*Nettavisen* Nyheter.

Her er tiltakspakken

Foto: Åserud, Lise (SCANPIX)

Finansministeren legger fram tiltakene som skal redde din arbeidsplass.

27.01.09 10:27

For prisen av 20 milliarder kroner håper regjeringen at norsk sysselsetting vil stå styrket i møtet med finanskrisen. Og slik skal de redde arbeidsplasser.

Totalt 20 milliarder
I tillegg til statsbudsjettet for 2009, foreslår regjeringen med tiltakspakken nye tiltak for ytterligere 20 milliarder kroner. Av dette er nærmere 17 milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og i overkant av 3 milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet.

Tre hovedsatsinger
* Kommunene får totalt 6,4 milliarder kroner.

* Det blir satt i gang samferdselsprosjekter for 3,3 milliarder kroner.

* Skattelettelse på 3,25 milliarder til kriseutsatte bedrifter.

Nettavisen gir deg lavere rente: Sjekk om også du kan spare minst 5000 kroner

Totalt fire milliarder av økte midler til kommunesektoren er rene penger. Videre er to milliarder frie midler i momsfritak. Inkludert er også 200 millioner kroner til rentekompensasjonsordningen.

-Tilfreds
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er fornøyd med tiltakene som legges fram i pakken.

- Det er veldig mange prosjekter innen samferdsel som får penger i denne pakken, nærmere bestemt 300 prosjekter. Dette gir bedre samferdselstilbud i Norge, og like viktig så hjelper det å få folk i arbeid. Det har vært mye jobb med denne pakken, og det har vært vanskelige forhandlinger både for midler lokalt og sentralt, sier Navarsete til Nettavisen.

- Full krise
Opposisjonspartiene er likevel ikke like fornøyd.

- Med dette varsler regjeringen full krise, men bruker bare halv krisepakke, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner til Nettavisen.

Og Sanner får støtte fra sin kollega i Frp.

- Det er ingen tiltak her man kan være uenig i, men hvorfor kom de ikke da vi jobbet med statsbudsjettet i høst? Den gang ble en påplussing på 20 milliarder kroner kalt uansvarlig av regjeringen. Det er det vi foreslo i høst, og jeg trodde regjeringen hadde brukt tiden på å finne på noe glupt. Det har de ikke klart, sier finanspolitisk talsmann i FRP, Ulf Leirstein til Nettavisen.

Skattelette
Hva både Høyre og Frp savner i pakken er skattelette.

- Vi har foreslått kutt i skatt for private husholdninger og bedrifter på 10 milliarder kroner. Det hadde jeg ventet at regjeringen hadde inkludert slik at pakken ble på 30 milliarder slik vi la fram forslag om for noen dager siden, sier Leirstein.

Også Sanner kritiserer Regjeringen for ensidig satsing.

- Dette er en satsing på bygg og anlegg og offentlig sektor. Det er derimot ikke en styrking av husholdningen og etterspørsel, og heller ikke til hjelp for handel- og servicenæringen eller industri, sier Sanner.

Sanner mener regjeringen gjennom Soria Moria erklæringen har gitt fra seg mye av verktøykassen gjennom å blokkere fremtidig skattelette.

- Vi har en regjering som ikke er glad i private bedrifter. Dette er en krise i privat sektor, mens regjeringen søker løsningen i offentlig sektor, sier Sanner.

Sanner er imidlertid fornøyd med området hvor regjeringen har valgt å prioritere skattelette.

- Når det gjelder skattelette til bedrifter med overskudd er dette helt i tråd med forslaget Høyre, Venstre og KrF har spilt inn til regjeringen tidligere. Dette innebærer imidlertid kun en utsettelse, ikke en skattereduksjon eller skattelette, legger Sanner til.

- Utnytter ledige hender
Kommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa avviser opposisjonens angrep om at pakken er rettet til det offentlige.

- Kommunene har forsømt vedlikehold over tid, nå får de en mulighet til å gjøre noe med dette. Det som er viktig er at de har fristilt disse midlene til strakstiltak som vi satser på at blir betalt ut på en ubyråkratisk måte, sier Meltveit Kleppa til Nettavisen.

- Vi må sørge for koblingen mellom ledige hender og uløste oppgaver. En stor del av disse pengene kommer til å gå til små og mellomstore bedrifter i privat sektor gjennom de oppussingsoppgaver kommunene skal gjennomføre, legger hun til.

