620.000 nordmenn har så langt fått første dose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet presenterte tirsdag sin nye vaksineplan med prognoser for når vi er i mål med vaksinering av alle over 18 år.

Ifølge det nye scenarioet skal alle voksne ha fått sin første dose med koronavaksine innen midten av juli.

Forrige vaksinescenario ble publisert 12.mars i år.

– Vi har kommet så langt at vi vet omtrent hvordan hastigheten blir framover, uttaler visedirektør for koronavaksinasjonsprogrammet, Jasper Littmann, til NTB.

– Hvor sannsynlig er dette scenarioet?

– Det blir mer og mer sannsynlig jo lenger vi kommer. Dette er det mest realistiske vi kan legge fram nå, sier Littmann.

Forskjøvet én uke

Sammenlignet med det forrige scenarioet er tidspunktet for når hele den voksne befolkningen skal ha fått tilbud om sin første vaksinedose, forskjøvet med om lang én uke, fra begynnelsen til midten av juli.

Størst forsinkelse er det for gruppen «helsepersonell». Her er tidspunktet for første dose forskjøvet fra 3. uke i april til 3. uke i mai.

Også personer mellom 55 og 74 år med underliggende sykdommer må belage seg på å måtte vente én uke ekstra på det ettertraktede nålestikket.

Slått sammen

I det nye scenarioet er prognosene for et nøkternt og et optimistisk scenario slått sammen og er nærmest identiske. Hovedgrunnen er større sikkerhet når det gjelder leveringstidspunkt for de vaksinene som nå er i aktiv bruk i Norge.

Per i dag er det vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna, mens vaksinen fra Johnson & Johnson er ventet fra midten av april.

– Vi har stor tro på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, sier Littmann.

AstraZeneca

I tillegg kommer AstraZeneca-vaksinen, som er satt på pause. Pausen varer foreløpig til uke 15 eller 12. april.

– I scenarioet antas det at AstraZeneca vil tas i bruk igjen. Men det er ikke ensbetydende med at vi har konkludert i saken. Det kan endre seg, sier Littmann.

Dersom FHI velger å droppe AstraZeneca-vaksinen, vil det medføre nye forsinkelser i programmet.

– Det vil nok forsinke programmet med en til to uker, sier Littmann.

Andre vaksiner

I tillegg er de første leveransene av ytterligere to vaksiner, Curavac og Novavax, ventet i juni. Men ettersom disse kommer såpass sent, vil de ha begrenset effekt på vaksinetempoet.

– Det er såpass sent i prosessen at vi antakelig har kommet langt nok med de andre vaksinene. Da har vi fått nok doser fra de andre produsentene til å dekke behovet i Norge, sier Littmann.

Folkehelseinstituttet hadde allerede før planen ble presentert sagt at pausen med AstraZeneca-vaksinen ikke får noen stor betydning for framdriften.

Smitteverndirektør Geir Bukholm uttalte til Nettavisen sist uke at alle over 18 år skal ha blitt tilbudt vaksine i juni.

- Ja, det er mulig å få tilbudt alle over 18 år første dose vaksine i juni eller begynnelsen av juli, sier Bukholm.

Les også: AstraZeneca endrer navn på koronavaksinen

Den opptrappingsplanen Norge nå har på sitt vaksinasjonsprogram omfatter blant annet et økende antall doser med Janssen-vaksinen (Johnson & Johnsson). Disse kommer i stort volum utover våren og sommeren, med et tyngdepunkt i juni. Det dreier seg om 925.000 doser.

Janssen-vaksinen skal gis med én dose, så det rekker til 925.000 nordmenn.