Italiensk politi mener også han fungerte som Krekars personlige livvakt under demonstrasjonen i Oslo. Men dette blir blankt tilbakevist av forsvarer Brynjar Meling.

- Nauroz har aldri hatt en rolle som livvakt for Krekar. Verken under demonstrasjonen eller andre steder. Sier han det, er det en falsk forklaring. Sier italiensk politi at han har hatt en slik rolle, så er det positivt uriktig, eller løgn, skriver Meling i en SMS til Nettavisen.

- Krekar var i denne perioden under politiets beskyttelse, så hvorfor skulle han ha behov for livvakter?

Det var 2. mars 2012 at rundt hundre muslimer samlet seg i Oslo sentrum for å demonstrere mot koranbrenning. Med Krekar i spissen gikk demonstrantene fra Jernbanetorget, opp paradegaten Karl Johans gate og til Eidsvolls plass foran Stortinget.

Demonstrantene bar plakater med bilde av Koranen formet som et hjerte og bannere, og ropte blant annet «Allah er stor».

Bakgrunn: Her er terrortiltalen mot Krekar

Terrordømt i Krekar-sak

Det var Krekars bror, Khalid Faraj Ahmad, som organiserte demonstrasjonen.

En av demonstrantene, som ved flere tilfeller er avbildet med Najmuddin Faraj Ahmad, som Krekar egentlig heter, var Abdul Rahman Nauroz. Han er kurder fra Irak, og har bodd i Italia i flere år. 25. mai 2016 ble han dømt til fengsel i seks år for terrorplanlegging.

Dette er samme sakskomplekset der Krekar nylig ble dømt til tolv års fengsel av en domstol i Italia, for terrorplanlegging. Italiensk politi mener Krekar har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld, og har anket dommen.

Nauroz er ifølge italiensk politi ikke hvem som helst, og de mener han var Krekars hovedmann og viktigste terrorcelle i Italia. 40-åringen er også omtalt i en rekke internasjonale aviser i flere år, og har vært terroretterforsket av italiensk politi siden 2011.

Ifølge dokumenter fra den italienske etterforskningen, som Nettavisen har fått tilgang til, fikk Nauroz oppholdstillatelse i Italia 30. april 2009. Dokumentene viser også at han er anklaget for en rekke forhold i tilknytning til terrorplanlegging i Europa og Midt-Østen:

 • Han skal ha hatt en ledende rolle i Rawti Shax, og vært ansvarlig for rekruttering av personer til organisasjonen, i den hensikt å utføre voldelige oppdrag.
 • Han skal ha fått i oppdrag å skaffe hemmelige våpen.
 • 40-åringen skal ha søkt opp på internett hvordan man lager hjemmelagde bomber.
 • Anklagene går også på at han gjennomførte innsamling av midler som skulle finansiere Rawti Shax, heriblant innsamling av penger som skulle gå til martyrers familier. Ifølge TV 2 skal Krekar også ha betalt ut martyrpenger.
 • Politiet mener han var ansvarlig for å opprette plattformer på internett hvor medlemmer av organisasjonen kunne kommunisere, også ved kodet kommunikasjon.
 • Italiensk politi mener han produserte, mottok og delte jihadistisk propagandamateriale, og roste andre som utførte terrorhandlinger.
 • Han skal ha vært internasjonalt bindeledd til flere som støttet islamistisk ekstremisme i Europa og Midt-Østen.
 • Han skal også ha oppfordret til voldelige aksjoner, bortføringer og attentater i Europa, eller mot europeiske interesser i Midt-Østen, overfor likesinnede.
 • Politiet mener også at han har radikalisert, og tilrettelagt for at minst én navngitt person skulle kunne reise til Syria og gjennomføre terrorhandlinger. Tilretteleggingen skal blant annet ha bestått i økonomisk støtte. Dette skal ha skjedd mellom desember 2013 og januar 2014. Den navngitte mannen skal også ha blitt en del av en gruppe av terrororganisasjonen al-Qaida.
 • 40-åringen ble også anklaget for å ha hatt kontakt med terrororganisasjonene Islamsk Stat og Al Nusra, i den hensikt å rekruttere medlemmer.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Terrororientert ideologi

I etterforskningsdokumenter kommer det frem at Nauroz har hyllet Krekar ved flere anledninger til personer i Rawti Shax. I rosende lag skal han ha omtalt Krekars tapperhet på slagmarkene i den kurdiske delen av Irak. Dette skal trolig dreie seg om slutten av 90-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet da de kjempet sammen.

Det kommer også frem at det er Krekar som skal ha oppfordret medlemmer av den påståtte terrorgruppen om å komme til Norge i 2012. Dette kommer frem i en avlyttet samtale mellom Nauroz og en nå terrordømt iraker med norsk statsborgerskap, bosatt i Østfold.

I etterforskningsdokumentene heter det blant annet (Nettavisen gjengir tilnærmet ordrett slik det er formulert i dokumentene):

«Av websidene (og bildene) får man ytterligere bekreftelser om at Nauroz befant seg i Norge og deltok på protestdemonstrasjonen ved siden av Mulla Krekar. Hans reise til Norge er viktig fordi det styrker hans ekstremistiske holdninger, og hans rolle som referanseperson. Ikke bare med hensyn til religion, men som en person som står for rekruttering og opplæring av nye tilhengere i den hensikt å få dem til å begå terrorhandlinger og/eller hjelpe dem med det.»

I politidokumentene kommer det også frem at italiensk politi mener at Nauroz tilknytning til Krekar styrker hans radikale og terrororienterte ideologi.

