Gå til sidens hovedinnhold

Her er det flest arbeidsledige innvandrere

Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge går ned for menn, men opp for kvinner.

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 6,1 prosent i november 2011 til 6,0 prosent i november 2012, viser tall fra Statistisk sentralbyrå .

Blant den øvrige befolkningen var det også en svak nedgang i arbeidsledigheten, fra 1,8 prosent til 1,7 prosent, i den samme perioden.

Økende ledighet blant kvinner
I innvandrergruppen er det fortsatt kun blant menn at ledigheten går ned, ifølge SSB.

Mennene hadde en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november 2011 til november 2012. For innvandrerkvinner gikk ledigheten så vidt opp med 0,1 prosentpoeng. I den øvrige befolkningen var det en nedgang i arbeidsledigheten blant menn og kvinner på henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng.

9,5 prosent innvandrerledighet
Østfold og Telemark hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere med henholdsvis 9,5 og 9,4 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2012. Det laveste nivået av ledige finner vi i Troms hvor 4,0 prosent av innvandrerne var arbeidsledige. Også i Rogaland lå ledigheten lavt, på 4,2 prosent. Når det gjelder endringer i ledigheten blant innvandrere, hadde Hordaland størst nedgang med 1,0 prosentpoeng. Det var også en svak økning i noen av fylkene. Størst oppgang finner vi i Vest-Agder med 1,0 prosentpoeng blant innvandrerne, skriver SSB på sine nettsider.

Se tabell: Arbeidsledige innvandrere etter bostedsfylke

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene