*Nettavisen* Nyheter.

Her er Vålerengas inkluderingsprosjekt

Prosjektets formål er å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi.

02.09.11 11:22

Av Tamseela Afzal, leder for inkluderingsprosjektet

Inkluderingsprosjektet er et nytt prosjekt i Vålerenga Fotball. Prosjektets formål er å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi.

Basert på nordmenns inntekt i 2008 (SSB), har ikke Oslo bare det høyeste antallet fattige, men også den høyeste andelen som faller inn under SSBs definisjon: «personer med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten i de ulike regionene». Det gjelder 9,68 prosent, eller 54.282 personer, i hovedstaden. Utredningen fra Inkluderingsutvalget i 2011 viser at det sterkt blir anbefalt en ekstra innsats for å få minoritetsspråklige ut i jobb.

Vålerenga Fotball ønsker å bistå med en innsats for samfunnet og tilrettelegger aktiviteter og tiltak for å inkludere og integrere de svakeste i samfunnet.

Hvorfor har Vålerenga et inkluderingsprosjekt?

Etter å ha bidratt frivillig i flere år, har Vålerenga innsett at Oslo faktisk har et omfattende problem innenfor fattigdom blant befolkningen. Vi ser at det å vokse opp til fattigdom ser ut til å kunne føre til lav inntekt og fattigdom også i eget voksenliv. Dette viser bare hvor viktig det er å tilrettelegge tiltak og forebyggende innsats overfor disse barna slik at en hindrer at fattigdom overføres fra generasjon til generasjon. Vålerenga Fotball er kjent for å ta en stor del av samfunnsansvaret i Oslo. Det nye fattigdomsprosjektet i Vålerenga vil ta sikte på å hjelpe flest mulig barn av fattige familier. Vi er veldig fornøyde med å ha mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen og ser på det som en anerkjennelse og tillit til vårt forebyggende arbeid i samfunnet.

Hva er Inkluderingsprosjektet?

Prosjektets formål er å hjelpe flest mulig familier med dårlig økonomi. Vi skal tilrettelegge aktiviteter etter behov. Vi ønsker å skape et nettverk og arena for sosial deltakelse for minoritetsspråklige. Vi ønsker å bistå med å styrke deres muligheter og deltakelse i samfunnet.

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge under 18 år som kommer fra familier med dårlig økonomi. Familier som mottar sosiale stønader, barn av enslige forsørgere med dårlig økonomi, minoritetsspråklige kvinner og ungdom som har falt ut av videregående skole.

Hva slags tiltak skal dere sette i gang?

For kvinner har vi satt i gang Nettverkskafé. Dette er et samarbeidsprosjekt med NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening). Vi ønsker å skape et treffsted for minoritetskvinner, hvor målet er å skape et nettverk og gi dem helsebringende tilbud. Her finnes det muligheter for å ta med barn, da vi har tilrettelagt barnepass. NKS skal bidra med foredragsholdere med bakgrunn innenfor helse, kosthold og ernæring.

Og videre planer utover høsten er å starte opp med arbeidspraksisprogram, for minoritetsspråklige kvinner. Vi kommer til å gi tett individuell oppfølging til hver enkelt deltaker. Målet er å gi minoritetskvinner en sjanse til å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Ellers satser vi på frivillig arbeid. Vi ønsker å vise og engasjere kvinnene inn i behovet for frivillig dugnad.

For barn arrangerer prosjektet ferieturer i løpet av skolens ferieuker. Dette blir et tilbud for barn m/ familie. Barna skal få skape sine egne minner med sin familie.

Andre fritidstilbud vi tilbyr barn, er billetter til fotballkamper for barn m/ familie, fotballskoler, tur til Tusenfryd, Street cup (gratis aktivitetskveld for ungdom), Løkke fotball (gratis fotballtrening), VFO (del finansiert plass på Vålerengas Fritidsordning), kinotur, dagstur til aktivitetsgårder m. m.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.