Gå til sidens hovedinnhold

Her er resultatene fra skolevalget

Høyre, Ap og V går frem. Katastrofe for SV.

Normalt er det slik at skolevalgene gir en god indikasjon på hvordan hovedvalget går. Ved årets skolevalg gjør både Arbeiderpartiet og Høyre sine beste skolevalg noensinne. Venstre har kun ett skolevalg som er bedre, mens SV aldri har gjort et dårligere skolevalg. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har kun ett dårligere skolevalg siden det første i 1989.

Som oftest er utslagene større på skolevalg enn ved de virkelige valgene, men mange av de samme utslagene kan man se på valgresultatene slik de blir til slutt.

Se nederst i saken for enkeltresultater ved skoler.

Slik endte skolevalget 2011 (sammenlignet med 2009 og 2007)

AP 29,7 (+6,3) (+8,5)
SV 4,9 (-5,4) (-5,9)
Rødt 3,5 (-1,3) (-)
SP 4,9 (-0,9) (-2,3)
KrF 3,6 (-0,1) (-0,2)
V 6,8 (+0,8) (+1,8)
H 24,3 (+8,1) (+6,7)
FrP 16,5 (-7,5) (-4,6)

Se de komplette resultatene her

368 skoler deltok ved årets skolevalg. 416 var påmeldt.

Resultatene fra 2007 (forrige lokalvalg):

AP 21,1
SV 10,8
SP 7,3
KrF 3,8
V 5,0
H 17,5
FrP 21,2

Resultatene fra 2009 (Stortingsvalg):

AP 23,4
SV 10,3
SP 5,8
KrF 3,7
V 6,0
H 16,2
FrP 24
Rødt 4,8

Her er alle resultatene fra 2009

Skoler der 16-åringer har stemmerett

På Hamar katedralskole er det Høyre, AP og KrF som går mest fram, mens den største taperen er SV med minus 8,3. Her er resultatene.

Austevoll videregående skole har størst framgang for Arbeiderpartiet, men det er ikke den aller største skolen i antall stemmer (litt over 100). Frp får over 50 prosent ved skolen.

Ved Mailand videregående skole i Lørenskog ender Høyre opp som den største vinneren med 11,4 prosentpoengs framgang. Her er resultatene.

På Mandal videregående skole er det ikke store forandringer fra sist skolevalg for de fleste partier, med unntak av SV. Partiet går tilbake med 6,8 prosentpoeng ved skolevalget der, og ender på 3,9 prosent. Størst framgang har Arbeiderpartiet med 3,8 prosentpoeng til 18,2. Her er resultatene fra Mandal videregående skole.

Det er også stemmerett for 16-åringer i Grimstad. Resultatene fra Dahlske videregående skole ser du her.

Oslo-skoler

Det knytter seg stor spenning til hvordan valget i Oslo kommer til å gå, og om det kan gå mot skifte av byråd og ordfører. På Foss videregående skole viser resultatene en god framgang for AP (+4,8), men det er Høyre som virkelig har den store framgangen (+9,4). Mest tilbake går SV(-9,3) og Rødt (-4,6)

Her kan du se resultatet til Foss

Noe av det samme kan man også se på Lambertseter videregående skole, hvor Høyre går fram 9,5 prosent. Der går FrP mest tilbake med 10,1 prosent. SV går fra 11,3 til 3,7.

Her kan du se resultatet til Lambertseter

Hartvig Nissen blir SV over halvert fra 17,7 i 2009 til 8,8 ved årets skolevalg. Også partiet Rødt gjør det svært dårlig der, mens det er AP og Høyre som vinner velgere. Den samme trenden ser man på Oslo katedralskole, hvor SV går fra 17,8 prosent til 8,1 prosent. Her ser du resultatene fra Katta .

Foreløpig ser det altså ut som et katastrofe-skolevalg for SV i Oslo. Selv om det er enkelte lyspunkt, på Nordstrand går partiet fram til 6,4 prosent (på en skole hvor FrP går tilbake med 23,4 prosent!).

Noen store skoler

Greveskogen videregående skole er en av landets største skoler, og befinner seg i FrP-styrte Tønsberg kommune. Ved det skolevalget er det SV og Høyre som har den største tilbakegangen, mens det er Venstre som går mest fram. Her kan du se resultatet fra Greveskogen.

Ved Heimdal videregående skole i Trondheim er det FrP som opplever den største tilbakegangen (-10,9 prosent). Se resultatene her.

Ved Åssiden i Drammen er den store vinneren Høyre som går fram med hele 18,5 prosentpoeng. Den store taperen er SV, som går tilbake 14,1 prosent. Her er resultatene fra Åssiden.

I Bergen viser resultatene fra Årstad en sterk tilbakegang for FrP (13 prosent), og mye fram for AP (14,2 prosent). Her er resultatene.

Ved Bodø VGS (med 1300 elever) mister SV 6,2 prosent av sin oppslutning, og ender på 5,4. Høyre går fram med 5,4 prosentpoeng, mens FrP går tilbake 8.1 prosentpoeng. AP har en framgang på 9,3. Her er resultatet.

Her kan du se enkeltresultatene

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her