I Os kommune i Hordaland har de gjort noe helt nytt i norsk eldreomsorg, nemlig å bygge en stor tropisk hage til de eldre.

PÅ Luranetunet bo- og behandlingssenter har de også en egen bar, «Bambus Bar», der eldreminister Åse Michaelsen (Frp) fikk seg en alkoholfri skål med Danmarks ældreminister, Thyra Frank, fredag.

- Det er helt fantastisk der, sier Michaelsen til Nettavisen.

- Viktig for eldre

Nettavisen skrev om Os-ordfører Terje Søviknes' planer for sykehjemmet for fire år siden, og nå har tropehagen vært i bruk i halvannet år.

- Folk sitter på balkongene sine under tak og kikker ned på tropehagen, og du hører bekken sildre. Særlig i Norge med så mye vær, det at du har mulighet til å føle at du er ute, men er inne, er nok spesielt viktig for eldre mennesker, sier Michaelsen etter besøket.

Også de eldre beboerne er godt fornøyd, ifølge eldreministeren.

- Siden Os kommune leverer så god pleie og omsorg, er det mange som flytter til Os. Det er et kvalitetstegn, for det er slik mange eldre vil bo, sier hun.

Luranetunet har samlet alle pleie- og omsorgstjenestene i kommunen under ett tak, og med felles ledelse. De har 175 plasser totalt, 74 institusjonsplasser og 101 omsorgsboliger med heldøgns opphold.

- Ikke bare lange korridorer

Sykehjemmet har også en egen sansehage ute, med høner og kaniner.

- Sansehagen er veldig tydelig knyttet til demensomsorg, for vi vet at mennesker med demens har behov for sanseinntrykk, sier hun.

Innendørs har de i tillegg en kiosk, samt mange mange aktiviteter som sangstunder og lesing av kåseri i den tropiske hagen.

- Mange har kanskje et inntrykk av at sykehjem er mørke og triste med lange korridorer, og at det ikke lukter godt. Men det er ikke det lenger ute i kommune-Norge. Noen steder er det slik, men det er mye færre steder. Det er nok en mye større bevisstgjøring i kommunene. Og regjeringen har også styrket det statlige tilskuddet som kommunene får til å bygge nye sykehjemsplasser, sier Michaelsen.

Sykehjemmet i Os har vært en del av forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg, der kommunen har fått øremerkede midler til de eldre.

- En grunn til at vi startet med prosjektet var at vi så det var en så stor forskjell mellom kommunene. Pengene til pleie- og omsorg kommer jo ikke som øremerkede midler. Kommunene må være bevisste på å prioritere det viktigste først. Dessverre ser vi at våre eldre ikke blir prioritert høyt nok i alle kommuner, sier hun.

Seks kommuner har så langt deltatt i forsøket, og regjeringen planlegger å utvide ordningen ytterligere med seks nye kommuner senest høsten 2020.

- Må tenke nytt om boform

Eldreministeren sier dette er fremtidens boform, men mener lokalpolitikerne må tenke enda mer kreativt framover.

- Det at man inkluderer flere generasjoner under samme tak. Kanskje man kan kombinere studentboliger og et bo- og omsorgsenter? Hva med småbarnsforeldre og aktive eldre som kanskje er ensomme? Få det i en litt større setting, slik at man kan leve det gode liv, og få fellesskapet tilbake igjen, påpeker hun.

For tre uker siden besøkte Michaelsen Århus i Danmark og den danske eldreministeren, som fredag var på norgesbesøk. Der bygges et større boligkompleks, kalt «Generationernes Hus». Huset skal stå klart neste år, og skal bli hjemmet til både barnefamilier, voksne, studenter og eldre.