Tirsdag ble resultatene etter de nasjonale prøvene i engelsk, lesing og regning på ungdomstrinnet offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

Nettavisen har bedt om innsyn i alle skoleresultatene, og har nå fått oversendt listene fra direktoratet. Her kan du søke på din skole, og sammenligne med andre skoler.

I vårt søk kan du også sjekke ut hvilke skoler, kommuner og fylker som har gjort det best - og dårligst - i landet.

NETTAVISENS SØK: Søk på alle landets skoler lenger ned.

Skolene med best resultat
Skoleresultatene viser at det er stor spredning på poengskalaen, og store forskjeller mellom skolene.

Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er det beste resultatet.

Nettavisens søk viser de aller fleste av de 20 skolene med best resultat, er Oslo-skoler. Det er imidlertid en skole fra Akershus, Oslo International School, som fikk best resultat. Pallen blir utfylt av Nordberg skole og Engebråten skole, som begge ligger hovedstaden.

Den øverste skolen har fått et gjennomsnittlig resultat på 59,8 når vi slår sammen alle prøveresultatene. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 50.

Les også: Oslo er best i landet

Blant skolene med best resultat, finner vi også Ramstad skole (57,6) og Torstad skole (56,6) i Akershus.

Andre skoler fra andre fylker som topper resultatlisten, er Kaupanger skole (56,6) i Sogn og Fjordane, Storelva skole (56,4) i Troms og Kannik skole (55,2) i Rogaland.

Her er skolene med best resultat:

Skolene med dårligst resultat
Nederst på resultatlisten blant skolene som har gjennomført alle de nasjonale prøvene på 8. og 9. trinn, havner Ny Krohnborg skole i Hordaland (44,4).

Like over på listen er Huseby skole (45,6) i Sør-Trøndelag, Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold (46) og Skudenes ungdomsskole i Rogaland (46).

Finnmark havner nederst
Som Nettavisen skrev tirsdag, er det Oslo-elevene som i gjennomsnitt har gjort det best blant fylkene i alle de tre fagene på 8. og 9. trinn.

Like bak kommer Akershus, og nederst på listen havner Finnmark.

Men selv om Oslo totalt sett har gjort det bra, viser også resultatene at det er store forskjeller mellom byens østkant og vestkant.

Les også: Her avsløres Oslo-skolene

- Det er store forskjeller
Elevenes resultater er fordelt på fem ulike mestringsnivåer.

- Det er store forskjeller mellom fylkene i hvordan elevene fordeler seg på de fem mestringsnivåene i lesing. Det er særlig Oslo som skiller seg ut. I Oslo presterer 21 prosent av elevene på det øverste mestringsnivået i lesing, og 46 prosent presterer på de to øverste mestringsnivåene, skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av årets prøver.

Det skiller 20 prosentpoeng mellom det fylket som har høyest andel elever, og det fylket som har lavest andel elever på mestringsnivå 4 og 5.

Resultatene viser også at guttene presterer noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing.

I engelsk presterer guttene og jentene likt.o

Det er også få av de største kommunene som presterer under snittet.

Saken fortsetter under bildet.

Derfor publiserer vi
Hvert år kommer det imidlertid reaksjoner på publisering av skoleresultatene, så også i år.

Men Nettavisens nyhetsredaktør, Erik Stephansen, mener det er viktig å publisere resultatene.

- Det er viktig å måle. Ellers vet vi ikke hva vi snakker om. Kunnskap er aldri av det onde. Og det er viktig å offentliggjøre. En opplyst debatt er bedre enn en uopplyst debatt. Hvis rektorer og skolefolk skal vite, må foreldre og elever få vite, skriver Stephansen i sin blogg.

Les bloggen: Systematiske skjevheter i Oslo-skolen

Stephansen påpeker at resultatene hjelper oss til å se systematiske skjevheter i for eksempel osloskolen, som Nettavisen skrev om onsdag.

- Det er resultatet som gjør at skolene eventuelt blir stigmatisert, ikke at resultatet blir funnet og offentliggjort, mener han.

SØK på din skole, kommune eller fylke her:

HTML EMBED
