Gå til sidens hovedinnhold

Her er terrordommen

Mandag falt dommen i den såkalte terrorplanleggingssaken i Oslo tingrett.

Mandag falt dommen i den såkalte terrorplanleggingssaken i Oslo tingrett. Det alvorligste punktet i tiltalen er forberedelser til terrorhandling gjennom inngåelse av terrorforbund.

Det er første gang noen dømmes for terrorplanlegging i Norge. Saken gjelder planlegging av terror rettet mot Jyllands-Posten og den danske tegneren Kurt Westergaard.

Her er dommen
Mikael Davud blir dømt til fengsel i sju år for planlegging av terrorhandling. 606 dager går til fradrag for utholdt varetekt.

Shawan Sadek Saeed Bujak blir dømt til fengsel i tre år og seks måneder for planlegging av terrorhandling. 606 dager for utholdt varetekt går til fradrag.

David Jakobsen blir frifunnet for hovedpunktet i tiltalten, men blir dømt for innkjøp av stoffet hydrogenperoksid som kan brukes til å lage bomber. Han ble dømt til fire måneders fengsel. Dommen regnes som hans vedkommende som sonet på grunn av utholdt varetekt.

- Skulle selv plassere bomben
- Det er ikke tvilsomt at det var Mikael Davud som tok initiativ til forberedelser til terrorhandling og dermed er hovedmannen, sa dommeren. Retten la til grunn at Davud selv aktet å plassere bomben.

Det ble pekt på at Davud planla å skaffe seg minst ti liter med 30 prosent hydrogenperoksid. Det ville være nok til å lage en bombe, men ikke en særlig stor bombe. Det er ikke gitt at den planlagte bomben ville være dødelig.

Retten har lagt til grunn at Davud planla å legge bomben ved ytterveggen på Jyllands-Posten.

Aktors påstand: 11 år
Påtalemyndigheten, med aktor Geir Evanger i spissen, la ned påstand om 11 års fengsel for den hovedtiltalte - norsk-uiguren Mikael Davud (40). Det skjedde 19. desember - etter nesten fem uker med rettsforhandlinger i Oslo tingrett.

For de to andre tiltalte - Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen - ble det lagt ned påstand om fem års fengsel.

Under rettssaken forklarte Davud seg utfyllende om sitt liv som uigur i Øst-Turkistan i Xinjiang-provinsen i Kina og hvordan han i 2003 ble overbevist om at han måtte delta i frigjøringskampen i hjemlandet mot kineserne.

Sa han ønsket å ramme Kina
Davud kom som asylsøker til Norge i 1999, ble norsk statsborger i 2007 og bosatte seg her.

Da han innledet sin forklaring sa han at det var Kina og kinesiske interesser han ønsket å ramme da han fra 2008 aktivt søkte å få opplæring i å lage bomber. Han dro utenlands og kontaktet blant andre Al-Qaida, forklarte han.

Holdt under oppsikt
I 2009 innledet Politiets sikkerhetstjeneste sin hemmelige etterforskning av Davud og hans kontakter. De ble pågrepet 8. juli 2010. I den opprinnelige tiltalen sto det terrorhandlinger på norsk jord.

Den endelige tiltalen mot Davud og de to andre omhandlet imidlertid bare planlegging av terrorangrep mot den danske avisa Jyllands-Posten og den danske tegneren Kurt Westergaard. Mål i Norge var ikke med i tiltalen.

Lovparagrafen, som ikke tidligere er benyttet, har en strafferamme på 12 år.

De tre var også tiltalt for å ha skaffet ingredienser til å lage en bombe.

Sprikende forklaringer
Det var store sprik i forklaringene til de tre tiltalte, ifølge NTB. Davud har forklart at han alene hadde til hensikt å sprenge den kinesiske ambassaden i Oslo. Bujak på sin side forklarte at Jyllands-Posten i Danmark var målet. Jakobsen kjøpte blant annet inn hydrogenperoksid og annet materiale for Davud, som kunne brukes til å lage bomber.

I retten presenterte statsadvokatene Geir Evanger og Espen Hanken en beviskjede av reisedokumenter, kvitteringer, videobeslag og kryptiske e-poster de mener knytter Davud til al-Qaida.

– Davud tok med seg global terror til Norge. Al-Qaida hadde en mann i Oslo fra våren 2009. De videre forberedelsene var derfor en del av internasjonal terrorvirksomhet, uttalte Hanken i sin prosedyre i desember ifølge NTB.

Davuds forsvarere avfeide dette som en oppkonstruert kjede av indisier uten konkrete bevis.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken