Her er Frps neste elite

Vi ba den neste generasjonen Frp-politikere om å ta opp kampen mot påstandene om Frps politikk. Se hva de svarte her.

31.07.09 19:10

Fremskrittspartiet er et parti de aller fleste mener noe om, og vi har samlet noen av de vanligste påstande om politikken til partiet. Det har blitt opprettet Facebook-grupper (Frp vil rasere kulturen), påstander fra forfattere (Frp gir milliardtap i nord) og våre egne bloggere sier til og med at partiet kan være populistisk. Fiskeriministeren mener partiet er bygdefiendtlige. Listen over påstander er lang, og vi plukket ut det vi fant som de 10 vanligste. Målet var å la Fremskrittspartiet få besvare disse.

Test ditt partivalg her: Hvor enig er du med Frp?

Partiet klager også ofte over at media fremstiller deres utspill og meninger «feil.» Det ville vi sørge for at de ikke skulle få grunn til denne gangen. Listen over påstander ble sendt over til tre unge kandidater i partiet til årets valg. De tre er alle formenn i ungdomsorganisasjonen FpU (Fremskrittspartiets Ungdom), i henholdvis Oslo, Aust-og Vest-Agder; Aina Stenersen, Helene Bjerke Fredheim og Åshild Haugland.

De er alle tre kvinner og er klare for en intensiv debattskolering før årets valgkamp i partiets elitekurs.

Vi lot de få bryne seg på påstandene om politikken til partiet sitt før de dro på kurs. Her er deres svar, fullstendig usensurert og uredigert av Nettavisen:

«FrP er et fremmedfiendtlig parti»
Dette er helt feil. Fremskrittspartiet er for en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Vi vil fokusere på å integrere de som allerede er i Norge før vi tar imot flere. Norge skal selvfølgelig følge alle internasjonale lover og regler.

«FrP vil rasere norsk kulturliv»
Dette stemmer ikke. Fremskrittspartiet er i realiteten det mest kulturvennlige partiet i Norge. Vi ønsker å gi frivillige lag og organisasjoner momsfritak slik at de kan beholde mer av sine egne penger. Vi ønsker også å støtte kultur som kommer folk flest til gode, ikke bare en liten, smal gruppe. Det må bli slutt på at kunstnere som produserer ting svært få vil ha, skal få garantilønn.

«FrP er anti-feministisk»
FrP er ikke anti – feministisk. Fremskrittspartiet ønsker å likestille alle i det norske samfunnet. Det være seg om du er kvinne, mann, homofil eller innvandrer. Vi vil derimot ikke gi noen grupper særfordeler fremfor andre. En naturlig konsekvens av dette er at vi er imot alle former for kvotering. Kvotering er diskriminering.

«FrP er et distriktsfiendtlig parti»
Fremskrittspartiet er ikke et distriktsfientlig parti. Vi ønsker å gi distriktene skatte og avgiftsreduksjoner slik at de kan stå mer på egne ben. Fremskrittspartiets næringspolitikk vil føre til en ny giv i distriktene.

«FrP vil utføre en uansvarlig økonomisk politikk»
Fremskrittspartiet vil føre en ansvarlig og fremtidsrettet økonomisk politikk. Vi vil blant annet investere mer av vår enorme oljerikdom i skolebygg, veier, jernbane og sykehus. Dette vil komme innbyggerne til gode. Historien viser at rentene alltid stiger med sosialistisk regjering. Før finanskrisen steg renten 16 ganger. Med FrP vil du få lavere skatter og avgifter.

«FrP nekter å ta stilling til vanskelige spørsmål, slik som EU»
Fremskrittspartiet er av den oppfatning at et så viktig spørsmål som EU er det folket som skal avgjøre. Vi vil derfor følge det en folkeavstemning om EU kommer fram til, og deretter ha en ny folkeavstemning på resultatet av EU – søknaden. Imidlertid mener vi at tiden ikke er moden for en ny EU debatt nå.

«FrP er et populistisk parti»
Påstanden er vanlig, men tåpelig, mot Fremskrittspartiet. Når vi tar upopulære standpunkter, som eksempelvis å støtte Israel, er vi i noens øyne bare dumme. Når vi derimot sier noe folk flest er enige i, er vi populister. De påstandene faller på sin egen urimelighet.

«FrP kommer med radikale utspill for senere å trekke de delvis tilbake»
Dette stemmer ikke. Fremskrittspartiet står for den politikken som partiet har vedtatt på landsmøtet. Noen ganger blir budskapet spissformulert av mediene, men det betyr ikke at vi trekker noe tilbake.

«FrP er et miljøfiendtlig parti»
Fremskrittspartiet er ikke et miljøfiendtlig parti. Vi tar klimautfordringene på alvor. Vi mener det er viktig å sette i gang miljøtiltak som virker, i stedet for, som den rødgrønne regjeringen, å ha store visjoner, men liten gjennomføringsevne. Blant annet vil vi sette ned avgiftene på nyere biler, slik at de gamle bilene, som forurenser mest, blir tatt av veien. Bygging av nye og bedre veier er også viktig for å få ned klimautslippene.

Les flere valgsaker i Nettavisens valgmagasin her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.