Her er voldslisten mot politiet

vold mot politiet

vold mot politiet Foto: (Nettavisen/Politiet)

Over 60 prosent av landets politi opplever vold og trusler årlig. Her er listen for Oslo den siste måneden.

22.10.10 12:33

Nettavisen har gjennomgått alle tiltaler ved Oslo tingrett gjennom en måned. Nedenfor kan du se alle sakene som omhandler vold mot offentlig tjenestemann.

- 62 prosent av våre medlemmer opplever vold og trusler hvert år. Dette er et kjempestort problem at de som skal sørge for lov og trygghet i dette landet så til de grader blir utsatt for vold og trusler, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

Angrepet på politibetjenten i politiarresten på Grønland, som Nettavisen skrev om torsdag, er bare toppen av isfjellet. Johannessen sier at vold mot politiet har økt jevnt de siste årene. I fjor skrev Nettavisen om en 40 prosent økning i slike lovbrudd i Oslo.

Les: - 40 prosent mer vold mot politiet

- Må ha flere politi
- Klimaet for å være politikvinne og -mann har blitt tøft. Terskelen for å gå til angrep på politiet er senket. Respekten for politiuniformen var åpenbart større for en del år siden. Den beste beskyttelsen politiet har mot vold og trusler, er å være nok politifolk. Min største bekymring er at en rekke oppdrag i dag blir utført med færre politifolk, sier Johannessen.

Den grove voldsepisoden i arresten på Grønland skjedde da en politibetjent fulgte en fange alene til cella.

- Det skal jo aldri skje, men når man får færre politifolk så blir det noen ganger slik, sier Johannessen og legger til.

- Ironien er at dette skjer når vi samtidig har 100 nyutdannede politifolk som står uten jobb. Det er ikke penger til å ansette dem, og statsbudsjettet for 2011 ga ingen løsning på problemet, sier Johannessen.

Strenge straffer
Johannessen poengterer samtidig at vold mot politiet blir tatt alvorlig av både politikere, riksadvokaten og domstolen. Daglig blir personer tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 127 og 128. Disse paragrafene brukes mot alle som kommer med vold og trusler mot politiet, og paragrafene gir langt strengere straff enn lignende lovbrudd mot menigmann .

- Enhver kraftanstrengelse som blir benyttet mot en offentlig tjenestemann skal forfølges, og utgangspunktet er at straffen skal være ubetinget fengsel. Bestemmelsen skal ikke beskytte personen, men yrket som personen utøver, sier politiadvokat Vegar Munthe Ommedal ved Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Sammenligning
De to sakene nedenfor gir et bilde av den ulike straffereaksjonen når volden blir rettet mot politiet.

En 33 år gammel dørvakt ble i Oslo tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff for dokumentfalsk og for å ha slått til en person og skallet ham ned etterpå. Selv om retten mente at volden ikke var fremprovosert fikk mannen altså bare samfunnsstraff.

En 21 år kvinne ble i Agder lagmannsrett dømt til 28 timers samfunnsstraff for å ha dyttet en politimann og slått ham med flat hånd i ansiktet. Retten slår fast at verken slaget eller dyttingen var særlig hardt. Likevel ble kvinnen altså straffet omtrent like hardt som knyttneveslagene og skallingen til dørvakta i Oslo.

Mange saker
Svært ofte ender lovbrytere opp med å gjøre sin groveste forseelse etter at politiet har ankommet. Det som starter med små forhold som ofte ikke havner i retten, ender med ubetinget fengsel på grunn av sinne mot politiet.

Mellom 15. september og 15. oktober 2010 går det cirka 70 saker for norske domstoler der hovedtiltalen er vold mot offentlig tjenestemann. I tillegg er det noen narkotikasaker og voldssaker der vold mot offentlig tjenestemann er er tatt med som ekstra tiltaleposter. I disse få tilfellene er personen altså tiltalt for mer alvorlige forhold enn vold mot politiet. Til sammenligning var det i samme periode 110 tiltaler for legemsfornærmelse - altså vold mot vanlige personer.

Nettavisen har gjennomgått tiltalene for vold mot offentlig tjenestemann berammet mellom 15. september og 15. oktober i Oslo tingrett. Du kan se et kort oversikt nedenfor. I noen av sakene er det avsagt dom.

15. september, vold mot offentlig tjenestemann: En 25 år gammel mann av utenlandsk opprinnelse slo til mot to politimenn da de skulle arrestere ham for salg av noen gram hasj ved Akerselva. Mannen kunne ha sluppet med bot for hasjsalget, men slåssingen med politiet gjorde at straffen ble Mennene blir slått i ansiktet med knyttneven. For det ble mannen dømt til 36 dagers ubetinget fengsel.

