*Nettavisen* Nyheter.

Her er tiltakene mot giftlokket

Foto: Hommedal, Marit (Scanpix)

Bystyret i Bergen sier ja til radikale grep for å begrense luftforurensingen. Her er oversikten.

25.01.11 15:25

Bystyret i Bergen behandlet mandag kveld rapporten «Bergen vinteren 2010 - Evaluering av tiltak mot lokal luftforurensning». Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt.

Les hele saken i Bergensavisen her

I en pressemelding opplyser Bergen kommune at blant annet disse tiltakene skal gjennomføres:

Bedre kollektivtilbud
Bystyret ber byrådet ta initiativ overfor Hordaland fylkeskommune for radikalt å forbedre kollektivtilbudet i Bergen. Antall ekspressruter og -avganger mellom sentrum og bydelene i rushtiden bør økes, ordningen med trolleybussen bør utvides i sentrale bystrøk og mot Fyllingsdalen, og gassbusser bør supplere Bybanen og trolleybussene i desentrale bolig- og byområder.

Permanente sambruksfelt
Bystyret vil innføre sambruksfelt mot sør som permanent ordning. På lang sikt kan det etableres sambruksfelt på alle innfartsårer under forutsetning av at kollektivtilbudet er tilfredsstillende tilrettelagt, og at trafikkavviklingen ikke fører til økning i forurensende kødannelser. Nødvendige tillatelser innhentes av Statens Vegvesen.

Pilotby for lavutslippssone
Bystyret ønsker at Bergen skal være en pilotby for lavutslippssone. Det avholdes et møte med Samferdselsdepartementet for å få en avklaring.

Bedre varsling
Bergen kommune skal ta kontakt med Statens vegvesen for å foreslå økt bruk av infotavler på innfartsårene gjennom hele året for å varsle luftkvalitet. Bystyret ber om at Bergen kommune inngår samarbeid med Folkehelseinstituttet om "passive" målere for å bedre kunnskapen om befolkningens langstidseksponering av dårlig luftkvalitet.

Les flere saker i Bergensavisen her

Slik er lufta nå

Her kan du sjekke forurensingssituasjonen i norske byer akkurat nå. Klikk på prikkene for detaljer.

HTML EMBED

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.