevinst, sier Tveit.

Men endringen har ikke vært noen stor suksess.

- Det ble vel ikke helt som vi hadde tenkt. Noe var den økonomiske biten, og det ble rotete for dem som drev der når du fikk begge deler i samme bygg. I tillegg er trøkket blitt enda større på å ha sykehjemsplasser, sier hun.

Nå jobber kommunen med å gjøre om omsorgsboligene til sykehjemsplasser igjen.

- Det som holder på å skje nå er at 24 av omsorgsboligene skal tilbakehjemles til sykehjemsplasser. Men det vil ta litt tid, for det må være en dialog med de som bor der eller at vi tar det kontinuerlig når folk går bort. Så vår intensjon er å ha 32 sykehjemsplasser, sier hun.

Skal bygge sykehjemsplasser
I tilegg har Lødingen vedtatt å bygge flere sykehjemsplasser.

- Vi har et politisk vedtak på utbygging, men omfanget er ikke klart. En arbeidsgruppe skal settes ned om en måned, og skal se på dette, sier Tveit.

- Er det deres egen feil at dere har for få sykehjemsplasser?

- Det er litt vår egen feil. At vi ikke klarer å komme i gang med utbygging, er jo vår kommunes sak. For når det gjelder sykehjemsutbygging ligger det gode tilskuddsordninger, men det er vel ingen som hadde grått over mer penger til kommunen, sier hun.

Hun påpeker samtidig at Lødingen kommune har en stor gruppe med unge innbyggere som har spesielle behov, og det koster penger.

- Pleie- og omsorgsbudsjettet er et stort budsjett, og eldreomsorgen er bare en del av det. Det stilles stadig større krav til andre grupper, sier ordføreren.

Disse kommer også på bunn
Men det er langt fra bare Lødingen kommune som har få sykehjemsplasser for sine innbyggere over 80 år.

Jølster kommune i Sogn og Fjordane har også institusjonsplasser til bare 4,7 prosent av den eldre garden.

- Hvis du ser dette i sammenheng med heldøgnsbemannede boliger, så blir tallet et helt annet. For vi har få sykehjemsplasser men mange plasser i bofellesskap med heldøgnspleie, sier Kirstin Bruland, rådgiver helse og sosial i Jølster kommune, til Nettavisen.

Sp-kommunen Jølster, som har 3000 innbyggere, har 9 sykehjemsplasser - der fire av plassene er korttidsplasser. Totalt har de 40 plasser dersom bofellesskapsplassene, som er både for eldre og funksjonshemmede, regnes med.

- Men synes du dere har nok sykehjemsplasser?

- Vi har jo en økende etterspørsel, men vi klarer å løse det ved å sette inn tjenester som hjelp i hjemmet og ved bruk av avlastningsplasser. Vi ser at vi har behov for flere plasser, men det trenger ikke nødvendigvis være sykehjemsplasser. Det kan være en kombinasjon av omsorgsboliger og en styrking av hjemmetjenestene, sammen med de institusjonsplassene vi har i dag, sier hun, og legger til:

- Vi har ulike organiseringer i kommunene. Så det er ikke så dårlig stilt, vi har bare valgt andre løsninger, sier hun.

Også Sula kommune i Møre og Romsdal har en institusjonsdekning på fem prosent, mens kommunene Re i Vestfold, Gloppen i Sogn og Fjordane og Sauda i Rogaland har en dekning på litt over seks prosent.

Frp-kommuner dårligst
Institusjonsdekningen i hele landet for personer over 80 år, var i fjor på 21,3 prosent.

I kommunene der Høyre har ordføreren, var dekningen i gjennomsnitt på 20,6 prosent.

SV-kommunene kom best ut, med en sykehjemsdekning på 24 prosent.

Her er gjennomsnittlig dekningsgrad for de andre partiene: Ap (20,5), Sp (22,1), KrF (18,2), V (21,3), Frp (16,7) og andre partier og bygdelister (28,1).