Her er ungdomstypene

Foto: (Scanpix)

Det fokuseres stadig mer på hvordan man oppnår den perfekte kroppen. Likevel viser undersøkelser at det er bedre med glimt i øyet, enn store muskler i en ødelagt kropp. Og her ser du ungdomstypene.

09.12.03 13:41

I media og reklamens verden fokuseres det mye på kropp. Jaget etter å oppnå den kroppen som defineres som idealkroppen kan føre til at noen tøyer grensene til det ekstreme for å forandre sin egen kropp.

Utrygghet og usikkerhet
Resultatet kan være at de spiser for lite eller bruker dopingmidler for å få store muskler. Tenårene kan være en vanskelig tid. Kroppen forandrer seg og du forandrer deg. I løpet av noen få år skal kroppen utvikles fra et barn til en voksen.

Disse endringene kan lett føre til utrygghet og usikkerhet. Dette vet selgerne av ungdomsprodukter å benytte seg av og presset fra reklame og media er stort. Det er lett å føle at man må se ut som en reklamefigur.

Risikerer egen helse
Jentene opplever ofte et press for å slanke seg, mens gutta føler at de må ha en sterk kropp med store muskler. I en slik situasjon er det noen som lar seg friste av lettvinte løsninger som bruk av anabole steroider. Det er pokerspill med egen helse.

Derfor: Vær fornøyd med den kroppen du har! Husk også at kroppen må få tid til endringene. Om du en periode føler at du er litt rund eller blubbete vil det ofte endre seg når kroppen blir ferdig utvokst. Det er selvfølgelig fint med vanlig mosjon og trening, men hold deg unna piller, sprøyter eller overdreven slanking.

I tillegg til kroppsidealer er lær og mote også noe som opptar ungdom, og som er en viktig del av deres personlighet.

Klær og identitet
SIFO-rapporten Nyansenes Makt, en studie av ungdom, identitet og klær av sosiolog Anita Lynne, viste at ungdom sitter inne med stor kunnskap om klær og koder de ulike klærne har, en kunnskap som benyttes både til å komponere egen klesstil og fortolke andres klesstiler. Manglende kunnskap om ulike kleskombinasjoners betydning kan føre til at du blir stemplet som en "wannabe", en som ikke framstår som troverdig og autentisk.

Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse på to videregående skoler fra øst og vest i Oslo der elevene svarte på spørsmål om kleskoder, merkebevissthet og forbruk. Det viste seg at de unge analyserte de ulike klesstilene som "pakker" som sto for bestemte identitetsuttrykk. På denne måten fungerte de ulike klesstilene som strategier for å uttrykke de unges identitet.

Klærne signaliserer hvem du er
"Sossestilen" var lett gjenkjennelig for alle, og fungerte som en metafor for bosted på Oslo vest og foreldre med høye inntekter eller statusyrker. Det var spesielt visse klesmerker som ble trukket frem når "vestkant-klærne" skulle identifiseres.

Den såkalte østkantstilen ble assosiert med bosted øst i Oslo og mindre bemidlede foreldre. Mange av informantene mente at dette var en stil som ble forbundet med det å "henge" utenfor shoppingsenteret Oslo City og "drive dank". Østkantstilen ble identifisert på bakgrunn av andre merker, og informantene mente at disse klærne var kjøpt i andre typer klesforretninger enn "sosseklærne", og også i sportsforretninger.

Berter, skatere og freakere over hele byen
For de øvrige klesstilene var ikke bostedstilhørighet av så stor betydning. Skatere, berter, freakere og småfreakere finnes i alle områder av byen, og disse stilene knyttes i stedet til livsstil, kjønnsidentitet, politisk engasjement og musikkpreferanser.

Kjønnsaspektet er fremtredende i bertestilen. "Bertene" blir med sine kroppsnære plagg regnet for å være svært feminine. Nettopp på grunn av at det spilles på femininitet, blir bosted og øvrige indikatorer mindre viktige.

Det ble identifisert to ulike freaker-stiler. Den ene av disse stilene ble knyttet til områder øst i Oslo. Dette skyldtes at informantene mente at klærne så gamle og brukte ut, og at de derfor antageligvis var kjøpt i second hand-forretninger eller på loppemarked. Disse ble regnet som de mest "ekte" av freakerne. Den andre freakertypen ble i stedet plassert vest i Oslo. Informantene mente klesuttrykket var noe mindre radikalt og gjerne hadde mer kostbare elementer, og antok at klærne var funnet på loftet eller i skapet til foreldrene. Begge freakerstilene signaliserte politisk engasjement.

Viktige nyanser
Ved analysen av de unges forbruk av klær var det ikke snakk om ekstreme bosteds- og kjønnsforskjeller. Små nyanser i klesveien, for eksempel en lue for mye eller for lite, kunne være med på å endre hele klesstilens meningsinnhold og dermed klesstilens identitetsforankring. Dette sier også noe om hvor høy kompetanse de unge sitter inne med. Manglende kunnskap om ulike kleskombinasjoners betydning, slik at klesplagg og sko blir satt sammen på "gal" måte, kan derimot føre til at du blir stemplet som en "wannabe", en som ikke er troverdig i rollen din.

Ulike forbruksmønstre i øst og vest
Hvordan begrunner ungdommene sine kleskjøp? Vestkantungdommene forklarte gjerne innkjøpene med påståtte praktiske behov, mens østelevene i langt større grad forklarte innkjøpene ut fra mer følelsesmessige behov. 39 prosent av østelevene, mot 16 prosent av vestelevene, pleide å kjøpe nye klær hvis de skulle på fest. Østelevene oppga også at de oftere kikket på klær enn det vestelevene gjorde, og mens østelevene gjennomsnittlig brukte 1355 kroner på klær per måned, oppga vestelevene å bruke 853 kroner.

Elevene fra vest var mer opptatt av at klærne skulle signalisere bosted enn østelevene var. For østelevene var det viktigere å gå i kjente merker og at klærne skulle vekke oppsikt. Det viste seg også at øst- og vestelevene hadde til dels ulike merkepreferanser. Men mens østelevene også brukte det de betegnet som typiske "vestkantmerker", var ikke det motsatte tilfelle for vestelevene. Østelevene hadde altså et noe bredere repertoar i klesveien enn vestelevene.

Kilde: Ung.no

Relaterte saker fra Ung.no:
Vil du bli populær?
Spørsmål om spiseforstyrrelser
Setter helsa på spill for store muskler
Slanketips
Spør Eksperten
Tegn på spiseforstyrrelser

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.