I Frognerbadet i Oslo har det den siste tiden reist seg en ny vannsklie, som skal erstatte den gamle som har gledet mange badeglade i over 30 år.

To badesesonger har gått med til byggingen, og planen var at den nye vannsklia skulle åpne før årets fellesferie. Men slik ble det ikke, og det er usikkert når åpningen vil skje.

«Den nye sklien på Frognerbadet er planlagt ferdigstilt i månedsskiftet juni/juli», skriver Oslo kommune på badets nettsider.

- Venter på godkjennelse

Nå som vi har kommet til 4. juli, og sommerferien for lengst er i gang, er det fortsatt ikke mulig å kaste seg ned de svingete sklieløpene.

- Vannsklia er ferdig bygget, og vi har fått midlertidig brukstillatelse fra plan- og bygningsetaten. Så det som gjenstår nå før vi kan åpne den, er å få en godkjenning fra jernbanetilsynet, sier kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Det er nemlig jernbanetilsynet som godkjenner sklier og berg- og dalbaner i Norge.

- Vi har fått beskjed om at de jobber så raskt de kan, men vi har ikke fått noen dato for når de er ferdig med saksbehandlingen. Vi håper det er innen kort tid, sier Hansen.

Men det gjenstår også en del arbeid rundt vannsklia, der det fortsatt er jordhauger og pågår gravearbeid.

- Vi regner med at det går an å skli selv om det ikke er helt pent på veien, sier byråden.

Bommet på prisen

Regninga for vannsklia har også blitt betydelig høyere enn det som ble vedtatt i 2017, da Oslo bystyre vedtok å bevilge 12,5 millioner kroner til å bytte ut den gamle sklia. Sommeren 2018 måtte budsjettrammen økes til 23,1 millioner kroner.

- Først satte vi av 12,5 millioner kroner. Oslo kommune har aldri bygd en sklie, så dette var bare et anslag på hva den kunne koste. Kultur- og idrettsbygg hadde et anbud ute, og da spør vi for første gang hva prisen kan være. Da så vi at vi hadde bommet i anslaget, og måtte sette av mer penger, sier Hansen.

Hun påpeker samtidig at de 23 millionene også dekker kostnadene for arbeid rundt sklia.

- Men er 23 millioner kroner for en vannsklie vel anvendte skattepenger?

- Det er ikke 23 millioner bare for en vannsklie, men også for uteområdet, basketkurver og annen oppgradering. Og vi kan åpenbart ikke ha Frognerbadet uten en vannsklie. Her må vi bare basere oss på vannskliemarkedet, sier Hansen.

- For de tøffe og pingler

Den nye vannsklia består av tre deler, med ett løp spesielt tilrettelagt for barn og to løp spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne.

- Det blir en veldig fin sklie, og veldig gøy. Den er litt høyere enn hva den forrige sklia var, så det er en litt lengre sklie. Den er også bygget uten skjøter, så du slipper å dunke ned i dem, forteller Hansen, og legger muntert til:

- Det er to sklieløp for de tøffe, og et for barn eller pinglene.

Sklieløpene ender dessuten i hvert sitt stoppebasseng, som gjør det tryggere for barn som slipper å krasje med voksne etter sklieturen.

Den gamle sklia ble bygget i 1982, og rivingen av den ble startet i oktober 2018. Sklia innfridde verken tekniske eller HMS-krav knyttet til sikkerhet.

Entreprenør for sklia har vært Viktig Entreprenør AS.