OSLO (NTB): Etter at en rekke kommuner slo seg sammen ved årsskiftet, har listen over småkommuner krympet, mens topplisten har utvidet seg med to storkommuner.

Se lista over Norges 25 største kommuner i 2020 her og nederst i saken

Endringer for 3,6 millioner

Norges befolkning gikk inn i 2020 med en rekke nye kommuner og fylkeskommuner. 3,6 millioner innbyggere fikk endret sine opplysninger i Folkeregisteret, uavhengig av om de har flyttet på seg eller ikke. Endringene skyldes både kommunesammenslåinger og sammenslåinger av flere fylker.

En norsk gjennomsnittskommune hadde like under 15.000 innbyggere ved inngangen av 2020. Tallet har økt fra snaue 12.200 i 2016. Økningen henger sammen med reduksjonen av antall kommuner fra 428 i 2016 til 356 i 2020.

Drammen og Kristiansand

Sju norske kommuner har i dag over 100.000 innbyggere, mot fem før nyttår. Basert på innbyggertall fra 2019 passerer Drammen 100.000 med knapp margin etter å ha slått seg sammen med Svelvik og Nedre Eiker. Kristiansand, som er slått sammen med Søgne og Sogndalen, har rundt 110.00 registrerte innbyggere. Oslo er suverent størst med over 680.0000 innbyggere. De andre storkommunene er Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum.

Det er nå 19 kommuner med mer enn 50.000 innbyggere, mot 15 i 2016. 44 kommuner har flere enn 25.000 innbyggere, mot 40 i 2016.

Landets minste – Utsira – gikk inn i 2020 med et folketall på under 200. Bare 21 kommuner har nå et innbyggertall under 1.000 personer. I 2016 var tallet 27. Træna, Berlevåg, Tydal, Værøy og Røst står fortsatt på listen over de aller minste.

(©NTB)