OSLO (NTB): Etterretningstjenesten vurderer faren for regionale konflikter i Asia som stigende. I frykt for et mer selvhevdende Kina søker nabolandene tettere til USA.

Utviklingen i Asia generelt og Kina spesielt blir stadig viktigere for Norge, og blir også i år viet et eget kapittel i den militære etterretningstjenestens åpne og ugraderte vurdering «Fokus 2014». Vurderingen ble presentert av generalløytnant Kjell Grandhagen i Oslo Militære Samfund mandag.

Last ned og les hele rapporten her(PDF)

Kina viser muskler

Forsvarets etterretningstjeneste ser Kina som driveren i et stadig raskere asiatisk rustningskappløp, og som en global stormakt som blir stadig mer avhengig av oljeimport fra Midtøsten.

– Kinas vekst er blant de faktorer som har bidratt til å skape en ny – og potensielt farligere – konfliktdynamikk i Asia. Utenrikspolitisk ter Kina seg stadig mer selvhevdende. Denne tendensen har vært tydelig siden 2009 og er blitt ytterligere forsterket under lederskapet til Xi Jinping, heter det i trusselvurderingen.

Utfordrer USA

Kinas sterke mann Xi-Jinping overtok lederskapet gjennom et velordnet generasjonsskifte i 2012. Under det nye lederskapet fortsetter Kina å hevde seg regionalt og globalt med så stor styrke at landet nå utfordrer den dominerende posisjonen til USA.

– Forholdet mellom Kina og USA – tyngdepunktene i det som stadig mer minner om en bipolar verdensorden – bærer preg av rivalisering, heter det.

Analysen toner ned det tradisjonelle konfliktpotensialet i forholdet til Taiwan og risikoen ved et atomprovoserende Nord-Korea. Forholdet til Russland er bedre enn noen gang.

Rustningskappløp

Det er i rustningskappløpet i Asia at etterretningstjenesten ser størst fare for konflikt. I 2012 passerte asiatiske forsvarsbudsjetter for første gang Europa. Verdens fem største våpenimportører er alle asiatiske land – India, Sør-Korea, Pakistan, Kina og Singapore. Også fra Japan forventer etterretningstjenesten en mer nasjonalistisk utenrikspolitikk.

Kina sjøsatte i 2012 sitt første hangarskip og har planer om å bygge flere. Kinas opprustning av flyvåpenet og marinen gjør at mange land i Øst- og Sør-Kinahavet kommer med mottiltak.

– I lys av de tiltakende regionale spenningene er det grunn til å forvente at rustningskappløpet i Asia vil fortsette med uforminsket styrke, skriver e-tjenesten i Fokus 2014.

Grep om makten

Lederskapet i Beijing står også overfor store interne utfordringer. Verdens største folkeflytting noen gang fra den kinesiske landsbygda og inn til byene har skapt store sosiale problemer. Protestaksjoner mot miljøødeleggelser og offentlig korrupsjon har økt i omfang.

Men ifølge etterretningstjenesten synes myndighetene å ha et godt grep om makten. Det finnes ingen felles front mot regimet på tvers av samfunnsgrupper.

– Den største trusselen mot regimet vil være flere samtidige kriser av ulik art, slik som ydmykelse fra utlandet, økonomisk krise og naturkatastrofe, heter det i analysen som legger til grunn liten tro på politiske reformer fra det nye lederskapet. (©NTB)