15. september, vold mot offentlig tjenestemann: Politiet rykker ut til en adresse i Oslo på grunn av ordensforstyrrelser. De blir mottatt av en 42 år gammel kvinne som ikke liker at politiet kommer. Hun sparker en tjenestemann i leggen og sier at «jobben di kan føre til at du dør» og «jeg skal aldri glemme ansiktet ditt». Kvinnen blir tatt med inn til arresten. På veien skaller hun til en kvinnelig politibetjent, sparker henne i leggen og spytter en annen i ansiktet. Også flere andre politifolk fikk merke kvinnens temperament. Kvinnen er også tiltalt for å ha gått løs på sivile personer. Kvinnen slapp unna med 45 timers samfunnstraff.

17. september, vold mot offentlig tjenestemann: En mann i 20-årene slo til en politimann foran Oslo rådhus da han skulle pågripes. Bakgrunnen var at mannen hadde kastet ett ølglass mot utestedet Lipps. I Oslo tingrett ble han dømt til 18 dagers fengsel.

22. september, vold mot offentlig tjenestemann: En mann i begynnelsen av 20-årene går til angrep på politiet i Burger King i Oslo sentrum. Politiet har blitt tilkalt fordi han var aggressiv mot andre gjester. Han fikk 25 dagers fengsel. Primært for brudd på paragraf 127.

23. september, vold mot offentlig tjenestemann: En mann i 30-årene spente bein på en politibetjent i sentralarresten på Grønland så han dundret i bakken og fikk et brudd i skulderen. Mannen hadde blitt brakt inn fordi han hadde stått og skreket midt på natta i et nabolag i Oslo.

23. september: En mann i 40-årene forsøker å skalle ned en mann i sentralarresten i Oslo, og drapstruer en annen. Tidligere på dagen har mannen også drapstruet en lege på Lovisenberg sykehus. I tiltalen ønsker påtalemyndigheten også å inndra en gammel maskinpistol som mannen har hjemme hos seg.

27. september: Den 48 år gamle mannen ble pågrepet i Stortingsgata i Oslo etter at han hadde slått rundt seg med skiftenøkkel, sparket til en bil og tatt supporterutstyr fra en unge. I politibilen fortsatte han med å drapstrue de to polititjenestemennene. Mannen fikk 30 dagers fengsel.

27. september: Den 44 år gamle mannen er tiltalt for blant annet å ha banket og truet sin tidligere kone både under og etter ekteskapet. Likevel er det et spark i ansiktet på en politibetjent som kan gi ham den strengeste straffen. For mens år med vold og trusler har en strafferamme på fire år, risikerer han fem år for å ha gitt politimannen et sår i munnen. Han ble dømt til fengsel i 10 måneder, og måtte betale ektefellen 35.000 kroner i erstatning.

27. september, vold mot offentlig tjenestemann: Den 36 år gamle kvinnen gikk amok i barnevernets lokaler i Oslo, og hentet av politiet. Ved arresten i Oslo sparket hun politibetjenten i leggen to ganger.

27. september: Den 25-år gamle bråkmakeren truet politimannen og hans familie da han ble bortvist fra utestedet Grotten i Oslo. For det er han tiltalt etter den mindre alvorlige paragraf 128. I tillegg er han tiltalt for å ha legemsbeskadigelse i forbindelse med en annen bytur der mannen slo til en annen.

28. september: En 25 år gammel mann fikk 6000 kroner i bot for å ha kalt en polititjenestemann j... f... og lignende.

28. september, vold mot offentlig tjenestemann: Byturen endte med slåssing på Burger King på Egertorget for den 22 år gamle mannen. Politiet ble tilkaldt og den unge mannen kunne ha sluppet med bot. Dessverre for ham fortsatte aggresjonen i politibilen der han sparket en politibetjent i brystet. I arresten fortsatte han med å true dem på livet. Han slapp med 40 timers samfunnstraff på grunn av personlige forhold.

28. september, vold mot offentlig tjenestemann: 20-åringen ble pågrepet på Jernbanetorget for besittelse av 0,9 gram marihuana - en forseelse som knapt ender med fengsel. Det kan derimot den påfølgende spyttingen i ansiktet på politiet gjøre.

30. september, vold mot offentlig tjenestemann: 20-åringen var arrestert siktet for ran. Da han ble ført tilbake til cella etter avhør tok han strupetak på den kvinnelige politibetjenten, dro henne i håret og truet med å knekke nakken hennes hvis hun tilkalte hjelp. Den dramatiske hendelsen skjedde inne på politiarresten på Grønland i Oslo. Politibetjenten skulle føre 20-åringen tilbake til cella da han gikk løs på henne. Hendelsen var den siste av en serie med vold, trusler og ran som 20 åringen er dømt for. Oslo tingrett mener at mannen er farlig for samfunnet og dømte ham derfor til forvaring med en minstetid på 2,5 år. Les egen sak: Her går fangen til angrep

4. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: 30-åringen ble sint som en hund da politiet ville at han skulle forlate politivakta ved Sentrum politistasjon tok han brytetak på en kvinnelig politibetjent. Deretter fortsatte han med å bite en annen i leggen og en tredje i armen.

4. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: En 42 år gammel mann blir pågrepet på Storo kjøpesenter i Oslo etter å ha vist fram falskt politiskilt. Den mest alvorlige forbrytelsen var likevel å slå til politimannen under arrestasjonen. Han fikk 30 dager fengsel.

5. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: Hva den 21 år gamle mannen hadde gjort for å bli pågrepet sier tiltalen ingenting om. Påtalemyndigheten har ikke tatt ut tiltale for det mulige lovbruddet politiet ble tilkalt for. Likevel kan ha forvente seg fengselsstraff etter at han spyttet på politibetjenten, drapstruet henne og kalte henne en fa... fi...

7. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: Den berusede 21-åringen ropte, skrek og kranglet med andre som var ute og gikk på Karl Johan denne lørdagskvelden i desember 2009.

7. oktober, trusler og forulemping mot offentlig tjenestemann: 41-åringen kastet rundt seg med verbal møkk da han ble hentet på Ullevål sykehus for avhør ved Manglerud politistasjon. Bakgrunnen var en anmeldelse for trusler 41-åringen hadde fått mot seg. Han ble også tiltalt for trusler mot politiet under kjøreturen. Mannen fikk totalt fem måneders fengsel for trusler og verbal møkkaslenging. Straffen ble ekstra hard fordi truslene hadde kommet mot et vitne i en tidligere straffesak mot vedkommende.

8. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: Hvorfor 39-åringen havnet sammen med politiet først i en sykebil, og deretter i en politibil, er usikkert. Det eneste han må svare for i Oslo tingrett er truslene han i sinne ropte ut mot politimannen som satt med ham i bilen, og at han forsøkte å bite ham i armen. Mannen fikk 24 dagers fengsel.

11. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: Natt til denne fredagen i november 2009 hadde den 50 år gamle mannen skrudd opp stereoanlegget og kastet ut gjenstander fra verandaen sin på Oslos vestkant. Naboene tilkalte politiet som kom for å be mannen roe seg ned. Da sparket 50-åringen politimannen i brystet så han falt bakover. Han fikk 21 dagers fengsel.

11. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: I oktober 2009 ble kvinnen pågrepet for ordensforstyrrelser på Jernbanetorget i Oslo. Under pågripelsen og kjøreturen til fengsel sparket og slo den 23 år gamle kvinnen etter politibetjentene mens hun skjelte dem ut med skjellsord som er upassende for publisering. Aktor ville ha 90 dagers fengsel, men den unge kvinnen slapp unna med 117 timer samfunnstjeneste.

11. oktober, trusler mot offentlig tjenestemann: Den 16 år gamle mannen ble arrestert i Frognerparken etter å ha kjørt crossbil rundt i parken grytidlig en lørdag morgen i august. Den unge mannen var svært urolig og aggressiv. Da politiet ville sette ham i varetekt sa den unge mannen at «Når jeg kommer ut skal jeg ta deg, da er du død». Han fikk 21 dagers betinget fengsel.

12. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: 9. mai 2009 braket 26-åringen og mange andre sammen med politiet i Oslo sentrum. Anledningen var demonstrasjoner mot krigen i Gaza. 26-åringen var blant demonstrantene som kastet stein. Nå er han dømt til 18 dagers fengsel. Les egen sak: Fikk svi for steinkastingen

14. oktober, vold mot offentlig tjenestemann: Natt til en søndag i november hadde 25-åringen oppført seg ufint mot gjester på utestedet Barbeint, og slått etter betjeningen der. Da politiet skulle hente ham til arresten forsøkte han også å skalle ned politibetjenten.

15. oktober, trusler mot offentlig tjenestemann: Den 15 år gamle gutten ble tiltalt for å true sin far og politiet. I februar 2010 hadde han vært ute og drukket i en park i Oslo med venner. Politiet fant gutten liggende full i veien like ved parken. Da den unge mannen våknet til liv igjen var han mildt sagt aggressiv. Politiet forsøkte å roe ham ned, og etter hvert kom faren til stede. Sønnen slo mot faren og lovet å stikke ham ned med kniv. Han truet politiet med å «knuse trynet» på dem. Tenåringen slapp med 60 timer samfunnstraff selv om han også tidligere er dømt for vold og trusler.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag