*Nettavisen* Nyheter.

Her er dødslisten

Foto: aFP (AFP)

I fjor var det 527 registrerte henrettelser. Kina, Nord-Korea, Iran, Saudi-Arabia og USA er verstingene.

10.10.11 21:31

Mandag er det Den internasjonale og Den europeiske dagen mot dødsstraff. I 2010 ble 527 mennesker henrettet på verdensbasis (Kina er ikke inkludert ettersom de ikke fører offentlige lister over antall henrettelser).

Likevel er det en positiv trend å spore. De siste ti årene har 30 land valgt å avskaffe dødsstraff, og nesten 72 prosent av verdens land avstår fra bruken av dødsstraff.

- Vi ser at selv om det fortsatt er mange land som har dødsstraff i sitt lovverk og som henretter mennesker, så er også den internasjonale trenden at flere og flere land innfører moratorium eller endrer lovverket og slutter med dødsstraff, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, til Nettavisen.

Styrker den norske innsatsen
Norske myndigheter er prinsipielt motstandere av all bruk av dødsstraff, og har markert dagen ved å ha møtevirksomhet med flere organisasjoner fra det sivile samfunn.

- Akkurat nå har jeg hatt møte her i Utenriksdepartementet med flere ulike organisasjoner fra sivilt samfunn, Amnesty og Legeforeningen og andre som jobber med denne problematikken og er opptatt av det. Dette er et møte om hvordan vi nå har tenkt til å styrke den norske innsatsen mot dødsstraff, sier Larsen.

- Vår tanke er at dette er et spørsmål som vi må jobbe sammen om. Vi kan selvsagt gjøre det fra et myndighetsnivå, men her er det viktig med sivile samfunnsorganisasjoner som har et sterkt engasjement, kontaktnettverk og kunnskap som gjør at det å jobbe sammen om disse spørsmålene vil være nyttig, sier statssekretæren.

- Opptatt av å få fokus
Norske myndigheter har satt av ekstra midler i statsbudsjettet for 2012 for å bekjempe dødsstraff. I tillegg har UD opprettet en egen arbeidsgruppe som skal jobbe opp mot verdenskongressen mot dødsstraff i Madrid i 2013. Hensikten er å sørge for at kongressen får mest mulig gjennomslag.

- Vi er opptatt av å få fokus på den internasjonale kampen mot dødsstraff, sier Larsen.

Kina, Iran og Saudi-Arabia er verstingene når det gjelder bruken av dødsstraff. Kina gjennomfører mer enn tusen henrettelser i året. Iran er kjent for sin praksis med å henrette mindreårige lovbrytere. Det til tross for at landet har ratifisert FNs barnekonvensjon som forbyr denne praksisen. Landet praktiserer også offentlig henrettelser. Saudi-Arabia er også kjent for sine barbariske straffemetoder, som blant annet halshogging på mosképlasser.

Registrerte henrettelser i 2010:

Bahrain (1), Bangladesh (9+), Hviterussland (2), Botswana (1), Kina (mange tusen), Egypt (4), Guinea (4), Iran (252), Irak (1+), Japan (2), Libya (18+), Malaysia (1), Nord-Korea (60+), De palestinske selvstyremyndighetene (5), Saudi-Arabia (27+), Singapore (+), Somalia (8+), Sudan (6+), Syria (17+), Taiwan (4), USA (46), Vietnam (+), Jemen (53+).

Positiv trend i USA
I Amnesty Internationals årlige dødsstraffoversikt kommer det fram at USA er det eneste landet i Vesten som gjennomførte henrettelser i 2010. USA gjennomførte 46 henrettelser i fjor. I forrige måned gjennomførte delstaten Georgia en svært omstridt henrettelse.

Amerikaneren Troy Davis var dømt til døden for å ha skutt og drept en politimann for 20 år siden. Amnesty International hevder det var stor tvil om skyldspørsmålet. Likevel ble dødsdommen mot Davis effektuert.

- Det vi ser også i USA er at det er flere og flere delstater som innfører moratorium eller slutter å ha dødsstraff som regelverk. Vi har sett etter Troy Davis-saken at det har bidratt til mer diskusjon om bruken av dødsstraff i USA. Det er viktig fordi USA er så viktig symbolsk i kampen mot dødsstraff i forhold til det demokratiet de er, sier statssekretær Larsen.

- Det er spennende det som skjer i USA. Trenden er den samme i USA som den trenden vi ser internasjonalt – at flere slutter med dødsstraff. Og det er veldig gledelig, sier Larsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.