Ansettelsesprosessen rundt sentralbanksjef-stillingen er en av de mest omtalte sakene de siste månedene.

Det ble tidlig kjent at tidligere statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache var de heteste kandidatene til jobben. Det er Finansdepartementet som har vært ansvarlig for rekrutteringsprosessen.

Les også: Vedum vil ikke si hvem han snakket med i regjeringen før Stoltenberg-ansettelsen

Regning på snaut 400.000 kroner

Rekrutteringsbyrået Backer Skeie har bistått departementet i den aktuelle rekrutteringsprosessen.

Nettavisen har bedt om å få innsyn i beløpet departementet har ubetalt rekrutteringsbyrået Backer Skeie for å bistå departementet i rekrutteringsprosessen til ny sentralbanksjef.

Regningen lyder på snaut 400.000 kroner.

«Departementet har utbetalt kr. 382 862,50 inkl. mva. for rekrutteringsbistand knyttet til rekruttering av ny sentralbanksjef,» får Nettavisen opplyst.

Les også: Danmarks eldste avis: Jens Stoltenberg skader og svikter NATO

Bisto med blant annet samtaler

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere redegjort i en skriftlig besvarelse til Stortinget at rekrutteringsbyrået har bistått departementet med å gjennomføre samtaler under rekrutteringsprosessen.

«Forut for utforming av kunngjøringsteksten for stillingen som sentralbanksjef gjennomførte departementet samtaler med en rekke relevante personer, fra hovedstyret, ledelsen i Norges Bank, NBIM, relevante fagavdelinger i departementet og Norges Banks representantskap. Formålet med slike samtaler er å få et best mulig grunnlag for utforming av innholdet i kunngjøringsteksten. Samtalene ble avholdt sammen med rekrutteringsbyrået Backer Skeie, som bistår departementet i den aktuelle rekrutteringsprosessen,» skrev Vedum i en skriftlig besvarelse på tampen av fjoråret.

Les også: Stoltenberg får med seg gigantisk fallskjerm når han tiltrer i ny jobb

Hva blir den nye lønnen til Stoltenberg?

Det var som kjent Jens Stoltenberg som trakk det lengste strået, men vervet i NATO utløper først 1. oktober. Dermed skal Ida Wolden Bache vikariere som sentralbanksjef fra mars måned og fram til Stoltenberg tiltrer jobben til høsten.

Stoltenberg har for tiden en skattefri årsinntekt på snaut tre millioner som NATOs generalsekretær. Det er Finansdepartementet som fastsetter lønnen til sentralbanksjefen. Det er imidlertid ukjent hva slags lønn Stoltenberg eventuelt har forhandlet seg fram til.

«Arbeidskontrakten mellom Jens Stoltenberg og Finansdepartementet er ikke inngått ennå,» opplyser Finansdepartementet til Nettavisen.

«Vi kan derfor heller ikke svare på spørsmål om påtroppende sentralbanksjef Stoltenbergs årslønn.»

Les også: Reagerer på politikernes påstander om Jens Stoltenberg: – Helt urealistisk

- Vi skal først inngå arbeidsavtale med Ida Wolden Bache om midlertidig beskikkelse som sentralbanksjef fra 1.3.2022. Avtalen for Jens Stoltenberg vil bli inngått på et senere tidspunkt, men i god tid før han tiltrer, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Kristofer Olai Ravn Stavseng, i en e-post til Nettavisen.

Finansdepartementet kan imidlertid opplyse om at avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen har en årslønn på 2.582.000 kroner.