Da den nå terrordømte mannen var i Norge i 2012 besøkte han Krekar hjemme hos ham i Oslo. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde Nauroz under oppsikt da han var i Norge.

- Vi har hatt et nært og godt samarbeid med italienske myndigheter, og har vært godt kjent med at vedkommende kom til Norge i 2012, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i PST Anett Aamodt til Nettavisen i en SMS.

- PST er blitt løpende orientert om utviklingen i den italienske etterforskningen. Vi undersøkte og utførte etterforskningsskritt på vegne av italienske myndigheter under vedkommendes opphold i Norge i 2012. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere detaljer om det løpende samarbeidet med italienske myndigheter.

- Ikke invitert til Norge av Krekar

I etterforskningsmaterialet kommer det frem av telefon- og romavlytting av Krekar og nettverket hans har foregått i Norge. Nettavisen får også opplyst at det har vært brukt spaning på Krekar og Nauroz i Oslo.

Da Nauroz var på hjemmebesøk hos Krekar ble det også tatt et bilde av de to sammen som italiensk politi er i besittelse av. Under demonstrasjonen mot koranbrenningen ble det også tatt flere bilder av de to sammen.

- Rollen til Nauroz er meget interessant, men hvorfor han kom til Norge vet ikke jeg. Men han var hvert fall ikke invitert av Krekar, understreker Meling til Nettavisen.

- Han inviterte seg selv til Krekar. At Nauroz også var avbildet med min klient i forbindelse med demonstrasjonen var ikke Krekar kjent med før det ble tema i den forrige saken der Italia begjærte Krekar utlevert.

- Krekar husker heller ikke besøket hjemme hos seg, da han jevnlig får besøk av rettroende kurdere som ønsker å møte ham. Besøket gjorde ikke større inntrykk enn at han heller ikke husker det når han ser bildet. Men vi registrerer at Nauroz har bedt noen om å ta et bilde hos Krekar. Det er heller ikke uvanlig. Vi har sett andre eksempler i media der folk har latt seg avbilde med Krekar, sier Meling og legger følgende til med glimt i øyet:

- Det er alt fra medsiktede i saker, til den berømte selfien til NRK-reporter Anders Magnus ...

NRK-reporterens Krekar-selfie skapte stor debatt om journalisters troverdighet i etterkant.

Bodde hos terrordømt norsk statsborger

Under Norge-oppholdet i 2012 fikk Nauroz husly hos en norsk statsborger på 46 år som er bosatt i Drammen. Da 46-åringen var i Italia i april 2014 fikk han husly hos Nauroz. Han overnattet fra 23. til 24. april.

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at 46-åringen fikk sitt norske statsborgerskap etter at han ble tiltalt for terrorvirksomhet. 15. juli ble han dømt til syv og et halvt års fengsel.

Saken fikk regjeringen til å reagere. I en redegjørelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), som behandler søknader om statsborgerskap, kom det frem at 46-åringen hadde gitt uriktige opplysninger i søknadsskjemaet. Han risikerer nå å miste det norske statsborgerskapet.

En annen norsk statsborger, med kurdisk bakgrunn, på 42 år bosatt i Østfold, er dømt til ni års fengsel i Krekar-saken. Han blir av italiensk politi påstått å være en nær medarbeider og alliert av Krekar. Enkelte steder i etterforskningsmaterialet er han omtalt som Krekars høyre hånd.

Både Østfold-mannen og 46-åringen bosatt i Drammen nekter straffskyld, og har varslet anke av dommen i Italia. De to norske statsborgerne ble pågrepet sammen med Krekar i en storstilt internasjonal aksjon høsten 2015.

Aksjonen var ledet av italiensk politi, og til sammen 17 personer ble pågrepet i flere europeiske land, anklaget for terrorvirksomhet. 15. juli i år ble Krekar og fem andre personer, inkludert de to norske statsborgerne, dømt til lange fengselsstraffer i Italia. En av de straffedømte er Krekers svigersønn bosatt i England, som også har norsk oppholdstillatelse.

Krekar-pågripelse på Youtube

Samme dag, sent på kvelden, ble Krekar oppsøkt av politibetjenter på sin bolig i Oslo, og pågrepet. Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

Pågripelsen skjedde i påvente av at italienske myndigheter skal begjære ham utlevert fra Norge. Onsdag 17. juli ble Krekar varetektsfengslet i fire uker med begrunnelse i unndragelsesfare, fordi PST fryktet at han skulle gå under jorden.

I en mail fra det italienske justisdepartementet, opplyser de til Nettavisen onsdag at justisminister Alfonso Bonafede kommer til å signere utleveringsbegjæringen en av de nærmeste dagene. Den vil så bli sendt til Justisdepartementet i Norge.

De to norske statsborgerne ble ikke pågrepet fordi Norge uansett ikke utleverer norske statsborgere.

Da Krekar ble fremstilt for varetektsfengsling forrige uke, forklarte han i retten at Rawti Shax ikke er en terrororganisasjon.

- Det er en ideologisk organisasjon, og jeg er som en ideologisk politiker. Jeg ønsker en forandring i Irak, og at Kurdistan skal være et eget land. For å kunne forandre samfunnet trenger jeg tre pilarer:

 • En fremtidsplan, og fremtidsrettede utsikter.
 • En gruppe som tar seg av planen.
 • En bevegelse som gruppen kan få til å gjennomføre planen.

- Tanken med Rawti Shax har vært å opprette en kurdisk gruppe. Det har ikke med noe terror å gjøre.