OSLO SENTRUM (Nettavisen): Oslo-byrådet inviterte med seg pressen på en trikketur i Oslo sentrum fredag, for å lansere hovedstadens nye miljøstrategi.

Strategien inneholder flere dramatiske grep som byrådspartiene mener nå må tas, blant annet å strupe biltrafikken ytterligere og fjerne fossilbiler helt fra gatebildet.

Så sterk ble lanseringen for miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG), at hun tok til tårene under pressekonferansen.

- Det var fordi jeg snakket om klimastreikerne, og det at 40.000 ungdommer i mars sto rundt omkring i landet og streiket for klimahandling. Og jeg skulle ønske de slapp det. Jeg skulle ønske at vi voksne og de voksne de siste tretti årene hadde handlet, så de slapp å streike fordi de er redde for framtida si. Det var derfor det falt en liten tåre, sier Berg til Nettavisen etterpå, tydelig blank i øynene.

Se videointervju med Berg øverst i saken

- Første storbyen med nullutslipp

MDGs profilerte miljøbyråd ble selv mamma i mai, og fredag var også hennes første dag på jobb etter en fire måneder lang mammapermisjon.

- Det er veldig stas å være tilbake på en dag som denne, og å kunne legge fram den strategien som kanskje kan gjøre Oslo til den første storbyen i verden som slutter med klimagassutslipp. Jeg gleder meg veldig til å kaste meg inn i denne valgkampen, sier hun med et smil, og samtidig påpeker:

- Valgkampen blir mellom de partiene som ønsker å gjøre Oslo grønnere og de som ønsker å reversere den utviklingen vi har sett i Oslo de siste årene. Vi i Miljøpartiet de Grønne er garantisten for fortsatt grønn utvikling i Oslo.

Hun sier at den nye klimastrategien, med null utslipp i framtida, er byrådets svar til nettopp alle de ungdommene som gjorde henne rørt på pressekonferansen.

- Det er veldig ambisiøst, men vi ser at det er mulig for å klare å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grad, som de også viser til i Paris-avtalen, sier Berg.

- Må gjøre noe med forbruket vårt

- Men hva er det dere konkret ønsker å gjøre i Oslo?

- Det er å kutte alle utslippene, og det betyr at alle bilene som kjører på veiene våre skal være nullutslipp. Det betyr at avfallsforbrenningen vår skal være nullutslipp. Det betyr at alle anleggsmaskiner, all varetransport må være nullutslipp og det betyr også at vi må gjøre noe med forbruket vårt, sier miljøbyråden.

Planen legger blant opp til å redusere biltrafikken i Oslo med 30 prosent innen 2030.

- Det er det som trengs for at vi skal klare at de aller fleste skal kunne reise kollektivt, som de gjør i Oslo i dag. Bussen må slippe å stampe i de samme køene som bilene. I tillegg til at det å redusere biltrafikken gir tryggere skoleveier, det gjør at vi får på plass flere sykkelveier og at det blir bedre plass til de aller fleste som reiser kollektivt, sykler eller går i hverdagen, utdyper Berg til Nettavisen.

- Du sier at det skal være null fossile biler i Oslo. Vil det si at dere må inn med forbud her?

- Nei, det er ikke noe vi ønsker å bruke nå. Det vi ønsker er å nå dette målet ved hjelp av alle ulike insentiver. Vi ser at veldig mye går av seg selv når vi bruker insentiver, som de største endringene i bomringen siden 1990-tallet som vi innførte nå 1. juni, sier hun.

Hun viser også til at 60 prosent av nybilsalget i Oslo nå er elektriske biler.

- Så jeg tror dette er fullt mulig, sier Berg.

- Useriøst med kostnadsoverslag

- En del av de grepene dere allerede har tatt i Oslo har vært omstridte. Føler du at du har Oslos befolkning med deg på denne stategien?

- Vi vet at flesteparten av Oslos befolkning mener at det å gjøre Oslo mer klimavennlig, det gjør Oslo også mer klimavennlig. Vi vet også at miljø er den viktigste saken for Oslo-velgerne i år, sier byråden.

- Hvor mye vil denne strategien koste?

- Det er ikke noe kostnadsanslag i denne klimastrategien, for det er en overordnet strategi med fem hovedmål og 16 delmål som viser oss hvordan vi skal nå målet. Men det vil være helt useriøst å legge fram et kostnadsoverslag om å nå målene om at alle disse sektorene skal bli utslippfrie i 2030, fordi teknologien er i rasende utvikling. Men det vi gjør i Oslo er at vi har årlige klimabudsjetter, sier Berg.