Stortingets lønnskommisjon har foreslått nye satser for våre folkevalgte og medlemmer av regjeringen.

De blir behandlet i Stortinget 14. juni.

Nettavisen har fått innsyn i de nye satsene, som kommer til å gjelde fra 1. mai 2019.

De er som følger:

  • Stortingsrepresentanter: 987.997 kroner per år - opp 31.534 kroner.
  • Regjeringsmedlemmer: 1.410.073 kroner per år - opp 45.057 kroner.
  • Statsministeren: 1.735.682 kroner per år - opp 55.405 kroner.


Lønnskommisjonens innstilling er enstemmig.

3,2 prosent

- Kommisjonen har i likhet med tidligere år innhentet opplysninger fra flere hold for å kartlegge lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og offentlig sektor. Videre har kommisjonen merket seg den enighet det har vært om nivået på årets oppgjør.

«Som i tidligere år er det lagt vekt på den forventede årslønnsvekst ved årets oppgjør. Kommisjonen har også i år valgt å foreta en regulering som tilsvarer årets frontfagsoppgjør, tilsvarende 3,2 prosent,» heter det.

Stortingspresident Tone Trøen (H) får samme godtgjørelse som statsminister Erna Solberg (H).

Endring fra fjoråret

Fra 1. mai 2018 var den årlige faste godtgjørelsen for stortingsrepresentantene 956.463 kroner per år.

Stortingspresidenten Tone Trøen fikk det samme som statsminister Erna Solberg: 1.680.277 kroner per år, mens statsrådene fikk 1.365.016 kroner.

Lønnskommisjonen ledes av Inger E. Prebensen. Tidligere sorenskriver Geir Engebretsen og professor Nils-Henrik von der Fehr er også med.