- Mye penger
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor er fornøyd med størrelsen på krisepakken. Han mener den vil bidra til å holde sysselsettingen oppe.

- 20 milliarder er i seg selv betydelig, sier han i en kommentar til Nettavisen.

Videre mener Dørum at 6,4 milliarder kroner til kommuneøkonomien er bra.

- 6,4 milliarder kroner gir rom for økt aktivitet, sier han.

Det Dørum ikke er så fornøyd med er den massive satsingen på veiutbygging fremfor generelle skattelettelser.

- Det er jo byggenæringen som sliter. Det er de som nedbemanner, sier Dørum. Han peker på at anleggssektoren - som skal stå for veiutbyggingen - ikke er så veldig arbeidsintensiv.

Dørum hadde også helst sett generelle skattelettelser fremfor skattetiltak overfor kriserammede bedrifter. Han er redd det bare vil bidra til å holde liv i bedrifter som likevel ikke er liv laga.

Dørum legger til grunn at regjeringen har mer i ermet dersom det skulle vise seg at krisepakken ikke strekker til. Han er også opptatt av at den varslede tiltakspakken overfor bankene blir god.

Flere sykehjemsplasser
I krisepakken ligger at kommunene blant annet blir satt i stand til å utbedre skolebygg og blir stimulert til å bygge flere sykehjemsplasser.

Det skal brukes 2,3 milliarder kroner ekstra på å bedre veinettet omkring i landet. En halv milliard går til nye gang- og sykkelveier. Jernbanen får på sin side 1,3 milliarder mer.

Kriseutsatte bedrifter får en skattelettelse på over tre milliarder kroner. Det skjer ved at bedriftene får skyve skatteregningen foran seg til det blir bedre tider.

Videre blar regjeringen opp med mye penger til Innovasjon Norge og så skal det satses ekstra på å framskaffe mer fornybar energi.

Bred pakke
Regjeringen går i pakken hardere til verks en kolleger i resten av Europa, hvor signalene går ut på en pakke tilsvarende 1,5 prosent av brutto nasjonalbudsjett. Den norske regjeringen vil bruke 2,3 prosent av landets BNP.

Klikk på bildet for å forstørre.

Alternativ krisepakke
Innspillene til den rød-grønne krisepakken har ikke latt vente på seg, og regjeringen har gjennomført møter med alt fra næringslivsledere til opposisjonen på Stortinget for innspill.

Forrige uke valgte Fremskrittspartiet å legge fram en fullstendig alternativ krisepakke. Partiet satte prislappen på 31,8 milliarder kroner, og la hovedvekten i pakken veiprosjekter og skattelette. Hele 10 milliarder kroner var satt av til sistnevnte.

Forslaget om skattelette har vært ønsket velkommen av blant andre NHO og Bedriftsforbundet.

- Faller utenfor
Leder i NHO, Finn Bergesen jr. peker på både positive og negative ting i tiltakspakken. Og heller ikke han er ikke fornøyd med satsingen innenfor privat sektor.

- Det er masse positivt i denne pakken, spesielt innenfor bygg og anlegg, og det er positivt med skatteutsettelse for bedriftene. Gode bedrifter med etterspørselssvikt faller imidlertid utenfor, så vi mener fremdeles at skattelettelser ville vært viktigere for denne gruppen, sier Bergesen jr.

Kollega i LO er derimot fornøyd med satsingsområdene.

- Dette er en pakke som er bra for norsk økonomi. Vi konstaterer at de har fulgt LO sitt råd om tiltak, og blant annet sagt nei til skattelette, sier Flåtten.

Videre roser han regjeringen for å ha hatt næringsliv og arbeidstakerorganisasjonene med på råd i arbeidet med pakken.

Stadig flere konkurser
Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i dag sine tall over antall konkurser i fjerde kvartal i fjor. Oppsiktsvekkende nok legger statistikken til grunn hele 70 prosent flere konkurser i kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2007.

Hele året var det registrert 3637 konkurser, hvorav 2600 var såkalte enkeltmannsforetak.

Bankpakken kommer senere
Den såkalte «Bankpakken» skal romme nye tiltak for lån til næringslivet og husholdningen, og legges fram 9. februar.

- Regjeringen legger fram nye tiltak som skal styrke bankenes utlånsevne, slik at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån, sier Halvorsen på Finansdepartementets egne sider.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.