Regjeringen endrer nå ligningsloven som et ledd i gjøre livet som skattebetaler mer forutsigbart og rettferdig.

Frem til nå har nemlig skattemyndighetene hatt anledning til å både politianmelde og ilegge straffeskatt til skattesyndere. Nå må skatteetaten velge, enten tilleggsskatt, eller politianmeldelse.

Utvider antall unnskyldningsgrunner

Men regjeringen stopper ikke der. I et eget avsnitt går det fram at skattemyndighetene i langt større grad enn tidligere skal tilgi nordmenn som uforskyldt har betalt for lite skatt.

Både alderdom, sykdom, uerfarenhet, samlivsbrudd, psykiske lidelser, fengselsopphold og andre årsaker skal nå godtas som unnskyldninger. Se hva den nye loven sier nederst i artikkelen:

- Det er veldig bra at disse endringene kommer, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen Jon H. Stordrange til Nettavisen.

Savner tredjepartsunnskyldning

Han savner imidlertid en presisering av at gale opplysninger gitt av tredjepart også burde være en unnskyldningsgrunn.

- Se bare på lønns- og trekkoppgavene du får fra arbeidsgiver. Hvor mange kan med hånden på hjertet si at de har peiling på alt som står på den. Å forholde seg til de ulike kodene for ulike ytelser som gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og diettgodtgjørelser er umulig for en vanlig arbeidstaker. Så dette burde vært presisert, sier Stordrange.

Han peker på endringen i forhold til dobbeltstraff som det viktigste med lovendringen.

- Det var på høy tid at regjeringen gjorde noe med dette. Det hører selvfølgelig ingen steder hjemme at Norge bryter menneskerettighetene, sier han.

- Svært fornøyd

- Dette er noe vi er svært fornøyd med å ha fått på plass, sier medlem av finanskomiteen Marianne Aasen (Ap) til Nettavisen.

Ifølge Aasen er de nye reglene et ledd i regjeringens arbeid med å gjøre det lettere å være skattebetaler i Norge. - Jeg har snakket med folk som mest sannsynlig uforskyldt har fått livet sitt ødelagt som følge av skattekrav. De nye reglene vil sørge for at skattemyndighetene behandler folk mer lempelig og i tråd med vanlig rettsoppfatning, sier Aasen.

Den nye loven:

Her er hva den nye loven sier om hvilke unnskyldninger du kan bruke overfor skatteetaten:

§ 10-2 Tilleggsskatt

1. Skattyter som har gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller som har unnlatt pliktig levering av selvangivelse eller næringsoppgave, ilegges tilleggsskatt når opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. Som unnlatt levering av selvangivelse eller næringsoppgave, regnes levering etter tidspunktet for utlegg av skattelistene, jf. § 8-8.

2. Før tilleggsskatt fastsettes, skal skattyter gis et varsel med minst tre ukers frist for å uttale seg.

3. Tilleggsskatt kan fastsettes samtidig med utligningen av den skatt den skal beregnes av, eller ved en senere særskilt fastsetting. Tilleggsskatt kan ikke ilegges utenfor fristene i § 9-6.

§ 10-3 Unntak fra tilleggsskatt

1. Tilleggsskatt fastsettes ikke når skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak.

2. Tilleggsskatt fastsettes heller ikke

a) av riktige og fullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i selvangivelsen,

b) når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil,

c) når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort.

d) når tilleggsskatten i alt vil bli under 600 kroner, eller

e) når skattyter er død.

Les alt om den nye loven her

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minrente: Bytt bank gratis og spar 5000 kroner i året.
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndtverkere.
MinKreditt: Finn det billigste forbrukslånet
Meglerguiden: Finn billigste og beste boligmegler
(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).